Postarchief

Oudekerksplein 15

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Reactie op brief Stichting de Oude Kerk van 26 juli 2018 en verzoek uitstel werkzaamheden aan raam Heilig Grafkapel.
Geadresseerde: De Stichting Oude Kerk
Afzender: VVAB
Datum: 30/07/2018
Internetadres: https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20180730oudekerksplein15.pdf
Bestandsgrootte: 150.8 Kb

Er bevinden zich in onze database 88 brieven met dit onderwerp:

  BeschrijvingAfzender Datum
Ingekomen: Intrekking van het bezwaarschrift tegen diverse restauratiewerkzaamheden aan de Oude Kerk, ter kennisgeving van SBOK. Er zijn aanvullende stukken bij de vergunningsaanvraag opgenomen die herplaatsing van de kerkbanken in de meest recente herstelde staat garanderen. SBOK 23/05/2019
Ingekomen: Nader stuk in de zaak rode raam Oude Kerk: Advies van CRK, d.d. 20 maart 2019. RA 04/04/2019
Uitgegaan: Gronden van het beroep inzake het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk VVAB 14/02/2019
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van het verzoek tot het intrekken van het bezwaar tegen diverse restauratiewerkzaamheden aan de Oude Kerk. GA 13/02/2019
Uitgegaan: Intrekking bezwaarschrift tegen de vergunning voor diverse restauratiewerkzaamheden aan de Oude Kerk. VVAB 05/02/2019
Ingekomen: Zittingsplanning voor de beroepszaak tegen de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie inzake het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. RA 18/01/2019
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van het beroepsschrift tegen de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie inzake het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Er wordt een termijn van vier weken toegekend om de gronden in te dienen (15 februari). RA 18/01/2019
Uitgegaan: Pro Forma Beroepsschrift tegen de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie inzake het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 16/01/2019
Ingekomen: Beantwoording schriftelijke vragen door raadsleden over het Rode raam in de Oude Kerk GA 12/12/2018
Uitgegaan: Reactie aan de gemeente over het advies van de bezwaarschriftencommissie VVAB 10/12/2018
Ingekomen: Besluit op bezwaar inzake het rode raam Heilig Grafkapel Oude Kerk met bijlagen GA 08/12/2018
Ingekomen: Email van Wieringa Advocaten naar aanleiding van de beslissing op bezwaar inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Wieringa Advocaten 07/12/2018
Ingekomen: Advies van de bezwaarschriftencommissie inzake het rode raam in de Oude Kerk SAC 23/11/2018
Uitgegaan: Pleitnota van Wieringa Advocaten namens de VVAB aan de bezwaarschriftencommissie over het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 09/10/2018
Ingekomen: Pleitnota voor de bezwaarschriftencommissie van de Gemeente Amsterdam inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 09/10/2018
Ingekomen: Pleitnota voor de bezwaarschriftencommissie van de Stichting tot Behoud van de Oude Kerk tegen het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel in de Oude Kerk. SBOK 09/10/2018
Ingekomen: Toezending aanvullende stukken in de bezwaarprocedure tegen het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Optie voorzetbeglazing. GA 08/10/2018
Ingekomen: Antwoord van mevr Grandjean, St Oude Kerk, aan het Amsterdam Overleg op brief aan haar over bespreking in AEO over Heilig Grafkapel STOK 01/10/2018
Uitgegaan: Brief van het Amsterdam Erfgoed Overleg, mede namens de VVAB, aan mevr Grandjean, St Oude Kerk over Heilig Grafkapel VVAB 30/09/2018
Ingekomen: Proces-verbaal descente RA 24/09/2018
Ingekomen: Advies van RCE inzake het plan een glas-in-loodraam te vervangen door een rood raam in de Oude Kerk: 'verdient niet de voorkeur'. RCE 19/09/2018
Ingekomen: Uitnodiging voor mondelinge toelichting van bezwaarschrift op 9 oktober om 12:00 uur tegen rood glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. GA 14/09/2018
Uitgegaan: Email aan de Rijksdienst met aanvullende stukken inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 10/09/2018
Ingekomen: Toegestuurd bezwaarschrift van Stichting tot Behoud van de Oude Kerk tegen het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. SBOK 07/09/2018
Uitgegaan: Beantwoording van de uitnodiging per email door Stichting de Oude Kerk om een gesprek aan te gaan over het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 04/09/2018
Ingekomen: Uitspraak inzake de voorlopige voorziening met betrekking tot het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. RA 24/08/2018
Uitgegaan: Pleitnota Wieringa advocaten inzake de voorlopige voorziening met betrekking tot het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 22/08/2018
Ingekomen: Pleitnota Gijs Heutink advocaten van de Oude Kerk inzake de voorlopige voorziening met betrekking tot het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. RA 22/08/2018
Ingekomen: Toegezonden aanvullende stukken inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel Oude Kerk: aanvullend CRK-advies, reactie op notitie Wevers, aanvullend CRK-advies, technisch verslag raam Massop, column Trouw. RA 21/08/2018
Uitgegaan: Zending aan de rechtbank van aanvullende stukken. Nieuwe versie van de notitie inzake bouwhistorische waarde van Wevers & Van Luipen architecten en bouwhistorici. VVAB 20/08/2018
Ingekomen: Toezending aanvullende stukken inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Toelichting standpunt, email-conversatie, statutenwijziging, museumnorm, jaarverslag 2017, subsidie Mondriaanfonds, subsidie Italian Council, toelichting vergunningsaanvraag, toelichting kunstenaar, presentatie CRK, restauratieplan, werkomschrijving, overzicht onthulling. RA 20/08/2018
Uitgegaan: Aanvullende stukken inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Toegangsflyer, foto's, monumentenregister, Advies Monumenten en Archeologie, notitie Wevers. VVAB 17/08/2018
Ingekomen: Toezending van aanvullende stukken, inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk, door de gemeente Amsterdam. Toelichting aanvraag, monumentenregister, behandelstatus CRK, beleidskader monumenten, welstandsnota. GA 16/08/2018
Ingekomen: Rapport-Wevers 'Wijziging beglazing Heilige Grafkapel Oude Kerk te Amsterdam' Wevers 16/08/2018
Ingekomen: Tweede advies van Monumenten en Archeologie aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. GA 15/08/2018
Ingekomen: Adviezen van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, nieuw advies van 15 aug. 2018 en eerdere adviezen 16 mei, 13 juni en 4 juli. GA 15/08/2018
Ingekomen: Toezending aanvullende stukken inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Verzoek van de advocaat van de Oude Kerk tot een descente en toewijzing ervan. RA 14/08/2018
Ingekomen: Mededeling van de rechtbank inzake nieuwe binnengekomen stukken met betrekking tot het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk aan het Oudekerksplein 15. RA 09/08/2018
Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting op 21 augustus inzake de voorlopige voorziening met betrekking tot het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Spoedverzoek, omgevingsvergunning, bezwaar VVAB, bezwaar Heemschut, planning. RA 08/08/2018
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van het verzoek tot een voorlopige voorziening inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. RA 07/08/2018
Uitgegaan: Verzoek tot voorlopige voorziening inzake het raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 05/08/2018
Ingekomen: Brief van Stichting de Oude Kerk met daarin de weigering van het verzoek van de VVAB om de werkzaamheden aan het raam in de Heilig Grafkapel op te schorten tot na de afronding van de bezwaarschriftprocedure. STOK 01/08/2018
Uitgegaan: Bezwaarschrift inzake Omgevingsvergunning OLOnr. 3541693 van de Oude Kerk wat betreft vervanging raam van de Heilig Grafkapel VVAB 31/07/2018
Uitgegaan: Bezwaarschrift inzake Omgevingsvergunning OLOnr. 3541693 van de Oude Kerk wat betreft vervanging raam Heilig Grafkapel VVAB 31/07/2018
Uitgegaan: Reactie op brief Stichting de Oude Kerk van 26 juli 2018 en verzoek uitstel werkzaamheden aan raam Heilig Grafkapel. VVAB 30/07/2018
Ingekomen: Reactie van de Oude Kerk op verzoek tot aanhouding uitvoering verleende omgevingsvergunning. STOK 26/07/2018
Uitgegaan: Verzoek tot aanhouding uitvoering verleende omgevingsvergunning inzake: aanbrengen rood raam Heilig Grafkapel VVAB 25/07/2018
Ingekomen: Eerste advies van Monumenten en Archeologie aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. GA 21/07/2018
Ingekomen: Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een rood raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk 13/07/2018
Ingekomen: Brief van Guido Hoogewoud aan het bestuur dat u terug treedt als vertegenwoordiger van de VVAB in de begeleidingsgroep Oude Kerk Guido Hoogewoud 27/06/2018
Ingekomen: Het advies van de adviseur Beeldende Kunst Openbare Ruimte aan de CRK over het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. 25/06/2018
Ingekomen: Brief aan de nieuwe voorzitter van de St. Oude Kerk STOK 18/06/2018
Uitgegaan: Reactie op de brief van mevr Grandjean. VVAB 12/07/2016
Ingekomen: Reactie van mevr Grandjean op onze brief. STOK 11/04/2016
Uitgegaan: Reactie op de brief van mevr Grandjean inzake het beleid van de Stichting de Oude Kerk inzake de Oude Kerk en de inventaris van dit rijksmonument. VVAB 08/04/2016
Ingekomen: Brief van mevr Grandjean over de kwestie maquette Listingh: mevr Grandjean wil niet dat wij publieke uitingen doen over 'haar' kerk zonder vooroverleg. STOK 23/03/2016
Uitgegaan: Brief aan mevr Grandjean vanwege uitnodiging voor discussie over dakplatform. VVAB 17/07/2015
Ingekomen: Brief van mevr Grandjean ivm dakterras op de Oude Kerk. STOK 10/06/2015
Uitgegaan: Reactie op brief mevr Grandjean inzake het dakterras op de Oude Kerk. VVAB 26/05/2015
Ingekomen: Brief van mevr Grandjean over de steigerconstructie op de Oude Kerk, niet n.a.v. onze brief daarover maar vanwege aandacht van de media daarvoor. STOK 18/05/2015
Uitgegaan: Brief aan het bestuur van de St. Oude Kerk over steigerconstructie op dak van de Oude Kerk. VVAB 11/02/2015
Uitgegaan: Intrekking hoger beroep bij de Raad van State vanwege bereiken van overeenstemming over de toreningangplannen van de Oude Kerk. VVAB 11/07/2014
Ingekomen: Ter kennisgeving aan ons verstrekt: het nieuwe meerjarenplan van de St. Oude Kerk. STOK 04/07/2014
Ingekomen: Nader stuk inzake het beroep van de VVAB bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechter. RvS 02/07/2014
Uitgegaan: Gronden voor beroep tegen uitspraak rechtbank Amsterdam inzake de toreningangplannen. VVAB 16/06/2014
Uitgegaan: Proforma beroep bij de afd. bestuursrechtspraak Raad van State inzake uitspraak rechtbank inzake toreningangplannen Oude Kerk. VVAB 16/05/2014
Ingekomen: Voorzieningenrechter verklaart het beroep van de vereniging inzake de toreningangplannen van de Oude Kerk ongegrond. Er is geen voorlopige voorziening verkregen. Er bestaat de mogelijkheid tot hoger beroep. RA 28/04/2014
Uitgegaan: Pleitnotities voor de zitting van de voorzieningenrechter over de toreningangplannen Oude Kerk. VVAB 11/04/2014
Ingekomen: In het kader van onze beroepsprocedure beantwoordt het stadsdeel een vraag van de voorzieningenrechter over het eigendom van kerk en toren. SAC 08/04/2014
Ingekomen: Mededeling van het stadsdeel dat er geen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zolang niet is besloten op het verzoek tot een voorlopige voorziening. SAC 26/03/2014
Ingekomen: Zitting van de voorzieningenrechter zal plaatsvinden op 11 april a.s. RA 19/03/2014
Ingekomen: Brief over het te betalen griffierecht voor de voorlopige voorziening. RA 15/03/2014
Uitgegaan: Verzoek om voorlopige voorziening inzake Oudekerksplein 15, de toreningang van de Oude Kerk. VVAB 14/03/2014
Uitgegaan: Pro forma-beroep bij de rechtbank inzake Oudekerksplein 15, de toreningang van de Oude Kerk. VVAB 14/03/2014
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van verzoek om voorlopige voorziening inzake de Oudekerkstoren (toreningang van de Oude Kerk). RA 14/03/2014
Ingekomen: Ontvangstbevesting van beroep tegen toreningangplannen. RA 14/03/2014
Ingekomen: Uitspraak van de bezwaarcommissie inzake het bezwaar tegen de toreningangplannen van de Oude Kerk: ontvankelijk maar ongegrond. SAC 06/03/2014
Uitgegaan: Reactie op nader stuk inzake de toreningang van de Oude Kerk voor de bezwaarcommissie (zoals afgesproken op de zitting). VVAB 20/01/2014
Uitgegaan: Rapportage van de afspraken met mevr Grandjean inzake de instelling van een begeleidingsgroep VVAB 17/01/2014
Ingekomen: Beantwoording van tijdens de zitting over de toreningang van de Oude Kerk gestelde vragen. BMA vindt het niet erg als er in een authentiek monument als de Oude Kerk een futuristische inbouw wordt geplaatst. Beantwoorden vóór 14 januari 2014. SAC 10/12/2013
Uitgegaan: Nadere stukken inzake toreningang-plannen Oudekerksplein 15 (Oudekerkstoren). VVAB 28/10/2013
Ingekomen: Uitnodiging voor zitting bezwaarcommissie inzake Oudekerksplein 15 op 29 oktober 2013. SAC 03/10/2013
Ingekomen: Brief van het stadsdeel doorgestuurd door rechtbank dat tijdens de bezwaarprocedure de werkzaamheden niet zullen worden uitgevoerd. RA 01/10/2013
Ingekomen: Ontvangstbevestiging van verzoek om voorlopige voorziening met een verzoek binnen een week de gronden daarvan in te zenden. RA 30/09/2013
Uitgegaan: Bezwaarschrift toreningang Oude Kerk (Oudekerksplein 15) VVAB 26/09/2013
Uitgegaan: Verzoek voor een voorlopige voorziening bij rechtbank Amsterdam voor stilleggen toreningang Oude Kerk (Oudekerksplein 15) VVAB 26/09/2013
Ingekomen: Ter visie gelegde omgevingsvergunning voor de toreningang van de Oude Kerk, door stadsdeel op verzoek aan ons toegestuurd. Er kan bezwaar gemaakt worden tot 30 september. SAC 19/08/2013
Uitgegaan: Brief over bouwleges Oude Kerk VVAB 14/10/2008

[Gehele lijst]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.