Stadsdelen niet blij met nieuw horeca- en terrassenbeleid

Amsterdamse stadsdelen zijn niet tevreden over het voorgestelde stedelijk kader horeca- en terrassenbeleid. Dat blijkt uit de kritische zienswijzen die verschillende stadsdelen hebben opgesteld.
Voetgangers hebben het niet altijd gemakkelijk in de Amsterdamse binnenstad (foto Walther Schoonenberg)

De stadsdelen willen in elk geval uitstel. Ze vinden dat de uitvoering door de stad over de schutting van de stadsdelen is gegooid die daarop niet zijn voorbereid en de capaciteit niet hebben om het nieuwe horeca- en terrassenbeleid uit te voeren.

Voor stadsdeel Centrum is de doorloopruimte voor voetgangers van groot belang en zelfs leidend. Uitgangspunt daarbij is minimaal twee meter obstakelvrije doorloopruimte. Andere dan horeca-belangen zijn niet geborgd. Het commercieel gebruik van de openbare ruimte is "ondergeschikt aan de minimale standaard voor de leefbaarheid en het veilig gebruik van de openbare ruimte". Het beleid ten aanzien van terrasverwarming is "niet ambitieus genoeg". Het stadsdeel had het ook meer voor de hand gelegen als tegelijkertijd ook het aangekondigde nieuwe beleid om 'gebiedstypologie├źn' (woongebied, gemengd, horecagebied) te onderscheiden ter inspraak was gebracht, zodat alle bewoners en ondernemers zien welke typologie een buurt heeft. "Nu alleen de kaders in de inspraak liggen, is er voor inwoners en ondernemers nog veel onduidelijk."

Ook de stadsdelen Noord en West hebben zich kritisch uitgelaten. Voor West is ook voldoende doorloopruimte van belang. Het is bovendien een drukbevolkt stadsdeel waar nu al sprake is van veel geluidsoverlast. Het geluidsvolume van terrassen is niet goed geregeld.

Kritiek belangenorganisaties

De kritiek sluit nauw aan bij die van de belangenorganisaties die eerder al negatief reageerden op het stedelijk kader. De organisaties, die opkomen voor de voetganger, waren: Cli├źntenbelang Amsterdam, Voetgangersvereniging NL, Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, het Wijkcentrum d'Oude Stadt en enkele bewonersorganisaties. Zij voelden zich niet gehoord, want er was in het vooroverleg alleen met de horeca-organisaties gesproken. Helaas heeft de vorige wethouder het beleidskader ruimte voor de voetganger in een diepe lade geschoven. Het kader voor toetsing ontbreekt dus. De organisaties drongen er op aan om het stedelijk beleidskader niet eerder vast te stellen dan dat het duidelijk is hoe het college met het voetgangersbeleid denkt verder te gaan: het kan niet los van elkaar. De kritiek van stadsdeel Centrum sluit daarop aan.

Hete herfst

De inspraakprocedure was al met een half jaar verlengd, tot 13 oktober 2022. Op de informatieavond in de Zuiderkerk op 14 september 2022 bleek dat de plannen tot polarisatie leiden. Bewoners en ondernemers komen er door lijnrecht tegenover elkaar te staan. En daar komen dan de te verwachten procedures over het blijvend toestaan van de tijdelijke corona-terrassen bij. Het wordt nog een hete herfst en winter.

[Advies van stadsdeel Centrum] (PDF-bestand, 92 KB)

Eerdere berichten:
[Inspraakperiode verlengd]
[Reactie op stedelijk beleidskader]
[Corona-terrassen mogen blijven]


(WS, 30/9/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.