Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Amsterdam vierde haar 748ste verjaardag.
De Amsterdamse binnenstad is een beschermd stadsgezicht: de binnenstad binnen de Singelgracht is één van de meest gave en grootste historische stadskernen van de wereld. De wijken daaromheen worden inmiddels ook wel als binnenstad beschouwd.

Al vanaf 1975, al bijna een halve eeuw dus, maakt de VVAB zich sterk voor het behoud van de historische bebouwing, een goed woon- en werkklimaat en de verspreiding van kennis over Amsterdam (zie onze statutaire doelstelling). De VVAB is een erfgoedorganisatie en is er voor iedereen die Amsterdam, haar monumenten, haar unieke karakter, ter harte gaat. Waar u ook woont.

Geef u op als Vriend

Na uw aanmelding als Vriend ontvangt u het rijk geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies, lezingen, cursussen en borrels. Leden worden over onze activiteiten geïnformeerd en krijgen korting op excursies en lezingen. Als welkomstgeschenk ontvangt u het boek Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass, een bijzonder fraai vormgegeven boek over monumentale interieurs in de Amsterdamse binnenstad in een speciale uitgave voor de VVAB.

Dubbel glas in principe wel toegestaan bij beschermde woonhuismonumenten

19 mart. 2024

Vaak wordt gezegd: ik mag in mijn monument nog geen spijker slaan zonder vergunning. Op een bijeenkomst van de VVAB bleek dat reuze mee te vallen. Het is tegenwoordig in principe zelfs toegestaan om enkel glas te vervangen door dubbel glas. Men onderzoekt nog of dat ook zonder vergunning kan.
[Meer lezen]

Subsidie voor onderhoud monumenten

1 mart. 2024

Vanaf 1 maart 2024 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen in het kader van de regeling Subsidie Instandhouding Monumenten. Deze subsidieregeling is bestemd voor particuliere eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis die in 2023 instandhoudingskosten hebben gemaakt. Het aanvragen van de subsidie kan tot en met 30 april.
[Meer lezen]

Prijsvraag voor alternatief ontwerp Heineken Hoek

21 febr. 2024

Een architectengroep die traditioneel bouwen voorstaat schreef een prijsvraag uit voor een alternatief ontwerp voor de Heineken Hoek op het Leidseplein. Daar is nieuwbouw verrezen die veel kritiek heeft gekregen. De prijsvraag wees een duidelijke winnaar aan.
[Meer lezen]

Huursector in monumenten wordt bedreigd

17 febr. 2024

Erfgoedorganisaties zijn uiterst bezorgd over de voorgenomen wijzigingen van de puntentelling voor de huren van monumenten. Een gevolg van dit beleid kan zijn dat de restaurerende instellingen niet kunnen voortbestaan en er een einde komt aan de huursector in woonhuismonumenten.
[Meer lezen]

Geen verlenging MUPI-contract

14 febr. 2024

Na een raadsadres van de VVAB - en overleg met raadsleden - heeft de gemeente laten weten dat het mupi-contract met JCDecaux op dit moment niet zal worden verlengd. De VVAB had daarom gevraagd omdat was gebleken dat over een verlenging werd gesproken.
[Meer lezen]

Overheid: pak de regie in de openbare ruimte terug

9 febr. 2024

Op 8 februari werd in de raadscommissie Duurzaamheid een beleidsstuk besproken over de grote hoeveelheid stroomhuisjes - gebouwtjes van drie bij drie meter - die energiebedrijf Liander in de openbare ruimte wil plaatsen.
[Meer lezen]

Overnachten in tuinhuis niet toegestaan

9 febr. 2024

Na vier jaar is een handhavingsverzoek van de VVAB gehonoreerd. De Raad van State wees het hoger beroep van de eigenaar af. In deze uitspraak is vastgesteld dat het bestemmingsplan met 'kortstondig verpozen' geen overnachting bedoelt.
[Meer lezen]

Aanvraag voor monumentenstatus kademuur Geldersekade

1 febr. 2024

De VVAB heeft de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor de kademuur van de Geldersekade - even zijde - tussen Schreierstoren en Nieuwmarkt. Als gemeentelijk monument zal meer rekening worden gehouden met de aanwezige waarden.
[Meer lezen]

Kamer van Koophandel straks te zien vanaf de Herengracht?

11 jan. 2024

De VVAB heeft in een zienswijze gereageerd op het ontwerp-bestemmingsplan De Ruyterkade 5 waarmee de gemeente Amsterdam een veel groter en hoger gebouw voor de Kamer van Koophandel mogelijk maakt op het Westelijk Stationseiland naast het Havengebouw.
[Meer lezen]

Platform Het is Genoeg vraagt maatregelen van de burgemeester

11 jan. 2024

Het platform Het is Genoeg, waarin de VVAB participeert, schrijft aan de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, over de aanpak toeristenwinkels wegens drugsgerichte criminaliteit en ondermijning.
[Meer lezen]

Nieuwbouw Heineken Hoek uit de steigers

23 nov. 2023

De nieuwbouw van de Heineken Hoek op het Leidseplein hoek Kleine Gartmanplantsoen is uit de steigers gekomen. Het is nog niet helemaal klaar, maar iedereen kan nu al zien dat hier sprake is van een grote aanslag op het beschermd stadsgezicht.
[Meer lezen]

Onderhoud en maatwerk aan bruggen en kades

21 nov. 2023

Wethouder Melanie van der Horst schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de gemeente weer gewoon onderhoud gaat plegen aan onze bruggen en kademuren in plaats van de grootschalige sloop/nieuwbouw benadering van de laatste jaren.
[Meer lezen]

Joods erfgoed op Uilenburg opnieuw bedreigd

14 nov. 2023

Netbeheerder Liander heeft een plan gemaakt voor een nieuw elektriciteitsstation op Uilenburg. De voormalige onderwijzerswoning van de Sophie Rosenthal Bewaarschool – Joods erfgoed – moet hiervoor wijken. Volgens de VVAB kan hier echter geen sprake van zijn.
[Meer lezen]

Vergroening van monumentale gevels tast beschermd stadsgezicht aan

7 nov. 2023

In een zienswijze protesteert de VVAB tegen een aanvraag voor de 'vergroening' van monumentale gevels aan de Nieuwendijk en de Heiligeweg. Dit plan tast het beschermd stadsgezicht aan.
[Meer lezen]

Raadsadres over verlenging contract JCDecaux

3 nov. 2023

De VVAB heeft in een raadsadres gevraagd het contract met JCDecaux voor LED-schermen in de openbare ruimte niet te verlengen. Merkwaardigerwijze wordt daarover nu al gesproken terwijl het contract pas in 2027 afloopt. De VVAB vindt dat voorbarig.
[Meer lezen]

Strijd tegen bouwplan Amsterdam Museum gaat door

21 sept. 2023

De VVAB heeft bij de Raad van State hoger beroep ingesteld tegen het bouwplan van het Amsterdam Museum. Dit is nodig omdat de rechtbank het beroep tegen de bouwplannen 'ongegrond' heeft verklaard en belangrijke beroepsgronden niet (voldoende) inhoudelijk heeft behandeld.
[Meer lezen]

Liander-trafokasten rukken op

14 aug. 2023

Overal verschijnen lelijke trafokasten van energiebedrijf Liander in de openbare ruimte. Als gevolg van de energietransitie zullen er tot 2050 alleen al in het Centrum zo'n 140 worden geïnstalleerd. De helft moeten er al in 2030 staan.
[Meer lezen]

[Nieuwsarchief]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Crowdfunding

Opbrengst tot nu toe in de crowdfunding Amsterdam Museum:
€13862,- (69 %)
(208 dagen)

Bestel een Amsterdamse prent

Bestel bij de VVAB een fraaie Amsterdamse prent, voor uzelf of om weg te geven aan een relatie. Zie: Amsterdamse prenten

Vriend maakt Vriend

Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging? In onze actie Vriend maakt Vriend geeft u iemand op als lid. Zowel de nieuwe Vriend als de aangever ontvangen het welkomboek: Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass. [Vriend maakt Vriend]

Volg ons op Twitter.

Volg ook onze Facebook-pagina en discussieer mee.

Vrijwilliger worden?

De VVAB is een vrijwilligersorganisatie en zoekt constant vrijwilligers voor diverse taken. Van deelnemen aan een werkgroep tot klusjes op het bureau. Ook interesse? Kom een keer kennismaken. [Contact]