Oudekerksplein 17

Alsnog bouwstop voor de Oude Kerk

Het stadsdeel heeft alsnog een bouwstop opgelegd voor de Oude Kerk in verband met bouwwerkzaamheden in het bijgebouw Oudekerksplein 17, het aangebouwde woonhuis rechts van de toren. De reden hiervoor is dat de Stichting de Oude Kerk zonder vergunning een nieuwe brandwerende muur heeft opgetrokken om op de begane grond een winkelruimte af te scheiden, waar een filiaal van chocolaterie Puccini moet komen. Voor het bouwen van brandwerende muren op een andere locatie dan de oorspronkelijke gesloopte muren is een vergunning nodig.
Plattegrond van Justus Vingboons en Nicolaas Listingh uit 1863-1711. Links is de aanbouw Oudekerksplein 17 te zien, inclusief inwendige indeling. Plattegrond met in rood de gesloopte muren, in blauw de nieuw gebouwde muur die zonder vergunning is gebouwd om een winkelruimte af te scheiden.

De Oude Kerk wordt in de gelegenheid gesteld een legaliseringsvergunning in te dienen en heeft zelfs gevraagd om een vooruitakkoord, terwijl de werkzaamheden al vrijwel klaar zijn.

De huidige nu stil gelegde werkzaamheden zijn het vervolg op de sloop van de inwendige muren, waar volgens de VVAB eveneens een vergunning voor nodig was. De VVAB vroeg om een bouwstop. Het stadsdeel heeft dit verzoek echter niet gehonoreerd, omdat het van mening was dat de sloop van de bestaande inwendige muren niet vergunningplichtig was. Volgens Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) waren deze muren niet oud en stonden niet in de historische structuur. Echter, het betrof hier een restauratie van de situatie zoals die staat afgebeeld op de bekende plattegrond van Vingboons/Listingh (1683/1711), die ook in de Oude Kerk hangt. Volgens de richtlijnen van het Rijk is de sloop van muren die tijdens restauratie zijn geplaatst om de historische structuur te herstellen wel degelijk vergunningplichtig. Daarbij doet het er niet toe of ze oud zijn of niet; het gaat in dit geval namelijk niet om de materiële substantie (de bakstenen), maar om de structuur of indeling van het monument. Tijdens een vergunningstraject maakt de eigenaar zijn sloop- of bouwplannen openbaar en wordt aan het stadsdeel én aan burgers gelegenheid geboden om deze plannen te beoordelen en af te wegen. Door zelfstandig te bepalen dat de werkzaamheden niet vergunningplichtig zijn en deze zonder overleg uit te voeren, worden belanghebbenden als onze vereniging het recht onthouden de plannen te beoordelen. De nieuwe vergunningenwet (WABO) bestaat nog niet zo heel lang en het is niet voor het eerst dat hierbij iets fout gaat. De vereniging is bang dat dit precedentwerking geeft.

Bovendien is de Oude Kerk en haar bijgebouwen een zo belangrijk complex dat een op de toekomst gericht exploitatieplan van de Stichting de Oude Kerk in alle openbaarheid besproken dient te worden. In plaats daarvan worden er nu onderdelen zonder voorafgaand overleg uitgevoerd. Voor de VVAB is dat niet acceptabel.

Tegen het besluit van het stadsdeel dat de sloop van de inwendige muren niet vergunningplichtig was, bestaat de mogelijkheid van bezwaar.

(WS, 19/6/2013)

Meer lezen:
[Handhavingsbrief stadsdeel] (18 juni 2013) (PDF-bestand)
[Brochure Vergunningvrij] (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) (PDF-bestand)
[Antwoord van het stadsdeel] (12 juni 2013) (PDF-bestand)
[Verzoek voor een bouwstop] (22 mei 2013) (PDF-bestand)

Volgend artikel:
[Bouwstop opgeheven]

Eerdere artikelen:
[Oude Kerk mag doorgaan]
[Bouwstop Oude Kerk gevraagd]
[Motie Oude Kerk aangenomen]
[Oude Kerk wordt kunsthal]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.