Leidsekade 100-101

Door laksheid van de toezichthoudende instanties werd een monumentaal interieur gesloopt

De gemeente Amsterdam heeft verzuimd de monumentale status van 'orde 1'-panden te beoordelen voordat deze werden gesloopt. Nu het monumentale interieur volledig is gestript, is een aanwijzing als beschermd monument niet meer nodig.
Leidsekade 100, 101 en 102 (foto Walther Schoonenberg)

De VVAB had op 26 mei 2020 de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd, toen bleek dat in de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning niet was gekeken naar het interieur van de panden op de Leidsekade 100 en 101. Het betrof 'orde 1'-panden die om één of andere reden nog niet tot monument waren verklaard. De VVAB vindt dat de gemeente bij een sloopvoornemen dient te beoordelen of er monumentale waarden in het geding zijn en de panden te beschermen indien belangrijke waarden worden aangetroffen. Dat was hier het geval. Er was sprake van een puntgaaf 19de-eeuws interieur bestaande uit stucplafonds, reliëfs, tussendeuren, schouwen, lambrizeringen, etc. etc. De gemeente weigerde de panden echter op de monumentenlijst te plaatsen, omdat er al een vergunning voor sloop was afgegeven en wilde haar fout dus niet herstellen. Daartegen ging de VVAB in bezwaar.

Interieur volledig gestript.

De bezwaarschriftencommissie adviseerde het College het bezwaar van de VVAB gegrond te verklaren. Alsnog moest worden beoordeeld of het pand in aanmerking kwam voor een monumentenstatus. Uit onderzoek bleek vervolgens dat er vrijwel niets resteerde van het monumentale interieur. Op de zitting van de bezwaarschriftencommissie op 16 februari 2021 had de ontwikkelaar Executive Property Invest BV al verklaard alles van waarde gesloopt te hebben. Salverda Bouw heeft de panden verbouwd tot, naar eigen zeggen, "mooie en ruime appartementen". Het interieur van het gemeentelijk monument Leidsekade 102 bleef wel behouden. Het College besloot op 19 juli 2022 het bezwaar van de VVAB gegrond te verklaren, maar toch niet over te gaan tot monumentenplaatsing. Daarvoor was het inmiddels te laat.

De toezichthoudende instanties hebben laks gehandeld. Of de gemeente hiervan nu leert, is nog maar de vraag. Zal de gemeente in de toekomst wél onderzoek doen naar de aanwezige waarden voordat een sloopvergunning wordt afgegeven? Er zou, is ons verteld, niet voldoende capaciteit zijn om in dergelijke gevallen altijd een bouwhistorische opname te maken. Dat kan alleen door ter plekke te gaan kijken in plaats van achter het bureau te blijven zitten.

Meer lezen:
[Monumentale interieur gesloopt] (Binnenstad 303)

[Besluit op bezwaar] (19 juli 2022) (PDF-bestand, 774.3 KB)


(WS, 20/7/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.