Motie over de Oude Kerk aangenomen op jaarvergadering

Op zaterdagmiddag 6 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de VVAB. De drukbezochte bijeenkomst in Felix Meritis nam een motie aan over de Oude Kerk. De leden spraken hun verontrusting uit over de plannen voor een kunsthal in de Oude Kerk.
Interieur van de Oude Kerk

Volgens eerder uitgelekte plannen van de Stichting De Oude Kerk moet het kerkmeubilair wijken en worden fysieke doorbraken in muren gepleegd, terwijl de nieuwe functie van expositieruimte voor hedendaagse kunst ook in de openbare ruimte zichtbaar moet worden. Inmiddels zijn er toezeggingen van de Stichting De Oude Kerk aan de VVAB dat er noch meubilair verdwijnt noch doorbraken worden gemaakt. De leden van de VVAB waren daar echter niet door gerustgesteld.

De ALV nam met algemene stemmen een motie aan waarin werd uitgesproken dat de VVAB als dat nodig blijkt te zijn, zich met alle haar ter beschikking staande middelen, waaronder ook juridische, gaat verzetten tegen aantasting van monumentale waarden van het oudste en belangrijkste rijksmonument van Amsterdam, de Oude Kerk.

(WS, 8/4/2013)

[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.