Bezuinigingen leiden tot uitstel en afstel van kademuurvernieuwing

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Van der Horst dat er moet worden bezuinigd op de bruggen- en kademuurvernieuwing. Het ambitieuze project waarmee de gemeente een aantal jaren geleden begon, zal worden getemporiseerd.
Een kleinschaliger kademuurherstel met behoud van bomen op de Prinsengracht (foto Walther Schoonenberg)

Dit betekent uitstel en afstel van bepaalde brug- en kademuurvernieuwingen. Meer bruggen en kades zullen worden afgesloten voor het verkeer, meer parkeerplaatsen opgeheven, maar daar staat tegenover dat de overlast veroorzakende werkzaamheden kunnen worden uitgesteld. Daardoor loopt volgens de gemeente 'het achterstallig onderhoud' niet terug, maar op.

Maar wellicht is hier sprake van een 'blessing in disguise'. De wethouder schrijft dat de aanpak eenvoudiger, sneller en goedkoper moet: "we werken aan gerichte innovaties, die gaan over renovatie en levensduurverlenging van constructies in plaats van volledige sloop en nieuwbouw".

Het overleg dat de VVAB met de gemeentelijke projectgroep voert, lijkt hier zijn vruchten af te werpen. Alhoewel de VVAB erkent dat er sprake is van achterstallig onderhoud, betoogt de vereniging al jaren dat te strenge eisen aan bruggen en kademuren worden gesteld die niet reëel zijn voor historische constructies, zeker niet in een historische binnenstad. De vereniging vroeg de gemeente alternatieve methodes te ontwikkelen die bruggen en kademuren niet slopen en vervangen maar behouden en herstellen. In de Methode De Beaufort, die de VVAB in 2020 in een raadsadres aan de gemeente voorstelde, wordt alleen de fundering van een kademuur verstevigd, maar blijft de historische constructie zelf behouden. Voordeel is dat bomen ook behouden blijven. De gemeente heeft toegezegd te zullen experimenteren met dergelijke innovatieve methodes. De VVAB hoopt dat de gemeente dat nu werkelijk gaat doen, want kleinschaliger methodes kosten ook minder geld.

UPDATE
In de raadsbrief van 20 december 2022 schrijft de wethouder:
"Ik ben optimistisch over de verworven kennis en inzichten van de afgelopen jaren. Daarmee is ruimte gecreëerd voor een andere benadering van de risico's en de onderzoeks- en beoordelingsstrategie. Dat leidt onder andere tot een meer gerichte aanpak van het herstel, waarbij we meer vertrouwen op onze monitoring, vaker kiezen voor gedeeltelijke renovatie van hetgeen stuk is en alleen gaan voor vervanging van de hele constructie als dat aan de orde is. Hiermee plukken we de vruchten van de investeringen en innovaties van de afgelopen periode en wordt het repertoire van mogelijke herstelmaatregelen steeds uitgebreider en specifieker inzetbaar."
Kortom, precies wat de VVAB twee jaar geleden heeft voorgesteld.

[Raadsbrief] (20 december 2022) (PDF-bestand)

[Raadsbrief] (12 juli 2022) (PDF-bestand)

[De Methode De Beaufort spaart bomen] (24 november 2020)


(WS, 15/7/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.