Nieuws

Van Houtenpanden

Op de website van Het Parool stond op 12 september 2017 een interview door Ton Damen met Vincent van Rossem. De krant stelt dat de VVAB en de gemeente zouden kiezen voor een stad met 'alleen maar topmonumenten' en concludeert dat er in onze vereniging sprake is van een 'richtingenstrijd' binnen het bestuur van de VVAB, of zelfs binnen de erfgoedsector in den brede.
[Meer lezen]
 

VVAB stelt politieke prioriteiten

In een brief die de VVAB aan de politieke partijen heeft gestuurd, stelt zij dat de uniciteit en authenticiteit van de Amsterdamse binnenstad in gevaar zijn. Er is een samenhangende visie nodig en de moed om echte keuzes te maken. De VVAB roept de partijen op de kwaliteit van de monumentale, levende stad te beschermen en de commercialisering te stoppen.
[Meer lezen]
 

Rechtbank zet streep door nieuwbouw Heineken Hoek

De grootschalige hotelontwikkeling op de hoek van het Leidseplein en het Kleine-Gartmanplantsoen, de Heinekenhoek, gaat mogelijk niet door. De rechtbank vernietigde zowel de sloop- als de bouwvergunning. De gemeente dient de hotelontwikkeling opnieuw te beoordelen en die heroverweging moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
[Meer lezen]
 

Reactie op nieuwe geluidbeleid bij evenementen

De VVAB heeft in een inspraakreactie gereageerd op het nieuwe geluidbeleid bij evenementen. Daarin vraagt de vereniging om een verdere aanscherping. Het nieuwe geluidbeleid moet ingaan op 1 januari 2018.
[Meer lezen]
 

Beroep tegen terras op brugvleugel gegrond

De rechtbank Amsterdam acht een beroep van de VVAB tegen een terras op een brugvleugel gegrond. Het besluit tot verlenen vergunning werd door de rechtbank vernietigd. Nieuwe besluiten zullen beter moeten worden gemotiveerd.
[Meer lezen]
 

Geen liefdesslotjes aan onze bruggen

In een brief steunt de VVAB het stadsdeelbestuur in het object-vrij houden van onze monumentale bruggen. De vereniging maakt zich zorgen over de mogelijke beschadiging van onze bruggen. Bovendien doen de trossen slotjes afbreuk aan het uiterlijk van de brug, hetgeen het stadsgezicht niet ten goede komt.
[Meer lezen]
 

Bezwaar tegen gedeeltelijke sloop Rasphuispoortje

Met toestemming van het gemeentebestuur en zonder advies in te winnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het monumentale Rasphuispoortje aan de Heiligeweg losgehakt uit de muur waardoor het poortje een losstaand object werd. De VVAB heeft daartegen bezwaar aangetekend.
[Meer lezen]
 

Gemeente doet aangifte van illegale sloop

Onlangs heeft stadsdeel Centrum aangifte gedaan van de sloop van een monumentaal interieur van een grachtenhuis aan de Keizersgracht. De sloop vond plaats ondanks het feit dat in de bouwvergunning expliciet was aangegeven dat de monumentale delen intact moesten blijven.
[Meer lezen]
 

Fiscale aftrek blijft bestaan

De fiscale aftrek voor onderhoud aan monumentenwoningen blijft bestaan. Een kleine tekstregel aan het eind van het bericht van het Ministerie van Financiën over de Voorjaarsnota 2017 brengt onverwacht goed nieuws voor eigenaren van monumentenpanden.
[Meer lezen]
 

Bijna tweeduizend reacties voor meldplicht

In zes dagen tijd werden on-line bijna tweeduizend inspraakreacties vóór een meldplicht vakantieverhuur verzameld. Met een invulformulier konden bewoners op een gemakkelijke manier hun zienswijze kenbaar maken. De VVAB overhandigde de inspraakreacties op 2 juni aan wethouder Ivens.
[Meer lezen]
 

VVAB blij met beslissing UvA

Een nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) kan het beste gerealiseerd worden op het Binnengasthuisterrein. Tot die conclusie is het College van Bestuur gekomen, op basis van de raadpleging van de academische gemeenschap, waarbij ook de VVAB in een gesprek met de UvA reeds haar standpunt had laten kennen.
[Meer lezen]
 

Amsterdam heeft behoefte aan betaalbare woningen

Het debat over Sluisbuurt werd tot nu toe voornamelijk in de media gevoerd. Op dinsdagavond 16 mei organiseerde de raadscommissie ruimtelijke ordening echter een hoorzitting waar verschillende deskundigen aan het woord kwamen. Namens de VVAB sprak Walther Schoonenberg.
[Meer lezen]
 

Besluit Van Houtenpanden onvoldoende onderbouwd

Het stadsdeel Centrum wilde afzien van de eerder door de deelraad voorgenomen plaatsing van een aantal Van Houtenmonumenten op de monumentenlijst, maar de Bestuurscommissie vindt de beargumentatie daarvan vooralsnog onvoldoende. De VVAB bepleit dat het eerdere raadsbesluit van 2007 alsnog wordt uitgevoerd.
[Meer lezen]
 

Rondleidingen Wallengebied

Een brede vertegenwoordiging van touroperators zette haar handtekening onder een convenant met richtlijnen voor rondleidingen in groepen in het Wallengebied. De touroperators deden dit samen met wethouder Ollongren en stadsdeelvoorzitter Oranje en verschillende belangenverenigingen uit de buurt, waaronder de VVAB.
[Meer lezen]
 

Alternatief plan voor Sluisbuurt

Architect Sjoerd Soeters heeft een alternatief stedenbouwkundig programma gemaakt voor de 'Sluisbuurt', een beoogde nieuwbouwwijk op het Zeeburgereiland. Het plan toont aan dat dezelfde aantallen woningen en dichtheid is te bereiken zonder super-hoogbouw.
[Meer lezen]
 

Email this to someone Deel deze pagina!

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2017]
[Archief 2016]
[Archief 2015]
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2009]
[Archief 2008]
[Archief 2007]
[Archief 2006]
[Archief 2005]
[Archief 2004]
[Archief 2003]
[Archief 2002]
[Archief 2001]
[Archief 2000]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen die betrekking hebben op onze statutaire doelstelling. Bekijk daarom ook de uitgegane stukken in ons postarchief.