Nieuws

Symposium 'Ontwerpen voor de Oost'

Op 16 maart 2018 vindt tussen 13.30-18.00 uur in de Zuiderkerk te Amsterdam een symposium plaats over het ontbrekende hoofdstuk in de Nederlandse architectuurgeschiedenis, namelijk over de westerse architectuur en overige vormgeving, die tot ontwikkeling kwam tussen 1900 en 1950 in het voormalig Nederlands Indië.
[Meer lezen]
 

Demping Lijnbaansgracht

In een brief aan de raad laat de VVAB weten het niet eens te zijn met het dempen van de ondergrondse Lijnbaansgracht op het Kleine-Gartmanplantsoen ten behoeve van een ondergrondse fietskelder. De ondergrondse waterverbinding is nodig voor de doorstroming en verwijdering betekent een aantasting van de beschermde (water-)structuur van de binnenstad.
[Meer lezen]
 

Behoud Pianolamuseum!

De VVAB heeft in een raadsadres een lans gebroken voor het behoud van het Pianolamuseum aan de Westerstraat. De gemeente is voornemens het pand te verkopen waardoor de toekomst van het museum onzeker is, maar de raad heeft deze verkoop uitgesteld.
[Meer lezen]
 

Het Grote Binnenstad Debat

Op maandag 5 maart organiseert de VVAB in Pakhuis de Zwijger het Grote Binnenstad Verkiezingsdebat. De lijsttrekkers van zes partijen zullen met elkaar in discussie gaan over het beschermd stadsgezicht, de openbare ruimte en de balans van de binnenstad.
[Meer lezen]
 

Vuurwerkvrije zone in de binnenstad

De VVAB vraagt de burgemeester een vuurwerkvrije zone in te stellen voor de historische binnenstad van Amsterdam. Al eerder vroeg de vereniging, samen met andere erfgoedorganisaties, om een dergelijk verbod op particulier vuurwerk.
[Meer lezen]
 

Bezwaren tegen bouwplan Halvemaansteeg

De VVAB heeft een brief geschreven aan het stadsdeel waarin zij haar bezwaren uit over een groot bouwplan aan de Halvemaansteeg voor een uitgaanscentrum, waarbij zelfs twee verdiepingen onder de grond worden gemaakt.
[Meer lezen]
 

Behoud ateliergebouw Lauriergracht!

De VVAB heeft in een raadsadres een lans gebroken voor het behoud van de ateliers van kunstenaars in het voormalige schoolgebouw Lauriergracht 6. De gemeente is voornemens het pand te verkopen waardoor de toekomst van het ateliergebouw onzeker is.
[Meer lezen]
 

Openbare verlichting stegen

In een raadsadres heeft de VVAB gepleit voor een nieuwe standaard openbare verlichting in de stegen die recht doet aan het beschermd stadsgezicht. Dit naar aanleiding van een proefopstelling van de BIZ Kalverstraat van openbare verlichting aan spandraden in de Watersteeg.
[Meer lezen]
 

Oproep voor meer ogen op straat

De afgelopen jaren is er door illegale werkzaamheden schade aan ons erfgoed ontstaan. Noodzakelijk is nu vooral dat er op de korte termijn meer ogen op straat komen. Dat erkent ook het stadsdeel. Ziet u iets wat niet in orde lijkt, u kunt het altijd bij de VVAB melden of contact leggen met het stadsdeel.
[Meer lezen]
 

Crowd for the crown

De VVAG is met steun van de VVAB een crowdfunding-project gestart om de restauratie van een uniek Amsterdams monument te kunnen bekostigen: het timpaan van het Oudezijds Heerenlogement, met het wapen van Amsterdam, twee leeuwen en de onlangs teruggevonden keizerskroon.
[Meer lezen]
 

Van Houtenpanden

Op de website van Het Parool stond op 12 september 2017 een interview door Ton Damen met Vincent van Rossem. De krant stelt dat de VVAB en de gemeente zouden kiezen voor een stad met 'alleen maar topmonumenten' en concludeert dat er in onze vereniging sprake is van een 'richtingenstrijd' binnen het bestuur van de VVAB, of zelfs binnen de erfgoedsector in den brede.
[Meer lezen]
 

VVAB stelt politieke prioriteiten

In een brief die de VVAB aan de politieke partijen heeft gestuurd, stelt zij dat de uniciteit en authenticiteit van de Amsterdamse binnenstad in gevaar zijn. Er is een samenhangende visie nodig en de moed om echte keuzes te maken. De VVAB roept de partijen op de kwaliteit van de monumentale, levende stad te beschermen en de commercialisering te stoppen.
[Meer lezen]
 

Rechtbank zet streep door nieuwbouw Heineken Hoek

De grootschalige hotelontwikkeling op de hoek van het Leidseplein en het Kleine-Gartmanplantsoen, de Heinekenhoek, gaat mogelijk niet door. De rechtbank vernietigde zowel de sloop- als de bouwvergunning. De gemeente dient de hotelontwikkeling opnieuw te beoordelen en die heroverweging moet aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
[Meer lezen]
 

Reactie op nieuwe geluidbeleid bij evenementen

De VVAB heeft in een inspraakreactie gereageerd op het nieuwe geluidbeleid bij evenementen. Daarin vraagt de vereniging om een verdere aanscherping. Het nieuwe geluidbeleid moet ingaan op 1 januari 2018.
[Meer lezen]
 

Beroep tegen terras op brugvleugel gegrond

De rechtbank Amsterdam acht een beroep van de VVAB tegen een terras op een brugvleugel gegrond. Het besluit tot verlenen vergunning werd door de rechtbank vernietigd. Nieuwe besluiten zullen beter moeten worden gemotiveerd.
[Meer lezen]
 

Geen liefdesslotjes aan onze bruggen

In een brief steunt de VVAB het stadsdeelbestuur in het object-vrij houden van onze monumentale bruggen. De vereniging maakt zich zorgen over de mogelijke beschadiging van onze bruggen. Bovendien doen de trossen slotjes afbreuk aan het uiterlijk van de brug, hetgeen het stadsgezicht niet ten goede komt.
[Meer lezen]
 

Bezwaar tegen gedeeltelijke sloop Rasphuispoortje

Met toestemming van het gemeentebestuur en zonder advies in te winnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het monumentale Rasphuispoortje aan de Heiligeweg losgehakt uit de muur waardoor het poortje een losstaand object werd. De VVAB heeft daartegen bezwaar aangetekend.
[Meer lezen]
 

Gemeente doet aangifte van illegale sloop

Onlangs heeft stadsdeel Centrum aangifte gedaan van de sloop van een monumentaal interieur van een grachtenhuis aan de Keizersgracht. De sloop vond plaats ondanks het feit dat in de bouwvergunning expliciet was aangegeven dat de monumentale delen intact moesten blijven.
[Meer lezen]
 

Fiscale aftrek blijft bestaan

De fiscale aftrek voor onderhoud aan monumentenwoningen blijft bestaan. Een kleine tekstregel aan het eind van het bericht van het Ministerie van Financiën over de Voorjaarsnota 2017 brengt onverwacht goed nieuws voor eigenaren van monumentenpanden.
[Meer lezen]
 

[Meer nieuws]

Email this to someone Deel deze pagina!

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2018]
[Archief 2017]
[Archief 2016]
[Archief 2015]
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2009]
[Archief 2008]
[Archief 2007]
[Archief 2006]
[Archief 2005]
[Archief 2004]
[Archief 2003]
[Archief 2002]
[Archief 2001]
[Archief 2000]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen die betrekking hebben op onze statutaire doelstelling. Bekijk daarom ook de uitgegane stukken in ons postarchief.