Agenda

VVAB-borrel, derde woensdag in de maand

Elke derde woensdag van de maand, vanaf 17.30 uur, vindt onze maandelijkse borrel plaats.
Maak kennis met mede-verenigingsleden en bestuursleden. Tijdens de borrel worden actuele onderwerpen besproken. De VVAB-borrel is alleen toegankelijk voor leden, tenzij u introducé bent, d.w.z. meekomt met een lid, of expliciet bent uitgenodigd.

De volgende borrel vindt plaats op woensdag 20 december, om 17.30 uur, tot uiterlijk 19.30 uur.
De borrel vindt zoals gebruikelijk plaats in de Zuiderkerk.

Excursies en lezingen

Vrijdag 15 december. Kijk Amsterdam 1700-1800, de mooiste stadsgezichten

De Dam, de grachten, de kerken en pleinen, de Amstel en het IJ. Het is allemaal onmiskenbaar Amsterdam. Voor het eerst is er een overzichtstentoonstelling van tekeningen van Amsterdam uit de periode 1700-1800. De tekeningen laten een bijzondere levendige stad zien. De 18de eeuw was een relatief welvarende periode. We zien een stad waar wordt gehandeld en gewandeld. Waar koetsen en karren over de keien ratelen en schuiten worden volgeladen. Het getekende stadsgezicht maakte een ongeevenaarde bloei door en geen stad werd zo vaak getekend als Amsterdam. Bekende kunstenaars als Jacob Cats, Reinier Vinkeles en Jan de Beyer namen er uitgebreid de tijd voor om hun stad tot in detail vast te leggen. Zie ook het artikel over deze tentoonstelling in het laatste nummer van Binnenstad.
De VVAB geeft haar leden de gelegenheid om onder deskundige begeleiding van een gids deze tentoonstelling te komen bekijken.
Datum: vrijdag 15 december. Verzamelplaats: cafe Stadsarchief, Vijzelstraat, voor de koffie. Inloop: 10.30 uur. Aanvang rondleiding: 11.00 uur. Er worden twee groepen gevormd van 15 deelnemers.
Let op: de toegangsprijs betreft alleen de kosten van de rondleiding. De deelnemers dienen zelf de toegang tot de expositie te voldoen. Deze is gratis is voor museumjaarkaarthouders.

VOLGEBOEKT
[Ja, ik wil mij opgeven voor de wachtlijst.]

Zaterdag 20 januari 2018: Amsterdam in de zestiende eeuw - Ruimtelijke ordening en huisvesting

Vanaf ongeveer 1530 onderging Amsterdam een ingrijpende vernieuwing. Deze vernieuwing betrof - anders dan in de zeventiende eeuw - geen uitbreiding van het stadsoppervlak, maar een aanpassing van de bestaande ruimtelijke ordening en bebouwing. Er werden nieuwe straten, stegen en kades aangelegd, en huizen werden opnieuw opgetrokken. Het gebruik van baksteen nam hand over hand toe.
In de lezing zal door een combinatie van bouwhistorisch onderzoek en archiefonderzoek worden ingegaan op een tot nog toe onderbelichte transformatieperiode van Amsterdam. Hierbij zal worden gekeken naar de tijd tussen de laatste grote stadsbrand in 1452 en 1578, het jaar van de alteratie van Amsterdam en het jaar van het besluit tot aanzienlijke stadsuitbreidingen.
In het tweede deel van de lezing wordt de huisvesting van de Amsterdammer in de zestiende eeuw behandeld. Aan de hand van een aantal unieke boedelinventarissen en het belastingkohier van 1562 wordt duidelijk hoe bewoners van verschillende sociale klassen en beroepsgroepen woonden. Hierdoor ontstaat een beeld van de gevarieerde wooncultuur en wordt het mogelijk om verschillen te herkennen tussen huizen die in ruimtelijk-typologisch opzicht min of meer gelijk lijken te zijn.
Deze lezing wordt gegeven door Gabri van Tussenbroek, hoogleraar Stedelijke Identiteit en Monumenten aan de UvA en verbonden aan het Bureau Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam.
De lezing zal plaats vinden op zaterdag 20 januari 2018.
Tijd: 11.00 uur (inloop 10.30 uur). Plaats: Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69.

Maximaal aantal deelnemers: 40
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 5
[Ja, ik wil mij opgeven.]

Zaterdag 24 februari 2018. Lezing over het Oosterdok door Titus Dekker

De Kattenburgerbrug en het Oosterdok in 1890. Gefotografeerd door Jacob Olie vanaf de loods van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM - Goederenstation Oostenburg).

Titus Dekker is beeldend kunstenaar en docent en heeft een passie voor geschiedenis. Sinds zijn historische woonschip aan de Windrooskade van Wittenburg is afgemeerd heeft hij zich verdiept in het verleden van de Oostelijke Eilanden en het Oosterdok.
Toen de Vereniging Museumhaven Amsterdam in 2011 haar 25-jarig jubileum vierde, is onder zijn redactie het boek Het Oosterdok - Verhalen van een Amsterdamse haven geschreven. Aan de hand van bijzondere schilderijen, tekeningen en oude foto's zal Titus ingaan op de historie van het Oosterdok. Waarom moest er in de 17de eeuw een admiraliteitswerf komen? Hoe verandert de Waal en het Oosterdok steeds weer? Welke oplossingen zoekt men tegen het dichtslibben? Waarom willen de reders van stoomschepen weg uit het Oosterdok?

Titus Dekker is actief voor het behoud van Industrieel erfgoed op Oostenburg. Samen met fotograaf Cary Markerink heeft hij in 1996 de rijksmonumentenstatus voor de Van Gendthallen aangevraagd. Dit was het begin van een jarenlange strijd die naast het behoud van de Van Gendthallen ook het behoud van het machinegebouw met ketelhuis uit 1892 (waar thans Roest is gevestigd) en de Werkspoorhal uit 1929 heeft opgeleverd. Dit was allemaal niet gelukt zonder uitgebreid speurwerk naar de maritieme en industriële geschiedenis van de Oostelijke Eilanden en het Oosterdok.
Verschillende deskundigen hebben hun medewerking verleend aan het boek, waaronder Jerzy Gawronsky (stadsarcheoloog), Henk Dessens (voormalig hoofdconservator van het Scheepvaartmuseum) en Maarten Kloos (voormalig directeur Arcam). Voor dit boek heeft Titus ook uitgebreid naar beeldmateriaal gezocht over het Oosterdok. Naar wij verwachten zal dit alles resulteren in een interessante en aangename lezing.
De lezing over het Oosterdok zal worden gehouden op zaterdag 24 februari 2018 in de Prinsenzaal op de 6de verdieping van de OBA, Oosterdokskade 143. Inloop: 10.30 uur. De lezing wordt gehouden van 11.00 tot 12.30 uur.

Maximaal aantal deelnemers: 40
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 29
[Ja, ik wil mij opgeven.]

LET OP: U kunt alleen aan een activiteit deelnemen als u (a) hebt betaald én (b) een bevestiging van deelname hebt ontvangen.
Als u zich voor een activiteit inschrijft, krijgt u een automatische email met betaalinstructies. Echter, de betaling is nog geen garantie van deelname. Dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling uiteraard per omgaande retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.
Het nog beschikbaar aantal plaatsen is gebaseerd op het aantal betaalde en ingeschreven deelnemers, niet op het aantal on-line inschrijvingen.

Werf 5 leden voor de vereniging en win een dialezing bij u thuis!

Op verzoek geeft Walther Schoonenberg een dialezing over de Amsterdamse binnenstad bij u thuis, bijvoorbeeld over de restauratie van de binnenstad in de jaren zestig en zeventig of over het behoud van de Jordaan. U komt hiervoor gratis in aanmerking wanneer u minimaal vijf leden voor de vereniging werft. Hoe? Door uw vrienden of familieleden te vragen bijgaand formulier in te vullen. U kunt ook aan cadeauabonnement geven. Laat het aan ons weten als u een huiskamerbijeenkomst met de nieuwe door u geworven leden organiseert.

Email this to someone Deel deze pagina!

Opgeven

U kunt zich voor de excursies en lezingen opgeven door het formulier in te vullen (zie verwijzing onderaan elke activiteit).

Excursies en andere activiteiten worden georganiseerd door de Excursiecommissie.
De Excursiecommissie bestaat uit Wouter Ammesz, Yellie Alkema, Bert Hamming, Peter Poelstra (voorzitter) en Aart Janszen.
Op de dag van uw excursie kunt u in contact komen met de excursieleider onder nummer: 06 3042 1465 voor die situaties waarbij iets door wilt geven of iets te vragen heeft. Alleen bellen, geen SMS-berichten.

Wilt u de excursiecommissie iets vragen? Gebruik dan a.u.b. ons contactformulier.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Amsterdam Cursus

In november tot februari geeft Walther Schoonenberg een basis- en vervolgcursus Amsterdam.
NB. De cursus 2017/2018 is momenteel gaande.
In april/mei 2018 begint de inschrijving van de cursus 2018/2019.

[Meer info]

Geef een cadeau- abonnement weg

Bent u al lid? Geef dan een kennis een cadeauabonnement.