Oudekerksplein 17

Oude Kerk mag doorgaan met werkzaamheden

Op 22 mei 2013 heeft de VVAB het stadsdeel verzocht om handhavend op te treden ten aanzien van geconstateerde sloopwerkzaamheden in Oudekerksplein 17. De vereniging had immers geen kennis genomen van een vergunning om de inwendige muren van dit bijgebouw van de Oude Kerk te mogen slopen. In een brief van 12 juni schrijft het stadsdeel dat het de werkzaamheden niet heeft stopgezet omdat er geen overtredingen zijn begaan die gehandhaafd kunnen en/of moeten worden. De VVAB overweegt hiertegen bezwaar aan te tekenen.
Het exterieur van Oudekerksplein 17, gerestaureerd in 1979 onder begeleiding van Bureau Monumentenzorg. Plattegrond met in rood de gesloopte muren, waarvan de sloop volgens het stadsdeel vergunningvrij is.

Tevens vroeg de vereniging aan het stadsdeel geen deelplannen in behandeling te nemen, maar alleen een plan voor de gehele Oude Kerk, inclusief bijgebouwen. Alleen in de context van een totaalplan voor de exploitatie op de langere termijn van het kostbare gebouw kan worden beoordeeld of deelingrepen noodzakelijk zijn. Dit plan dient met alle belanghebbenden te worden besproken.

In het besluit van het stadsdeel staan de volgende inhoudelijke gronden:
- De sloop van de inwendige muren van Oudekerksplein 17 is gebeurd in overleg met het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA). De monumentenadviseur heeft aangegeven dat de wanden niet oud zijn en niet in de historische structuur staan.
- De inspecteur Bouwtoezicht heeft ter plaatse gekeken en geconstateerd dat de werkzaamheden die plaatsvinden niet omgevingsvergunningplichtig zijn.

Het stadsdeel oordeelt daarom dat er op dit moment geen reden is om handhavend op te treden. Er zijn immers geen ontoelaatbare werkzaamheden verricht. Het stadsdeel belooft tegelijkertijd dat er als er een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend die voldoet aan de daarvoor gestelde eisen het stadsdeel zo'n aanvraag altijd in behandeling neemt en beoordeelt zoals noodzakelijk en volgens de toepasselijke regelgeving. Met andere woorden: Er is geen vergunning aangevraagd omdat de werkzaamheden volgens het stadsdeel niet vergunningplichtig zijn. Het stadsdeel meldt bovendien dat BMA positief is over de plannen die de Stichting heeft met de Oude Kerk en zich intensief op de hoogte stelt van verdere uitwerking van de plannen. De betrokken medewerkers van het stadsdeel en BMA zitten geregeld rond de tafel met de Stichting om plannen betreffende de Oude Kerk door te spreken. Hierbij wordt, schrijft het stadsdeel, alle zorgvuldigheid in acht genomen.

De VVAB is het oneens met het standpunt van het stadsdeel dat de werkzaamheden niet vergunningplichtig zijn. Voor een structuurverandering van een rijksmonument dient wel degelijk een vergunning te worden aangevraagd en te worden afgegeven. De gesloopte muren zijn scheidingwanden geplaatst bij de restauratie in de jaren zeventig, op basis van de historische plattegrond van Vingboons/Listingh uit 1683-1711 en staan dus in de historische structuur van het voormalige woonhuis. De VVAB overweegt bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het stadsdeel.

(WS, 13/6/2013, update 18/6/2013)

Meer lezen:
[Brief aan de Oude Kerk] (18 juni 2013) (PDF-bestand)
[Brochure Vergunningvrij] (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) (PDF-bestand)
[Antwoord van het stadsdeel] (12 juni 2013) (PDF-bestand)
[Brief advocaat Oude Kerk] (28 mei 2013) (PDF-bestand)
[Verzoek voor een bouwstop] (22 mei 2013) (PDF-bestand)

Volgend artikel:
[Alsnog bouwstop]

Eerdere artikelen:
[Bouwstop Oude Kerk gevraagd]
[Motie Oude Kerk aangenomen]
[Oude Kerk wordt kunsthal]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.