Koerswijziging bruggen en kademuren

De gemeente slaat een nieuwe koers in wat betreft de aanpak van bruggen en kademuren. Daardoor wordt er niet alleen bezuinigd, maar worden ook minder destructieve methodes toegepast. Oude kademuren en bomen kunnen daardoor gered worden.
Tijdelijke damwand-constructie aan het Singel. Alle bomen zijn gekapt.

In een brief aan de Raad schrijft wethouder Melanie van der Horst dat de aanpak van bruggen en kademuren als gevolg van de budgettaire bezuinigingen een belangrijke koerswijziging heeft ondergaan. Dit werd ook al duidelijk op de expertmeeting die de gemeentelijk projectgroep organiseerde op 6 oktober 2022. De VVAB was daarbij aanwezig met een delegatie van het bestuur en onze eigen deskundigen.

Het gaat daarbij niet alleen om het uitstellen van geplande projecten en het vaker afsluiten van bruggen of kades, maar ook om de inzet van andere minder ingrijpende methodes, zgn. 'slimme methodes van herstel'. De gemeente geeft daarmee gevolg aan de kritiek van de VVAB dat er een reƫel behoud/herstel-alternatief bestaat voor de destructieve sloop/nieuwbouw-benadering. Op de expertmeeting werden door verschillende bedrijven slimme methodes gepresenteerd die niet altijd maar wel vaak lijken op het concrete voorstel dat de VVAB heeft gedaan, de Methode De Beaufort. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het slaan van groutinjectiepalen die de functie van de oude palenfundering overneemt, waardoor de kademuren behouden blijven. Deze slimme methode is echter alleen toepasbaar, wanneer de kademuren niet zijn verzakt of verschoven.

Positief is ook dat de gemeente onderzoeksmethodes heeft ontwikkeld, waardoor beter kan worden beoordeeld wat de technische staat is waarin bruggen en kademuren verkeren. Daardoor kan objectiever en accurater beoordeeld worden of een constructie nog even meekan of dat herstelwerkzaamheden nodig zijn. Als gevolg daarvan hoeven er minder bruggen en kademuren aangepakt te worden. Ook dat levert een flinke kostenbesparing op. En minder overlast voor de stad. Bovendien blijven er dan meer historische constructies in stand en hoeven er ook minder bomen te worden gekapt.

Meer lezen:
[Raadsbrief] (27 sept. 2022) (PDF-bestand, 157.9 KB)

Eerdere berichten:
[Bezuinigingen leiden tot uitstel en afstel]
[De Methode De Beaufort]


(WS, 13/10/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.