Postarchief

Wijde Heisteeg 7

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Mededeling aan de rechtbank over meenemen van deskundige Heijmans op de zitting van 16 oktober 2018.
Geadresseerde: RA
Afzender: VVAB
Datum: 02/10/2018
Internetadres: https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20181002-wh7-deskundige.pdf
Bestandsgrootte: 75.2 Kb

Er bevinden zich in onze database 78 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Ingekomen: Uitspraak in beroep VVAB tegen de gemeente inzake Wijde Heisteeg 7: beroep is gegrond. RA 09/11/2018
Ingekomen: Beslissing op het bezwaarschrift van 12 december 2017 tegen het besluit van 10 november 2017, waarin het handhavingsverzoek van de VVAB werd afgewezen. GA 07/11/2018
Uitgegaan: Mededeling aan de rechtbank over meenemen van deskundige Heijmans op de zitting van 16 oktober 2018. VVAB 02/10/2018
Ingekomen: Planning van de zitting over Wijde Heisteeg 7 op 16 oktober 2018. De zaak zal behandeld worden aan de hand van door de rechtbank te stellen vragen vanwege reeds uitvoerige schriftelijke toelichtingen. RA 21/09/2018
Ingekomen: Oproep van de rechtbank om te reageren op het afschrift van de gewijzigde omgevingsvergunning van 8 mei 2018 inzake Wijde Heisteeg 7. RA 27/07/2018
Ingekomen: Brief over zitting 16 oktober 2018 inzake Wijde Heisteeg 7. Herzending van niet aangekomen aangetekende brief van 13-06-2018. RA 13/07/2018
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de bezwaarschriftencommissie op 3 juli 2018 inzake ons handhavingsverzoek. SAC 18/06/2018
Ingekomen: Nadere stukken in deze beroepszaak: bevat een wijziging omgevingsvergunning die in de plaats komt van die van 9 februari omdat onze argumenten kennelijk doel schoten VVAB 25/05/2018
Ingekomen: Nadere stukken in deze zaak van vergunninghouder en mede-eiser RA 02/05/2018
Ingekomen: Beloofde tekeningen (op kantoor aanwezig) GA 25/04/2018
Uitgegaan: Reactie op brief van de rechtbank inzake de zaak Wijde Heisteeg 7 met bijlagen VVAB 20/04/2018
Ingekomen: Reactie van mede-eiser Levelt namens Geerdink inzake Wijde Heisteeg 7 Levelt 20/04/2018
Ingekomen: Nader stuk, namelijk reactie van vergunninghouder op brief van de rechtbank RA 20/04/2018
Ingekomen: Nadere stukken in deze zaak, waaronder proces verbaal van de zitting. RA 23/03/2018
Ingekomen: Rechtbank geeft ons vier weken dus tot 20 april om te reageren op nieuwe stukken. RA 23/03/2018
Ingekomen: Rechtbank stuurt briefje van de gemeente door waarin zij stellen dat de nieuw verleende vergunning moet worden gezien als een wijzigingsvergunning van de eerdere vergunning. Het zou gaan om beperkte wijzigingen. RA 07/03/2018
Ingekomen: Nieuwe omgevingsvergunning in aanvulling op de eerdere vergunning uit 2016 SA 09/02/2018
Uitgegaan: Verzoek tot uitstel van de zitting i.v.m. nog niet beschikken over nieuw besluit. VVAB 07/02/2018
Ingekomen: Nadere stukken inzake de beroepszaak ingebracht door Levelt Levelt 02/02/2018
Ingekomen: Verweerschrift van het stadsdeel inzake de verleende vergunning. SAC 02/02/2018
Ingekomen: Nadere stuk van vergunninghouder (derde partij) in beroepszaak VVAB tegen stadsdeel. Hagedoorn 30/01/2018
Ingekomen: Nadere stukken van vergunninghouder (derde partij) in beroepszaak VVAB tegen stadsdeel. Hagedoorn 29/01/2018
Ingekomen: Mededeling van de rechtbank dat er een schouw zal plaatsvinden ter plaatse. RA 25/01/2018
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van ons als bezwaar opgevatte beroep inzake het niet nemen van een besluit inzake aanschrijving op achterstallig onderhoud SAC 04/01/2018
Ingekomen: De rechtbank stuurt ons beroep door naar de gemeente omdat naar haar mening eerst bezwaar moet worden aangetekend terwijl wij zeggen dat geen besluit is genomen RA 22/12/2017
Uitgegaan: Beroep tegen het niet aanschrijven van de eigenaar om noodzakelijke maatregelen te nemen om verder bouwkundig verval te voorkomen. VVAB 12/12/2017
Ingekomen: Email van de gemeente met enkele foto's van de Wijde Heisteeg 7 om aan te tonen dat er voldoende beschermende maatregelen zijn genomen. SAC 27/11/2017
Ingekomen: Beantwoording van onze ingebrekestelling waarin wordt gesteld dat er reeds per email was geantwoord en dat er al een aanschrijving loopt. SAC 13/11/2017
Ingekomen: Beantwoording van onze ingebrekestelling waarin wordt gesteld dat er reeds per email was geantwoord en dat er al een aanschrijving loopt. SAC 13/11/2017
Ingekomen: Uitspraak van de rechtbank inzake de civielrechtelijke procedure tussen de eigenaar en de buurvrouw, ter kennisgeving doorgestuurd: verleende vergunning moet worden aangepast. RA 10/11/2017
Uitgegaan: Ingebrekestelling inzake aanschrijvingsverzoek VVAB 01/11/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de rechtbank in de bodemprocedure op 14 februari 2018. Nieuwe stukken kunnen tot de 11de dag hiervoor worden ingediend. RA 18/10/2017
Ingekomen: Rechtbank komt niet tegemoet aan ons verzoek de zitting niet uit te stellen. RA 27/07/2017
Uitgegaan: Verzoek tot aanschrijving en overhandiging van rapport Heijmans aan de vergunningverlener. VVAB 21/07/2017
Uitgegaan: Aanbiedingsbrief van een nader stuk in deze procedure: onderzoeksrapport van Marcel Heijmans VVAB 21/07/2017
Ingekomen: Rechtbank meldt, deze keer correct, dat niet wij maar anderen de behandeling van ons beroep hebben doen uitstellen. RA 18/07/2017
Uitgegaan: Brief waarin de VVAB zegt geen uitstel te willen van de zitting. VVAB 17/07/2017
Ingekomen: Ook Wieringa Advocaten namens mede-beroepsmaker wil geen uitstel van behandeling. Wieringa Advocaten 17/07/2017
Ingekomen: Opnieuw is de behandeling van ons beroep door vergunninghouder uitgesteld. RA 14/07/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de rechtbank op 10 oktober 2017. RA 11/07/2017
Ingekomen: Zitting van 12 mei gaat niet door vanwege verhindering van vergunninghouder. Nieuwe datum volgt. RA 14/02/2017
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting over deze zaak op vrijdag 12 mei 2017, 9.00 uur. Nadere stukken mogelijk tot 11de dag voor de zitting. RA 08/02/2017
Ingekomen: Uitspraak in het bezwaar tegen de omgevingsvergunning: gegrond. Besluit van 25 februari 2016 is ingetrokken. SAC 29/12/2016
Ingekomen: Uitspraak van de voorzieningenrechter: verzoek om een voorlopige voorziening is ingewilligd, vergunning is geschorst tot de uitspraak op beroep. VVAB krijgt griffierecht terug. RA 22/11/2016
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de voorzieningenrechter vanwege vovo-verzoek. Uitspraak over 2 weken. VVAB 08/11/2016
Uitgegaan: Nader stuk i.v.m. de zitting van de voorzieningenrechter dinsdag 8 november 2016. VVAB 04/11/2016
Ingekomen: I.k.v. het verzoek om voorlopige voorziening een uitnodiging voor de zitting daarover op 8 november 2016. RA 28/10/2016
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van verzoek om voorlopige voorziening. Kenmerk 16/6745. RA 27/10/2016
Uitgegaan: Verzoek om een voorlopige voorziening zodat er niet kan worden gebouwd tot de vergunning onherroepelijk is. VVAB 26/10/2016
Uitgegaan: Brief aan de voorzieningenrechter om de VVAB als belanghebbende in vovo-zaak aan te melden. VVAB 03/10/2016
Ingekomen: Factuur van het griffiegeld voor het beroep bij de rechtbank inzake Wijde Heisteeg 7. RA 03/09/2016
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van ons beroep inzake Wijde Heisteeg 7 RA 02/09/2016
Uitgegaan: Beroep inzake de omgevingsvergunning Wijde Heisteeg 7 VVAB 01/09/2016
Ingekomen: Omgevingsvergunning. Beroep bij rechtbank mogelijk t/m 1 september. SAC 18/07/2016
Uitgegaan: Zienswijze inzake het nieuwe ontwerpbesluit terwijl het bouwplan niet is veranderd. VVAB 02/05/2016
Ingekomen: Conceptbesluit ter visie gelegd tot 4 mei. Hiertegen kan een zienswijze worden ingezonden, daarna volgt besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. SAC 17/03/2016
Ingekomen: Het stadsdeel stuurt ons op verzoek het advies van RCE in de alsnog gevoerde uitgebreide procedure op: 17de-eeuwse achtergevel mag niet worden gesloopt of moet worden gereconstrueerd. RCE 29/12/2015
Ingekomen: Bezwaarcommissie besluit dat procedure over moet: er had advies aan RCE moeten worden gevraagd. SAC 08/09/2015
Uitgegaan: Pleitnota voor de zitting van de bezwaarcommissie inzake de gedeeltelijke sloop van het rijksmonument Wijde Heisteeg 7. VVAB 25/06/2015
Ingekomen: Uitnodiging voor de uitgestelde zitting van de bezwaarcommissie voor a.s. donderdag. Inclusief nadere stukken, een memo en een dossier, n.a.v. onze nadere stukken. SAC 16/06/2015
Uitgegaan: Nadere stukken i.v.m. hoorzitting bezwaarcommissie, nl. adviezen BMA. VVAB 05/06/2015
Ingekomen: Zitting bezwaarcommissie vindt niet op 2 maar op 9 juni plaats. SAC 21/05/2015
Uitgegaan: Nadere stukken o.a. onafhankelijke contraexpertise van Wolbert Vroom. VVAB 10/05/2015
Ingekomen: Zitting bezwaarschriftencommissie vindt niet plaats op 19 mei maar op 2 juni. SAC 07/05/2015
Ingekomen: Verzoek om voorlopige voorziening is toegekend: er is een bouwstop voor Wijde Heisteeg 7. Griffiegeld wordt terugbetaald. RA 04/05/2015
Uitgegaan: WOB-verzoek inzake Wijde Heisteeg 7. VVAB 29/04/2015
Uitgegaan: Nadere gronden in bezwaar tegen ingreep in rijksmonument, waaronder sloop van 17de-eeuwse incl rapport Fraijman. VVAB 24/04/2015
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting van de bezwaarschriftencommissie op 19 mei. SAC 21/04/2015
Uitgegaan: Nadere stukken voor de voorzieningenrechter in deze zaak waarin een 17de-eeuws monument gedeeltelijk wordt gesloopt. VVAB 20/04/2015
Ingekomen: Nadere stukken inzake de verbouwing en sloop van het 17de-eeuwse pand. RA 17/04/2015
Ingekomen: Dossier inzake Wijde Heisteeg 7 door het stadsdeel aan de voorzieningenrechter gestuurd. SAC 17/04/2015
Ingekomen: Ontvangstbevestiging bezwaarschrift inzake sloop 17de-eeuwse achtergevel. SAC 31/03/2015
Ingekomen: Uitnodiging voor zitting van de voorzieningenrechter op 21 april. RA 26/03/2015
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van verzoek om voorlopige voorziening inzake de dreigende sloop van een 17de-eeuwse achtergevel. RA 25/03/2015
Uitgegaan: Bezwaarschrift tegen plan om 17de-eeuwse achtergevel te slopen. VVAB 24/03/2015
Uitgegaan: Verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank om sloop te voorkomen tijdens bezwaarprocedure. VVAB 24/03/2015
Ingekomen: Omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan Wijde Heisteeg 7. SAC 25/02/2015
Uitgegaan: Zienswijze ten aanzien van een in de kern 17de-eeuws pand waarvan men de achtergevel wil slopen. VVAB 23/02/2015

[Gehele lijst]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.