Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Walmuren VVAB 14/10/2019 Brief aan wethouder Dijksma, waarin de VVAB meedeelt een raadsadres te overwegen en uitnodiging tot gesprek.
MUPI VVAB 11/10/2019 Gronden voor het pro forma-bezwaarschrift tegen twee MUPI's op het Stationsplein
Zeedijk 109 VVAB 09/10/2019 Zienswijze inzake de aanvraag voor drank- en horecavergunning voor een alcoholschenkend bedrijf op Zeedijk 109A
MUPI VVAB 01/10/2019 De gronden voor het pro forma bezwaarschrift tegen de afzonderlijke vergunningen voor 29 digitale MUPI's in de Amsterdamse Binnenstad.
Lachgas VVAB 24/09/2019 Oproep aan burgemeester om aanpak van overlast door lachgasverkoop niet te onderschatten en grondig uit te voeren.
Keizersgracht 321 VVAB 23/09/2019 Hernieuwd handhavingsverzoek tegen de nieuwe reclamebelettering op het natuursteen van Keizersgracht 321.
Publicaties VVAB 23/09/2019 Raadsadres over de wijze van publiceren van aanvragen en besluiten van omgevingsvergunningen van de gemeente Amsterdam. De publicaties van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de aanvragen van horeca-vergunningen moeten tezamen met de andere publicaties toegankelijk gemaakt worden.
Pulitzer VVAB 23/09/2019 Verzoek aan burgemeester om toepasbaarheid overgangsrecht na te gaan voor het terras in de tuin van het Pulitzer Hotel.
Wijde Heisteeg 7 VVAB 23/09/2019 Beantwoording van de brief van 5 september. Afwijzing van het voorstel van Hagedoorn en Van Riessen.
MUPI VVAB 03/09/2019 Bezwaarschrift tegen twee MUPI's op het Stationsplein, vergund door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Meteen ook een verzoek om een gezamenlijke termijn en behandeling van alle MUPI's te hanteren.
MUPI VVAB 03/09/2019 Handhavingsverzoek tegen bewegende beelden op. MUPI's en tegen vier niet vergunde MUPI's. Tevens verzoek om geen MUPI's van rechtswege te laten vergunnen.
Nieuwmarkt 18 VVAB 03/09/2019 Uitstel van de termijn van de ingebrekestelling met twee weken in afwachting van het gesprek van de gemeente met Albert Heijn.
MUPI VVAB 27/08/2019 Pro-forma bezwaar tegen 29 'tijdelijke' vergunningen voor het plaatsen van MUPI's.
MUPI VVAB 27/08/2019 VVAB laat weten als partij te willen deelnemen aan het beroep van JCDecaux tegen de beslissing op bezwaar inzake de MUPI's.
Sluisbuurt VVAB 21/08/2019 Pleitnotities voor de zitting van de afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State (inleidende opmerkingen en slotwoord)
Nieuwmarkt 18 VVAB 16/08/2019 Ingebrekestelling betreffende handhaving tegen het LED-scherm in de etalage van de Albert Heijn op Nieuwmarkt 18.
Keizersgracht 492 VVAB 15/08/2019 Herhaling handhavingsverzoek tegen het tuinhuis in de tuin van Keizersgracht 492.
MUPI VVAB 15/08/2019 Pro forma bezwaarschrift tegen de van rechtswege vergunde digitale MUPI op het Stationsplein.
Sluisbuurt VVAB 08/08/2019 Repliek op verweerschrift en twee nadere stukken: onderzoek-Van der Weijden en brief Soeters.
Amstel 107-111 VVAB 31/07/2019 Zienswijze inzake het conceptbesluit voor hotelontwikkeling aan Amstel 107-111
MUPI VVAB 25/07/2019 Brief aan het stadsdeelbestuur vanwege het binnenkort verlopen van de beslistermijn inzake de aanvraag voor digitale MUPI's met meesturen van eerdere brief.
Amstel 107-111 VVAB 24/07/2019 Bezwaarschrift tegen de sloopvergunning van een deel van het orde 2-pand Amstel 107-111 zonder bouwhistorische verkenning.
Pride 2019 VVAB 24/07/2019 Reactie op de ontvangstbevestiging van bezwaarschrift inzake evenementenvergunning voor Pride waarin wordt gevraagd te antwoorden waarom het bezwaarschrift te laat is ingediend.
Keizersgracht 492 VVAB 18/07/2019 Herinnering betreffende handhavingsverzoek tegen het tuinhuis in de keurtuin bij Keizersgracht 492. Het tuinhuis wordt aangeboden als gastenverblijf en is zonder vergunning gebouwd.
Huisvesting VVAB 12/07/2019 Inspraakreactie op Huisvestingsverordening 2020
Pride 2019 VVAB 12/07/2019 Bezwaarschrift inzake de Evenementenvergunning dd 27 mei 2019 verleend voor de Pride Amsterdam 2019
Brouwersgracht 176P VVAB 08/07/2019 Handhavingsverzoek tegen de opbouw op de woonboot aan de Brouwersgracht 176P.
Bullebakbrug VVAB 03/07/2019 Bezwaarschrift tegen de vervanging van de Bullebakbrug in de Marnixstraat over de Brouwersgracht. Weliswaar wordt de brug goed gereconstrueerd, maar de afsluithekken zouden vervangen worden door slagbomen. Het bezwaarschrift is ingediend met verwijzing naar het bezwaargronden van het Cuypersgenootschap.
Halvemaansteeg 4-6 VVAB 02/07/2019 Mondelinge inspraakreactie van Els Iping namens de VVAB in de stadsdeelcommissie
B&W VVAB 24/06/2019 Hernieuwde uitnodiging voor een kennismakingsgesprek van wethouder Groot Wassink met de VVAB.

12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1467

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.