Ja, ik wil lid worden!

Wie een steentje wil bijdragen kan lid worden van de VVAB.

De VVAB telt momenteel 3.036 leden. Dat aantal zou tot een veelvoud moeten groeien! Dan kunnen wij nog meer doen om de historische binnenstad van Amsterdam als levend monument in stand te houden. Helpt u mee door lid te worden?

Leden ontvangen 6 keer per jaar het ruim geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Van tijd tot tijd verschijnen er speciale uitgaven over aparte onderwerpen. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen.

Na het invullen van uw gegevens en de ontvangst van de verschuldigde contributie, krijgt u een welkomstgeschenk thuisgestuurd: het boek De Goede Stad van Geert Mak.
Let op: Het welkomstgeschenk wordt niet gestuurd aan 10 euro-gezinsleden.

Persoonsgegevens
Academische titel:
Voorletters: (*)
Voornaam: (*)
Tussenvoegsel:
Achternaam: (*)
Man Vrouw
Geboortedatum:
Straat: (*)
Huisnummer: (*)
Postcode: (*)
Plaats: (*)
Land:
(alleen invullen als het buitenland betreft)
Telefoon:
Bedrijf/instelling/VVE:

(als u dit veld invult, geeft u zich op als bedrijfslid/donateur
VVE's of monumentenstichtingen worden uitdrukkelijk uitgenodigd zich op te geven als 'bedrijfslid')

Extra adressering
(bij bedrijf):
Beroep:
Ik ben op de volgende manier in contact gekomen met de vereniging:
Als anders, op deze manier:
Ik vind de volgende onderwerpen, waarop de vereniging actief is, belangrijk:
Vrijwilligerswerk: Ik ben in principe beschikbaar als vrijwilliger.
Eventuele opmerkingen:
Gebruikersinstellingen
Email-adres:
Na invullen van uw gegegevens in dit formulier ontvangt u een automatische email met betaalinstructies. Indien u geen (geldig) emailadres invult, dient u de betaalgegevens rechts te noteren. U krijgt geen acceptgiro toegestuurd. U bent pas lid nadat wij uw contributiebetaling hebben ontvangen.
Ik wil een account om de email-nieuwsbrief van de vereniging te ontvangen.
In dat geval dient u een wachtwoord te bedenken en in te vullen:
Wachtwoord:
Wachtwoord opnieuw:

Dit zijn uw accountgegevens. U krijgt meteen een account waarmee u op onze website kunt inloggen. Uw emailadres is uw accountnaam. U ontvangt een bevestigingsemail met een activeringscode.

Contributie

€ 35,- per jaar.
Jonger dan 25 jaar: € 20,-
Gezinsleden betalen € 10,- (op hetzelfde adres).
Bedrijfslidmaatschap: € 150,- per jaar.
Lidmaatschap voor het leven: € 500,-.
N.B.: Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Beëindiging lidmaatschap is ook per kalenderjaar. [Statuten]

Ik geef mij op als:
BEVEILIGING Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de volgende twee getallen op te tellen: 5 en 7 maakt

(*) Verplicht in te vullen velden.

Email this to someone Deel deze pagina!

De VVAB heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat de vereniging over uw schenking of legaat geen belasting hoeft te betalen. Schenken aan de VVAB biedt u fiscaal voordeel. De VVAB is bovendien aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent dat u 1,25 keer het bedrag dat u schenkt als gift mag aftrekken. [Meer lezen]

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een fonds op naam, over fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de VVAB? Neem dan contact op met ons kantoor op 020 6172735 of per email of raadpleeg uw notaris.

Geef een cadeau- abonnement weg

Het is ook mogelijk een familielid, vriend of kennis een cadeauabonnement te geven. U ontvangt dan, indien gewenst, zelf het welkomstgeschenk! [Cadeauabonnement]

Gezinslid opgeven

Het is ook mogelijk een gezinslid op te geven als lid van de vereniging. Hij of zij betaalt dan een gereduceerde contributie.

[Gezinslid maken]

Privacyverklaring

De VVAB neemt de privacy van uw gegevens serieus. Lees er meer over op onze privacyverklaring.

Hoe contributie betalen?

Maak uw contributiebedrag over op:
NL67 INGB 000 1775 369 t.n.v. 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad' (let op: precies zo benoemen!) o.v.v. ‘contributie’ en lidnummer.
De volledige bankgegevens luiden:
BIC-code INGBNL2A
IBAN nummer: NL67INGB0001775369