Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Meldplicht vakantieverhuur

De gemeente wil een meldplicht voor vakantieverhuur (AirBnB etc.) invoeren. De VVAB vindt dat een goed idee. Laat weten wat u van dit voorstel vindt door gebruik te maken van een online-formulier. Wij zorgen dan voor de toezending aan de gemeente. [Reactieformulier]

De VVAB is er voor iedereen die de binnenstad van Amsterdam ter harte gaat. De binnenstad van Amsterdam heeft achtduizend monumenten en is daarmee één van de meest gave en grootste historische stadskernen van de wereld.

De VVAB is in 1975 ontstaan uit de Vereniging Vrienden van Diogenes. Al vier decennia maakt de VVAB zich sterk voor het behoud van de historische bebouwing, het herstel van het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren en de verspreiding van kennis over de Amsterdamse binnenstad (zie onze statutaire doelstelling).

Zo bekijkt de Werkgroep Waakhond de bouwplannen die ter inzage worden gelegd. Indien nodig tekent de VVAB formeel bezwaar aan tegen een bouwplan. [Meer lezen]

Tegen de pretparkisering van de binnenstad

Een belangrijk aandachtsgebied van de VVAB is de dreigende 'pretparkisering', de ontwikkeling naar een binnenstad die alleen nog toeristisch is en waar overlastgevende evenementen en ongebreidelde horecagroei de woonfunctie wegdrukken. De vereniging wil dat het gemengde karakter van de binnenstad als een echte levende stad in stand blijft. Binnen de VVAB bestaat een Werkgroep Balans die zich met dit vraagstuk bezighoudt.

Doe met ons mee!

De vereniging heeft momenteel 3.120 leden. De vereniging is van en voor de leden. Heeft u een hart voor de Amsterdamse binnenstad? Zorg dan dat u ook Vriend van de Amsterdamse Binnenstad bent en doe met ons mee! Leden ontvangen het rijk geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Soms verschijnen er speciale publicaties. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen en de maandelijkse borrel. En er is genoeg te doen voor actieve vrijwilligers.

Nieuwe leden ontvangen geheel gratis De Goede Stad van Geert Mak.

[Ja, ik wil lid worden!]

Terras op brugvleugel Aluminiumbrug

Vergelijk de tekening in de aanvraag met de werkelijkheid

Een café bij de historische Aluminiumbrug (brug 222), een ijzeren ophaalbrug uit 1896, over de Kloveniersburgwal bij de Staalstraat heeft van stadsdeel Centrum een terrasvergunning gekregen voor een terras op een zgn. brugvleugel. Op een minimaal stukje grond van 12 m2 worden negen tafeltjes voor 36 gasten geplaatst. Dat is 0,33 m2 per persoon. Het vergunde terras neemt de gehele ruimte tussen brughek en trottoirband in beslag en loopt door tot het voetpad over de brug.

De VVAB heeft bezwaar aangetekend en inmiddels is er een besluit op bezwaar: ongegrond. De VVAB gaat daartegen in beroep bij de rechtbank.

Meer lezen:
[Terrassen op brugvleugels]

[Eerst alle reacties lezen voordat ik stem]

Meningspeiling

Denkt u dat het terras beperkt blijft tot de aangegeven ruimte?
Uiteraard.
Jazeker, want het stadsdeel handhaaft.
Misschien wel, misschien niet.
Nee, de ruimte is al te krap.
Zeker niet: er wordt niet gehandhaafd.
Weet niet / andere mening

Email this to someone Deel deze pagina!

Nieuws

[Meer]

Gemeente doet aangifte van illegale sloop

Onlangs heeft het stadsdeel aangifte gedaan van illegale sloop.
[Meer lezen]

Fiscale aftrek blijft bestaan

De eerder aangekondigde korting op de fiscale aftrek van onderhoud aan monumentenwoningen is van de baan.
[Meer lezen]

Bijna tweeduizend reacties voor meldplicht

In zes dagen tijd werden on-line bijna tweeduizend inspraakreacties vóór een meldplicht vakantieverhuur verzameld.
[Meer lezen]

Amsterdam heeft behoefte aan betaalbare woningen

De gemeenteraad organiseerde een hoorzitting over Sluisbuurt.
[Meer lezen]

Terrassen brugvleugels

Uw hulp is nodig om informatie te verzamelen.
[Meer lezen]

Facebook

De VVAB beschikt over een 'niet-officiële' Facebook-pagina waar de mogelijkheid bestaat met elkaar te discussiëren. Meld u aan en discussiëer mee.

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen. Bekijk daarom ook ons postarchief.

Bestel bij de VVAB een fraaie Amsterdamse prent, voor uzelf of om weg te geven aan een relatie. Zie: Amsterdamse prenten