Reactie op hoofdgroenstructuur

De VVAB heeft in een schriftelijke inspraakbijdrage haar zienswijze kenbaar gemaakt inzake het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur. De vereniging is positief over het nieuwe beleidskader, maar maakt zich wel zorgen over de groene scheggen en de 'rigoreuze vergroening', die de gemeente voorstaat.
Kaart van de Hoofdgroenstructuur, uit het nieuwe Beleidskader

De VVAB waardeert het zeer dat het beleidskader zich niet beperkt tot landschappelijke structuren, stadsparken e.d., maar dat voortaan ook het water onderdeel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur. De vereniging vindt het bijzonder positief dat het onderscheid tussen groen en blauw in dit beleidskader een stuk kleiner is geworden door uit te gaan van een 'groenblauw netwerk'. In dit licht beschouwd betekent uitbreiding van het wateroppervlak dus ook vergroening en kan de aanleg van nieuwe waterpartijen of de ontdemping van gedempte grachten bijdragen aan de waterberging en daarmee aan de 'vergroening' van Amsterdam.

De VVAB maakt zich wel zorgen over de groene scheggen en verzoekt die beter te beschermen door scherpere regels te stellen ten aanzien van de transformatie van de landschapsparken en volkstuinen, onder meer door verharding te voorkomen en in nieuwe wijken meer ruimte op te nemen voor groen en sportvelden.

De VVAB verzoekt de gemeente niet alleen openbaar toegankelijk, maar ook niet-openbaar groen in de Hoofdgroenstructuur op te nemen, zodat de groenstructuur een objectiever beeld geeft van het in de stad aanwezige groen. In de binnenstad gaat het daarbij vooral om de beschermde keurtuinen.
Ook vraagt de vereniging duidelijke regels op te nemen die voorkomen dat hoogwaardig structuurgroen zoals bomen wordt vervangen door 'snippergroen' als grasvelden en geveltuintjes. Alle bomenrijen langs de grachten zouden ook deel moeten uitmaken van de Hoofdgroenstructuur.

De vereniging stelt ook voor het beleidskader uit te breiden met een waarderingskaart voor natuur- en erfgoedwaarden.

Meer lezen:
[Zienswijze] (13 februari 2022) (PDF-bestand, 1.9 MB)

[Gemeentelijke website]


(WS, 13/2/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.