Nieuws

Rondleidingen Wallengebied

Een brede vertegenwoordiging van touroperators zette haar handtekening onder een convenant met richtlijnen voor rondleidingen in groepen in het Wallengebied. De touroperators deden dit samen met wethouder Ollongren en stadsdeelvoorzitter Oranje en verschillende belangenverenigingen uit de buurt, waaronder de VVAB.
[Meer lezen]
 

Alternatief plan voor Sluisbuurt

Architect Sjoerd Soeters heeft een alternatief stedenbouwkundig programma gemaakt voor de 'Sluisbuurt', een beoogde nieuwbouwwijk op het Zeeburgereiland. Het plan toont aan dat dezelfde aantallen woningen en dichtheid is te bereiken zonder super-hoogbouw.
[Meer lezen]
 

Illegale sloop op de Keizersgracht stilgelegd

Op de Keizersgracht heeft illegale sloop plaatsgevonden in een monumentaal grachtenhuis. Na een melding van de VVAB heeft het stadsdeel een bouwstop opgelegd. De eigenaar moet een herstelplan maken dat door de gemeente zal worden beoordeeld.
[Meer lezen]
 

Meer dan 10.000 handtekeningen voor Jacob Hooij

De Amsterdammers willen dat de drogisterij Jacob Hooij op de Kloveniersburgwal behouden blijft. Meer dan 10.000 mensen hebben de petitie voor het behoud van de historische winkel inmiddels getekend. De winkel wordt bedreigd omdat de eigenaar van het pand de huur heeft opgezegd.
[Meer lezen]
 

Mirakelkolom terug op het Rokin

De Mirakelkolom is terug op het Rokin bij de Wijde Kapelsteeg. De kolom werd in 2001 verwijderd vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn en opgeslagen op een gemeentelijk terrein. In de nacht van 24 op 25 februari werd het gedenkteken opnieuw opgericht.
[Meer lezen]
 

Nieuwe gevelstenen-website

De Vereniging Vrienden van Amsterdams Gevelstenen (VVAG) heeft een nieuwe website gelanceerd over de gevelstenen van Amsterdam. Aan de website is ruim een jaar gewerkt. De site geeft informatie in beeld en tekst over de ruim duizend gevelstenen aan de openbare weg in onze stad.
[Meer lezen]
 

Beroep tegen Heineken Hoek

De VVAB heeft bij de Amsterdamse rechtbank beroep aangetekend tegen de afgegeven bouwvergunning voor de nieuwbouw voor de Heineken Hoek op het Leidseplein / Kleine-Gartmanplantsoen. In het beroepsschrift schrijft de VVAB dat het bouwplan in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Bovendien is het nieuwe hotel in strijd met het hotelbeleid.
[Meer lezen]
 

Geurt Brinkgrevebrug

Brug nummer 296, over de Recht Boomssloot bij de Kromme Boomssloot in de Nieuwmarktbuurt, werd op 9 februari 2017 vernoemd naar de grote monumentenbeschermer Geurt Brinkgreve (1917-2005). Hij ijverde voor het behoud en herstel van de Amsterdamse binnenstad en was de redder van vele belangrijke monumenten zoals het Huis de Pinto.
[Meer lezen]
 

Fiscale aftrek in 2017 blijft

De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Na het debat met de Tweede Kamer op 7 november 2016 heeft de minister per brief besloten de wet 'aan te houden'.
[Meer lezen]
 

Kritiek op hoogbouwplannen Zeeburgereiland

In een inspraakreactie op het concept-stedenbouwkundig plan voor het Zeeburgereiland oefent de VVAB scherpe kritiek uit op het plan. Het megalomane plan bestaat uit 28 woontorens in hoogte variërend van 40 tot 143 m met een gemiddelde hoogte van 60 m.
[Meer lezen]
 

Gemeente gaat digitale reclamezuilen plaatsen

De gemeente wil honderden digitale reclamezuilen plaatsen. Dit zijn mupi's met bewegende reclamebeelden. Er zijn al enkele in de stad geplaatst, vooruitlopend op de raadsbehandeling. Het nieuwe beleidskader Buitenreclame was woensdag in de gemeenteraad. Een motie tegen de bewegende reclame werd niet aangenomen.
[Meer lezen]
 

Welstandsbeleid rondvaart

Het College van B&W heeft op 6 december 2016 het concept-beleidsdocument Welstandsbeleid Passagiersvaart Amsterdam vrijgegeven voor inspraak. Op basis van deze criteria worden aanvragen voor nieuwe, vervangende of gewijzigde passagiersvaartuigen getoetst aan het belang van welstand. De inspraaktermijn loopt tot 17 januari 2017.
[Meer lezen]
 

Nieuwe geluidsnormen op komst

Het gemeentebestuur werkt hard aan de herziening van het evenementenbeleid. Inmiddels hebben de stadsdelen hun locatieprofielen herzien. Over een paar maanden volgt een raadsbesluit met o.a. nieuwe geluidsnormen, waarna de nieuwe reglementen in het voorjaar in werking zullen treden.
[Meer lezen]
 

Beleidskader Monumenten vervangt Programma van Eisen Monumenten

In de afgelopen jaren heeft de VVAB in tal van zienswijzen en bezwaarprocedures een beroep gedaan op het Programma van Eisen Monumenten, een belangrijke stuk dat systematisch alle extra eisen opsomt waar een bouwplan voor een monument aan dient te voldoen. Een nieuw Beleidskader Monumenten vervangt het oude Programma van Eisen Monumenten.
[Meer lezen]
 

Open brief aan de burgemeester

In een open brief aan de burgemeester vraagt de VVAB zich af waarom de burgers de handhaving moeten betalen die nodig is vanwege de exploitatie van de publieke ruimte door de horeca. De VVAB doet de suggestie de ondernemers zelf te laten betalen voor de handhaving en overlast die zij veroorzaken.
[Meer lezen]
 

Terrassen brugvleugels

Vorig jaar werd het terrassenbeleid gewijzigd. Niet langer waren terrassen op brugvleugels uitgesloten. De VVAB heeft drie procedures lopen tegen dergelijke terrassen en verzamelt daar informatie over. Uw hulp daarbij is nodig.
[Meer lezen]
 

Email this to someone Deel deze pagina!

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2016]
[Archief 2015]
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2009]
[Archief 2008]
[Archief 2007]
[Archief 2006]
[Archief 2005]
[Archief 2004]
[Archief 2003]
[Archief 2002]
[Archief 2001]
[Archief 2000]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen die betrekking hebben op onze statutaire doelstelling. Bekijk daarom ook de uitgegane stukken in ons postarchief.