Nieuws

Van Houtenpanden

In de online versie van Het Parool van 12 september 2017 staat dat de VVAB kiest voor een stad met topmonumenten. Deze verstrekkende conclusie is incorrect en ook niet afkomstig van het bestuur van de vereniging. De koers van de VVAB om monumenten, andere waardevolle panden en het historisch stadsgezicht te beschermen, is niet gewijzigd.
[Meer lezen]
 

Referendum Sluisbuurt

Op 27 september vindt in de gemeenteraad de besluitvorming plaats over Sluisbuurt. Een groep bewoners heeft een aankondiging gedaan voor het houden van een referendum over het Sluisbuurtplan. Bij voldoende steunbetuigingen wordt dit referenduminitiatief betrokken bij de besluitvorming.
[Meer lezen]
 

Beroep tegen terras op brugvleugel gegrond

De rechtbank Amsterdam acht een beroep van de VVAB tegen een terras op een brugvleugel gegrond. Het besluit tot verlenen vergunning werd door de rechtbank vernietigd. Nieuwe besluiten zullen beter moeten worden gemotiveerd.
[Meer lezen]
 

Geen liefdesslotjes aan onze bruggen

In een brief steunt de VVAB het stadsdeelbestuur in het object-vrij houden van onze monumentale bruggen. De vereniging maakt zich zorgen over de mogelijke beschadiging van onze bruggen. Bovendien doen de trossen slotjes afbreuk aan het uiterlijk van de brug, hetgeen het stadsgezicht niet ten goede komt.
[Meer lezen]
 

Bezwaar tegen gedeeltelijke sloop Rasphuispoortje

Met toestemming van het gemeentebestuur en zonder advies in te winnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het monumentale Rasphuispoortje aan de Heiligeweg losgehakt uit de muur waardoor het poortje een losstaand object werd. De VVAB heeft daartegen bezwaar aangetekend.
[Meer lezen]
 

Gemeente doet aangifte van illegale sloop

Onlangs heeft stadsdeel Centrum aangifte gedaan van de sloop van een monumentaal interieur van een grachtenhuis aan de Keizersgracht. De sloop vond plaats ondanks het feit dat in de bouwvergunning expliciet was aangegeven dat de monumentale delen intact moesten blijven.
[Meer lezen]
 

Fiscale aftrek blijft bestaan

De fiscale aftrek voor onderhoud aan monumentenwoningen blijft bestaan. Een kleine tekstregel aan het eind van het bericht van het Ministerie van Financiën over de Voorjaarsnota 2017 brengt onverwacht goed nieuws voor eigenaren van monumentenpanden.
[Meer lezen]
 

Bijna tweeduizend reacties voor meldplicht

In zes dagen tijd werden on-line bijna tweeduizend inspraakreacties vóór een meldplicht vakantieverhuur verzameld. Met een invulformulier konden bewoners op een gemakkelijke manier hun zienswijze kenbaar maken. De VVAB overhandigde de inspraakreacties op 2 juni aan wethouder Ivens.
[Meer lezen]
 

VVAB blij met beslissing UvA

Een nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) kan het beste gerealiseerd worden op het Binnengasthuisterrein. Tot die conclusie is het College van Bestuur gekomen, op basis van de raadpleging van de academische gemeenschap, waarbij ook de VVAB in een gesprek met de UvA reeds haar standpunt had laten kennen.
[Meer lezen]
 

Amsterdam heeft behoefte aan betaalbare woningen

Het debat over Sluisbuurt werd tot nu toe voornamelijk in de media gevoerd. Op dinsdagavond 16 mei organiseerde de raadscommissie ruimtelijke ordening echter een hoorzitting waar verschillende deskundigen aan het woord kwamen. Namens de VVAB sprak Walther Schoonenberg.
[Meer lezen]
 

Besluit Van Houtenpanden onvoldoende onderbouwd

Het stadsdeel Centrum wilde afzien van de eerder door de deelraad voorgenomen plaatsing van een aantal Van Houtenmonumenten op de monumentenlijst, maar de Bestuurscommissie vindt de beargumentatie daarvan vooralsnog onvoldoende. De VVAB bepleit dat het eerdere raadsbesluit van 2007 alsnog wordt uitgevoerd.
[Meer lezen]
 

Rondleidingen Wallengebied

Een brede vertegenwoordiging van touroperators zette haar handtekening onder een convenant met richtlijnen voor rondleidingen in groepen in het Wallengebied. De touroperators deden dit samen met wethouder Ollongren en stadsdeelvoorzitter Oranje en verschillende belangenverenigingen uit de buurt, waaronder de VVAB.
[Meer lezen]
 

Alternatief plan voor Sluisbuurt

Architect Sjoerd Soeters heeft een alternatief stedenbouwkundig programma gemaakt voor de 'Sluisbuurt', een beoogde nieuwbouwwijk op het Zeeburgereiland. Het plan toont aan dat dezelfde aantallen woningen en dichtheid is te bereiken zonder super-hoogbouw.
[Meer lezen]
 

Illegale sloop op de Keizersgracht stilgelegd

Op de Keizersgracht heeft illegale sloop plaatsgevonden in een monumentaal grachtenhuis. Na een melding van de VVAB heeft het stadsdeel een bouwstop opgelegd. De eigenaar moet een herstelplan maken dat door de gemeente zal worden beoordeeld.
[Meer lezen]
 

Meer dan 10.000 handtekeningen voor Jacob Hooij

De Amsterdammers willen dat de drogisterij Jacob Hooij op de Kloveniersburgwal behouden blijft. Meer dan 10.000 mensen hebben de petitie voor het behoud van de historische winkel inmiddels getekend. De winkel wordt bedreigd omdat de eigenaar van het pand de huur heeft opgezegd.
[Meer lezen]
 

Mirakelkolom terug op het Rokin

De Mirakelkolom is terug op het Rokin bij de Wijde Kapelsteeg. De kolom werd in 2001 verwijderd vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn en opgeslagen op een gemeentelijk terrein. In de nacht van 24 op 25 februari werd het gedenkteken opnieuw opgericht.
[Meer lezen]
 

Nieuwe gevelstenen-website

De Vereniging Vrienden van Amsterdams Gevelstenen (VVAG) heeft een nieuwe website gelanceerd over de gevelstenen van Amsterdam. Aan de website is ruim een jaar gewerkt. De site geeft informatie in beeld en tekst over de ruim duizend gevelstenen aan de openbare weg in onze stad.
[Meer lezen]
 

Beroep tegen Heineken Hoek

De VVAB heeft bij de Amsterdamse rechtbank beroep aangetekend tegen de afgegeven bouwvergunning voor de nieuwbouw voor de Heineken Hoek op het Leidseplein / Kleine-Gartmanplantsoen. In het beroepsschrift schrijft de VVAB dat het bouwplan in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Bovendien is het nieuwe hotel in strijd met het hotelbeleid.
[Meer lezen]
 

Terrassen brugvleugels

Vorig jaar werd het terrassenbeleid gewijzigd. Niet langer waren terrassen op brugvleugels uitgesloten. De VVAB heeft drie procedures lopen tegen dergelijke terrassen en verzamelt daar informatie over. Uw hulp daarbij is nodig.
[Meer lezen]
 

Email this to someone Deel deze pagina!

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2017]
[Archief 2016]
[Archief 2015]
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2009]
[Archief 2008]
[Archief 2007]
[Archief 2006]
[Archief 2005]
[Archief 2004]
[Archief 2003]
[Archief 2002]
[Archief 2001]
[Archief 2000]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen die betrekking hebben op onze statutaire doelstelling. Bekijk daarom ook de uitgegane stukken in ons postarchief.