p Nieuwe bestuursleden VVAB - Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

ALV 2012

Nieuwe bestuursleden VVAB

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2 juni 2012 werden vier nieuwe bestuursleden gekozen, waaronder een nieuwe penningmeester, Hans Lurvink. De ALV werd goed bezocht en vond plaats in de vakbondszaal van De Burcht in de Henri Polaklaan.
Hans Lurvink (links) stelt zichzelf voor aan de ALV. Achter de tafel v.l.n.r. Sebastiaan Levelt (niet zichtbaar vanwege spreekgestoelte), Dingeman Coumou, Minne Dijkstra, Dick van der Kroon en Walther Schoonenberg.

Twee bestuursleden traden af, Vincent van Rossem en Wolbert Vroom, vanwege het aflopen van hun statutaire zittingstermijn. Beide personen blijven wel actief in de VVAB, resp. als hoofdredacteur van Binnenstad en als lid van de Werkgroep Waakhond. Walther Schoonenberg is eind vorig jaar uit het bestuur getreden, omdat hij is aangesteld als bureausecretaris. Het bestuur stelde de ALV voor vier nieuwe bestuursleden aan te stellen: Jaap Evert Abrahamse, Hans Lurvink, Gerrit Vermeer en David Mulder. Hans Lurvink is gepensioneerd accountant en zal in het bestuur de functie van penningmeester vervullen.
De overige drie personen zijn architectuurhistorici, maar werden om verschillende redenen voorgesteld. Jaap Evert Abrahamse is de expert bij uitstek over de aanleg en stedenbouw van de zeventiende-eeuwse binnenstad, Gerrit Vermeer is gespecialiseerd in vraagstukken van monumentenzorg en David Mulder gaat in het bestuur de Werkgroep Waakhond vertegenwoordigen waarin hij actief is.
De ALV nam de voordracht over. Het bestuur bestaat daarmee thans uit acht leden: Minne Dijkstra, Dingeman Coumou, Hans Lurvink, Jaap Evert Abrahamse, Dick van der Kroon, Sebastiaan Levelt, David Mulder en Gerrit Vermeer.

Hans Lurvink is door het nieuwe bestuur benoemd tot penningmeester. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat thans uit: Minne Dijkstra (voorzitter), Dingeman Coumou (secretaris) en Hans Lurvink (penningmeester).

Gerrit Vermeer vertelt over het Binnengasthuisterrein.

Na afloop van de ALV gaven Gerrit Vermeer en Walther Schoonenberg een lezing over het Binnengasthuisterrein, resp. over de architectuurhistorie en de actiegeschiedenis in verband met de sloop/nieuwbouwplannen van de UvA. Ook werd aandacht besteed aan de goede afloop van de meer dan een decennium durende strijd: de ontwikkeling van een nieuw plan met herbestemming van de monumenten als uitgangspunt. Boudewijn Oranje van stadsdeel Centrum en Ronald Schepers van de UvA waren bij de lezing aanwezig.

[Interview met Jaap Evert Abrahamse] (juni 2010)
[Artikel van Gerrit Vermeer] (Binnenstad 251)
[Werkgroep Waakhond]

(WS, 5/6/2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.