Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Het Grote Binnenstad Debat

Op maandag 5 maart organiseert de VVAB het Grote Binnenstad Debat. De lijsttrekkers van zes partijen zullen met elkaar in discussie gaan over het beschermd stadsgezicht, de openbare ruimte en de balans van de binnenstad. U bent van harte welkom.

[Meer lezen]

De VVAB is er voor iedereen die de binnenstad van Amsterdam ter harte gaat. De binnenstad van Amsterdam heeft achtduizend monumenten en is daarmee één van de meest gave en grootste historische stadskernen van de wereld.

De VVAB is in 1975 ontstaan uit de Vereniging Vrienden van Diogenes. Al vier decennia maakt de VVAB zich sterk voor het behoud van de historische bebouwing, het herstel van het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren en de verspreiding van kennis over de Amsterdamse binnenstad (zie onze statutaire doelstelling).

Zo bekijkt de Werkgroep Waakhond de bouwplannen die ter inzage worden gelegd. Indien nodig tekent de VVAB formeel bezwaar aan tegen een bouwplan. [Meer lezen]

Tegen de pretparkisering van de binnenstad

Een belangrijk aandachtsgebied van de VVAB is de dreigende 'pretparkisering', de ontwikkeling naar een binnenstad die alleen nog toeristisch is en waar overlastgevende evenementen en ongebreidelde horecagroei de woonfunctie wegdrukken. De vereniging wil dat het gemengde karakter van de binnenstad als een echte levende stad in stand blijft. Binnen de VVAB bestaat een Werkgroep Balans die zich met dit vraagstuk bezighoudt.

Doe met ons mee!

De vereniging heeft momenteel 3.073 leden. De vereniging is van en voor de leden. Heeft u een hart voor de Amsterdamse binnenstad? Zorg dan dat u ook Vriend van de Amsterdamse Binnenstad bent en doe met ons mee! Leden ontvangen het rijk geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Soms verschijnen er speciale publicaties. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen en de maandelijkse borrel. En er is genoeg te doen voor actieve vrijwilligers.

Nieuwe leden ontvangen geheel gratis De Goede Stad van Geert Mak.

[Ja, ik wil lid worden!]

Mogen woningen worden verhuurd aan toeristen?

Steeds meer woningen zijn in gebruik als vakantieverblijven.

Amsterdam krijgt steeds meer te maken met vakantieverhuur van woningen aan toeristen. Behalve Airbnb zijn er nog ongeveer vijftig andere internetaanbieders en het gaat inmiddels om flinke aantallen. Het lijkt op het eerste gezicht geen probleem dat mensen hun huis tijdens hun vakantie aan anderen verhuren, maar dat vriendelijke gebruik verwordt steeds meer tot een verdienmodel waarbij schaarse woonruimte commercieel te gelde wordt gemaakt. In sommige straten wonen bijna geen gewone bewoners meer. Dit is ongezond voor de stad, omdat de sociale cohesie in de buurten te gronde gaat. Bovendien is vakantieverhuur een van de redenen waarom de woningprijzen in Amsterdam zo ongezond hoog worden. Daardoor wordt het voor mensen met een modaal inkomen steeds moeilijker in Amsterdam te kunnen wonen.

De gemeente Amsterdam zet verschillende middelen in om het onheil te keren. Zo wordt binnenkort een meldingsplicht voor verhuurders van vakantiewoningen ingevoerd zodat de handhaving wordt vergemakkelijkt. Ook streeft men naar verkorting van de maximale verhuurtermijn van 60 naar 30 dagen per jaar. De VVAB steunt dergelijke maatregelen.

Wat is uw mening?

[Eerst alle reacties lezen voordat ik stem]

Meningspeiling

Mogen woningen worden verhuurd aan toeristen?
Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.
Ja, maar dan hooguit 30 dagen per jaar.
Ja, maar dan hooguit 60 dagen per jaar.
Ja, waarom niet?
Geen / andere mening

Email this to someone Deel deze pagina!

Nieuws

[Meer]

Demping Lijnbaansgracht

In een brief aan de raad laat de VVAB weten het niet eens te zijn met het dempen van de ondergrondse Lijnbaansgracht op het Kleine-Gartmanplantsoen.
[Meer lezen]

Behoud Pianolamuseum!

De VVAB heeft in een raadsadres een lans gebroken voor het behoud van het Pianolamuseum aan de Westerstraat.
[Meer lezen]

Bezwaren tegen bouwplan Halvemaansteeg

De VVAB heeft een brief geschreven aan het stadsdeel waarin zij haar bezwaren uit over een groot bouwplan aan de Halvemaansteeg.
[Meer lezen]

Behoud ateliergebouw Lauriergracht!

De VVAB heeft in een raadsadres een lans gebroken voor het behoud van het ateliergebouw aan de Lauriergracht.
[Meer lezen]

Openbare verlichting stegen

In een raadsadres heeft de VVAB gepleit voor een nieuwe standaard openbare verlichting in de stegen die recht doet aan het beschermd stadsgezicht.
[Meer lezen]

Facebook

De VVAB beschikt over een 'niet-officiële' Facebook-pagina waar de mogelijkheid bestaat met elkaar te discussiëren. Meld u aan en discussiëer mee.

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen. Bekijk daarom ook ons postarchief.

Bestel bij de VVAB een fraaie Amsterdamse prent, voor uzelf of om weg te geven aan een relatie. Zie: Amsterdamse prenten