Agenda

VVAB-borrel, derde woensdag in de maand

Elke derde woensdag van de maand, vanaf 17.30 uur, vindt onze maandelijkse borrel plaats.
Maak kennis met mede-verenigingsleden en bestuursleden. Tijdens de borrel worden actuele onderwerpen besproken. De VVAB-borrel is alleen toegankelijk voor leden, tenzij u introducé bent, d.w.z. meekomt met een lid, of expliciet bent uitgenodigd.

De volgende borrel vindt plaats op woensdag 21 februari, om 17.30 uur, tot uiterlijk 19.30 uur.
Het onderwerp luidt: Geef de stoep terug aan de voetgangers. Twee deskundigen zullen het belang van een vrije stoep, met name voor kinderen en ouderen, toelichten. Deze borrel is een opmaat naar het VVAB-lijsttrekkersdebat op 5 maart in Pakhuis de Zwijger (zie hieronder).
De borrel vindt zoals gebruikelijk plaats in de Zuiderkerk.

Maandag 5 maart. Het Grote Binnenstad Debat

Op maandag 5 maart, 's avonds om acht uur, organiseert de VVAB in Pakhuis de Zwijger het VVAB-verkiezingsdebat over de binnenstad. De lijsttrekkers van zes partijen zullen met elkaar in discussie gaan over het beschermd stadsgezicht, de openbare ruimte en de leefbaarheid van de binnenstad. De discussieleider is Kemal Rijken. U bent van harte welkom.
[Meer lezen]

Vrijdag 9 maart. Studiedag 'Erfgoed in de dynamische stad'

Op vrijdag 9 maart, 's middags vanaf 12.30 uur, organiseert de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond in samenwerking met een aantal erfgoedorganisaties, waaronder de VVAB, een studiemiddag over de bescherming van erfgoed in de marge; cultuurhistorisch waardevolle gebouwen die in een beschermd gezicht liggen maar zelf geen monumentstatus hebben (zoals panden met een 'orde 2'-status). De studiedag vindt plaats in de Oosterkerk. U bent van harte welkom.
[Meer lezen]

Vrijdag 16 maart. Symposium 'Ontwerpen voor de Oost’

Op 16 maart 2018 vindt tussen 13.30-18.00 uur in de Zuiderkerk te Amsterdam een symposium plaats over het ontbrekende hoofdstuk in de Nederlandse architectuurgeschiedenis, namelijk over de westerse architectuur en overige vormgeving, die tot ontwikkeling kwam tussen 1900 en 1950 in het voormalig Nederlands Indië. Vanwege het belang van dit symposium voor de architectuurgeschiedenis vindt dit symposium mede onder auspiciën van de VVAB plaats.
[Meer lezen]

Excursies en lezingen

Zaterdag 24 februari 2018. Lezing over het Oosterdok door Titus Dekker

De Kattenburgerbrug en het Oosterdok in 1890. Gefotografeerd door Jacob Olie vanaf de loods van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM - Goederenstation Oostenburg).

Titus Dekker is beeldend kunstenaar en docent en heeft een passie voor geschiedenis. Sinds zijn historische woonschip aan de Windrooskade van Wittenburg is afgemeerd heeft hij zich verdiept in het verleden van de Oostelijke Eilanden en het Oosterdok.
Toen de Vereniging Museumhaven Amsterdam in 2011 haar 25-jarig jubileum vierde, is onder zijn redactie het boek Het Oosterdok - Verhalen van een Amsterdamse haven geschreven. Aan de hand van bijzondere schilderijen, tekeningen en oude foto's zal Titus ingaan op de historie van het Oosterdok. Waarom moest er in de 17de eeuw een admiraliteitswerf komen? Hoe verandert de Waal en het Oosterdok steeds weer? Welke oplossingen zoekt men tegen het dichtslibben? Waarom willen de reders van stoomschepen weg uit het Oosterdok?
Titus Dekker is actief voor het behoud van Industrieel erfgoed op Oostenburg. Samen met fotograaf Cary Markerink heeft hij in 1996 de rijksmonumentenstatus voor de Van Gendthallen aangevraagd. Dit was het begin van een jarenlange strijd die naast het behoud van de Van Gendthallen ook het behoud van het machinegebouw met ketelhuis uit 1892 (waar thans Roest is gevestigd) en de Werkspoorhal uit 1929 heeft opgeleverd. Dit was allemaal niet gelukt zonder uitgebreid speurwerk naar de maritieme en industriële geschiedenis van de Oostelijke Eilanden en het Oosterdok.
Verschillende deskundigen hebben hun medewerking verleend aan het boek, waaronder Jerzy Gawronsky (stadsarcheoloog), Henk Dessens (voormalig hoofdconservator van het Scheepvaartmuseum) en Maarten Kloos (voormalig directeur Arcam). Voor dit boek heeft Titus ook uitgebreid naar beeldmateriaal gezocht over het Oosterdok. Naar wij verwachten zal dit alles resulteren in een interessante en aangename lezing.
De lezing over het Oosterdok zal worden gehouden op zaterdag 24 februari 2018 in de Prinsenzaal op de 6de verdieping van de OBA, Oosterdokskade 143. Inloop: 10.30 uur. De lezing wordt gehouden van 11.00 tot 12.30 uur.

VOLGEBOEKT
[Ja, ik wil mij opgeven voor de wachtlijst.]

LET OP: U kunt alleen aan een activiteit deelnemen als u (a) hebt betaald én (b) een bevestiging van deelname hebt ontvangen.
Als u zich voor een activiteit inschrijft, krijgt u een automatische email met betaalinstructies. Echter, de betaling is nog geen garantie van deelname. Dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling uiteraard per omgaande retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.
Het nog beschikbaar aantal plaatsen is gebaseerd op het aantal betaalde en ingeschreven deelnemers, niet op het aantal on-line inschrijvingen.

Werf 5 leden voor de vereniging en win een dialezing bij u thuis!

Op verzoek geeft Walther Schoonenberg een dialezing over de Amsterdamse binnenstad bij u thuis, bijvoorbeeld over de restauratie van de binnenstad in de jaren zestig en zeventig of over het behoud van de Jordaan. U komt hiervoor gratis in aanmerking wanneer u minimaal vijf leden voor de vereniging werft. Hoe? Door uw vrienden of familieleden te vragen bijgaand formulier in te vullen. U kunt ook aan cadeauabonnement geven. Laat het aan ons weten als u een huiskamerbijeenkomst met de nieuwe door u geworven leden organiseert.

Email this to someone Deel deze pagina!

Opgeven

U kunt zich voor de excursies en lezingen opgeven door het formulier in te vullen (zie verwijzing onderaan elke activiteit).

Excursies en andere activiteiten worden georganiseerd door de Excursiecommissie.
De Excursiecommissie bestaat uit Wouter Ammesz, Yellie Alkema, Bert Hamming, Peter Poelstra (voorzitter) en Aart Janszen.
Op de dag van uw excursie kunt u in contact komen met de excursieleider onder nummer: 06 3042 1465 voor die situaties waarbij iets door wilt geven of iets te vragen heeft. Alleen bellen, geen SMS-berichten.

Wilt u de excursiecommissie iets vragen? Gebruik dan a.u.b. ons contactformulier.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Amsterdam Cursus

In november tot februari geeft Walther Schoonenberg een basis- en vervolgcursus Amsterdam.
In april/mei 2018 begint de inschrijving van de cursus 2018/2019.

[Meer info]

Geef een cadeau- abonnement weg

Bent u al lid? Geef dan een kennis een cadeauabonnement.