Twee monumentale bomen voorlopig gered

In overleg met de gemeente heeft de VVAB kunnen bereiken dat twee bomen waarvoor al een kapvergunning was afgegeven, voorlopig zijn gered. De kapvergunningen zijn door de gemeente ingetrokken.
Eén van de bedreigde bomen (foto gemaakt op 12 maart 2022)

Het gaat om monumentale bomen op de Herengracht en de Prinsengracht, bij de Raadhuisstraat. De gemeente vond dat de bomen in de weg stonden vanwege de brugvernieuwingen in de Raadhuisstraat-route. De belangrijkste boom die is gered, op de Herengracht, vormt een beeldbepalend ensemble met een aantal monumentale bomen langs de Herengracht.

Thans wordt overwogen de bomen niet te kappen, maar te snoeien. De gemeente wacht nu u eerst het advies af van de bomencommissie. Elders in de stad is noodkap voorkomen door eveneens voor te stellen de bomen te snoeien.

De VVAB voert structureel overleg met de gemeentelijke projectgroep bruggen en kademuren en bepleit de toepassing van innovatieve methodes van kademuurvernieuwing waardoor monumentale bomen behouden kunnen worden. Een voorbeeld van zo'n methode is recent toegepast op de Prinsengracht bij de Brouwersgracht. De gemeente zelf noemt dat een 'levensverlengende methode'.

Meer lezen:
[Alternatieve methode van kademuurherstel spaart bomen]


(WS, 7/6/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Het is fijn dat er werkzaamheden aan kademuren plaatsvinden zonder bomen te kappen, op teveel plaatsen is dit al gebeurd terwijl dit voorkomen had kunnen worden. Een volledig kale Herengracht ter hoogte van de Brouwersgracht is ontzield.

Het is goed dat de VVAB hier aandacht aan besteedt.

Wat ..
[Meer lezen]

 Tanja van der Knoop 22/7/2022 14:10:34

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.