Uitspraak Raad van State in de zaak De Lieve, Prinsengracht t/o 278

Besluit stadsdeel door de Raad van State vernietigd

De Raad van State heeft woensdag 30 juli 2003 uitspraak gedaan in de zaak - De Lieve: de bewoners, gesteund door onze vereniging, zijn in het gelijk gesteld. De uitspraak zal ook gevolgen hebben voor enkele andere beroepszaken waarbij onze vereniging betrokken is. Immers, de Raad van State heeft uitgesproken, dat de afmetingen die op de plankaart van het bestemmingsplan zijn aangegeven, maatgevend zijn.
De Lieve nu nog afgemeerd in de Prinsengracht bij de Elandsgracht

Het verschijnen van de grote, witte woonboot op de Prinsengracht bij de Elandsgracht november vorig jaar (met een hijskraan!) heeft veel opschudding veroorzaakt bij de omwonenden. Op de commissievergadering van het Stadsdeel Centrum op 19 december 2002 werd de kwestie uitgebreid besproken. De commissie stelde zich op het standpunt dat de wethouder alles in het werk moest stellen om het woonschip weg te krijgen. Het stadsdeel kon echter weinig doen, omdat de zaak nog 'onder de rechter' was.
Nu heeft de Raad van State gesproken. Volgens de RvS kan het stadsdeel een vergunning weigeren die in strijd is 'met de belangen die ten grondslag liggen aan de betrokken bepalingen'. De RvS noemt expliciet 'het belang van ordening van het gebruik van het water, de openbare orde, de veiligheid, het milieu en het stadsschoon'. De RvS is van oordeel dat teveel gewicht is toegekend aan 'het belang van de woonbootbewoners bij het vinden van een ligplaats in de nabije omgeving'.
Bovendien is het innemen van de ligplaats aan de Prinsengracht in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan. Immers, 'het bestemmingsplan “Jordaan 1999” heeft een een conserverend en behoudend karakter, waar het de regeling van het water betreft.' Volgens de toelichting wordt 'belang gehecht aan de grote cultuurhistorische waarde van de grachten met de aanliggende bebouwing'. Onvoldoende is onderzocht of voor De Lieve 'ook andere locaties dan de locatie aan de Prinsengracht voorhanden waren.' De RvS verklaart op deze gronden het bezwaar gegrond en vernietigt de beslissing van het stadsdeel.

Zowel de procederende bewoners als de VVAB hebben op 1 augustus 2003 schriftelijk aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum geschreven dat zij verwachten dat De Lieve nu zo snel mogelijk zal worden verwijderd. In dit verzoek tot handhaving wordt gevraagd de oude situatie ter plaatse te herstellen.

(1/8/2003)

Zienswijze i.k.v. bestemmingsplanwijziging

Op 4 april 2006 heeft de vereniging, evenals vele omwonenden, in een 'zienswijze' bezwaar gemaakt tegen de wijziging van het bestemmingsplan om de ligplaats van De Lieve / Musard te legaliseren, een zogenaamde 'artikel 19-procedure'. Daarmee wordt door het stadsdeel géén uitvoering gegeven aan de beslissing van de Raad van State in 2003.

(5/5/2006)

Meer lezen:
[ Zienswijze artikel 19-procedure]
[Verzoek tot handhaving]
[Uitspraak van de Raad van State]
[Dreigende uitbreiding wonen op water in Keizers- en Prinsengracht]
[Welstand gaat voortaan alle nieuwe woonboten beoordelen]
[Adhesiebetuiging VVAB in zaak-De Lieve]
[Inspraakbijdrage VVAB in deelraadscommissie]
[Bespreking in deelraadscommissie]
[Fotoreportage van de plaatsing van De Lieve in de Prinsengracht (met hijskraan!)]
[Waterbeleid in beter vaarwater? - achtergrondartikel]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.