Postarchief

Zoekwoorden

Wijde Heisteeg 7

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Beroep tegen het niet aanschrijven van de eigenaar om noodzakelijke maatregelen te nemen om verder bouwkundig verval te voorkomen.
Geadresseerde: RA
Afzender: VVAB
Datum: 12/12/2017
Internetadres: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20171212-wh7-beroep.pdf
Bestandsgrootte: 158.5 Kb

Er bevinden zich in onze database 67 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Uitgegaan: Reactie op brief van de rechtbank inzake de zaak Wijde Heisteeg 7 met bijlagen VVAB 20/04/2018
Ingekomen: Reactie van mede-eiser Levelt namens Geerdink inzake Wijde Heisteeg 7 Levelt 20/04/2018
Ingekomen: Nadere stukken in deze zaak, waaronder proces verbaal van de zitting. RA 23/03/2018
Ingekomen: Rechtbank geeft ons vier weken dus tot 20 april om te reageren op nieuwe stukken. RA 23/03/2018
Ingekomen: Rechtbank stuurt briefje van de gemeente door waarin zij stellen dat de nieuw verleende vergunning moet worden gezien als een wijzigingsvergunning van de eerdere vergunning. Het zou gaan om beperkte wijzigingen. RA 07/03/2018
Ingekomen: Nieuwe omgevingsvergunning: wijzigingsbesluit op eerdere vergunning uit 2016 SA 09/02/2018
Uitgegaan: Verzoek tot uitstel van de zitting i.v.m. nog niet beschikken over nieuw besluit. VVAB 07/02/2018
Ingekomen: Nadere stukken inzake de beroepszaak ingebracht door Levelt Levelt 02/02/2018
Ingekomen: Verweerschrift van het stadsdeel inzake de verleende vergunning. SAC 02/02/2018
Ingekomen: Nadere stuk van vergunninghouder (derde partij) in beroepszaak VVAB tegen stadsdeel. Hagedoorn 30/01/2018
Ingekomen: Nadere stukken van vergunninghouder (derde partij) in beroepszaak VVAB tegen stadsdeel. Hagedoorn 29/01/2018
Ingekomen: Mededeling van de rechtbank dat er een schouw zal plaatsvinden ter plaatse. RA 25/01/2018
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van ons als bezwaar opgevatte beroep inzake het niet nemen van een besluit inzake aanschrijving op achterstallig onderhoud SAC 04/01/2018
Ingekomen: De rechtbank stuurt ons beroep door naar de gemeente omdat naar haar mening eerst bezwaar moet worden aangetekend terwijl wij zeggen dat geen besluit is genomen RA 22/12/2017
Uitgegaan: Beroep tegen het niet aanschrijven van de eigenaar om noodzakelijke maatregelen te nemen om verder bouwkundig verval te voorkomen. VVAB 12/12/2017
Ingekomen: Email van de gemeente met enkele foto's van de Wijde Heisteeg 7 om aan te tonen dat er voldoende beschermende maatregelen zijn genomen. SAC 27/11/2017
Ingekomen: Beantwoording van onze ingebrekestelling waarin wordt gesteld dat er reeds per email was geantwoord en dat er al een aanschrijving loopt. SAC 13/11/2017
Ingekomen: Beantwoording van onze ingebrekestelling waarin wordt gesteld dat er reeds per email was geantwoord en dat er al een aanschrijving loopt. SAC 13/11/2017
Ingekomen: Uitspraak van de rechtbank inzake de civielrechtelijke procedure tussen de eigenaar en de buurvrouw, ter kennisgeving doorgestuurd: verleende vergunning moet worden aangepast. RA 10/11/2017
Uitgegaan: Ingebrekestelling inzake aanschrijvingsverzoek VVAB 01/11/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de rechtbank in de bodemprocedure op 14 februari 2018. Nieuwe stukken kunnen tot de 11de dag hiervoor worden ingediend. RA 18/10/2017
Ingekomen: Rechtbank komt niet tegemoet aan ons verzoek de zitting niet uit te stellen. RA 27/07/2017
Uitgegaan: Verzoek tot aanschrijving en overhandiging van rapport Heijmans aan de vergunningverlener. VVAB 21/07/2017
Uitgegaan: Aanbiedingsbrief van een nader stuk in deze procedure: onderzoeksrapport van Marcel Heijmans VVAB 21/07/2017
Ingekomen: Rechtbank meldt, deze keer correct, dat niet wij maar anderen de behandeling van ons beroep hebben doen uitstellen. RA 18/07/2017
Uitgegaan: Brief waarin de VVAB zegt geen uitstel te willen van de zitting. VVAB 17/07/2017
Ingekomen: Ook Wieringa Advocaten namens mede-beroepsmaker wil geen uitstel van behandeling. Wieringa Advocaten 17/07/2017
Ingekomen: Opnieuw is de behandeling van ons beroep door vergunninghouder uitgesteld. RA 14/07/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de rechtbank op 10 oktober 2017. RA 11/07/2017
Ingekomen: Zitting van 12 mei gaat niet door vanwege verhindering van vergunninghouder. Nieuwe datum volgt. RA 14/02/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting over deze zaak op vrijdag 12 mei 2017, 9.00 uur. Nadere stukken mogelijk tot 11de dag voor de zitting. RA 08/02/2017
Ingekomen: Uitspraak in het bezwaar tegen de omgevingsvergunning: gegrond. Besluit van 25 februari 2016 is ingetrokken. SAC 29/12/2016
Ingekomen: Uitspraak van de voorzieningenrechter: verzoek om een voorlopige voorziening is ingewilligd, vergunning is geschorst tot de uitspraak op beroep. VVAB krijgt griffierecht terug. RA 22/11/2016
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de voorzieningenrechter vanwege vovo-verzoek. Uitspraak over 2 weken. VVAB 08/11/2016
Uitgegaan: Nader stuk i.v.m. de zitting van de voorzieningenrechter dinsdag 8 november 2016. VVAB 04/11/2016
Ingekomen: I.k.v. het verzoek om voorlopige voorziening een uitnodiging voor de zitting daarover op 8 november 2016. RA 28/10/2016
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van verzoek om voorlopige voorziening. RA 27/10/2016
Uitgegaan: Verzoek om een voorlopige voorziening zodat er niet kan worden gebouwd tot de vergunning onherroepelijk is. VVAB 26/10/2016
Uitgegaan: Brief aan de voorzieningenrechter om de VVAB als belanghebbende in vovo-zaak aan te melden. VVAB 03/10/2016
Ingekomen: Factuur van het griffiegeld voor het beroep bij de rechtbank inzake Wijde Heisteeg 7. RA 03/09/2016