Werkgroep Waakhond

De Werkgroep Waakhond houdt sinds zijn oprichting in 1995 alle bouwplannen in de Amsterdamse binnenstad kritisch in de gaten. Voor elke verbouwing of aanpassing aan een gebouw moet men een vergunning aanvragen. Uiteraard geldt dit voor nieuw- of vernieuwbouw, maar ook voor een andere kleur aan de gevel, een nieuwe deur of reclameborden boven een pui. Toch is het stadsgezicht hiermee nog niet veilig.
Een voorbeeld van een klein maar niet onbelangrijk resultaat van de VVAB: borstwering teruggebracht in de winkelpui van het monument Wijde Heisteeg 9. De winkelruit was illegaal vergroot tot op grondniveau. De VVAB diende een handhavingsverzoek in.

Hoewel de gemeente kritisch vergunt en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toeziet op een goede uitvoering, kunnen er onaanvaardbare vergunningen doorheen glippen. Of, nog erger, trekt een aannemer zich in het geheel niets aan van de regelgeving en verricht illegale sloop - of verbouwingen aan een pand. Hier komt Waakhond in actie. De commissie stelt zich ten doel ongewenste verbouwingen, illegale sloop en aantasting van het stadsgezicht zo vroeg mogelijk te signaleren. De commissie houdt het bestuur van VVAB hiervan op de hoogte en kan desgewenst het bestuur adviseren over juridische stappen. Is handhaving nodig, of moet er een zienswijze of bezwaarschrift komen.

Waakhond signaleert door driemaal per maand alle aanvragen en verleningen van omgevingsvergunningen kritisch door te nemen. Om zo veel mogelijk greep te hebben op het voortraject bezoekt Waakhond elke vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. En leest alle nieuwsbrieven, wijkberichten en buurkranten in relatie tot de binnenstad en nieuwe bouwplannen. De commissie Waakhond bestaat, naast enthousiaste leden met een voorliefde voor de gebouwde omgeving van Amsterdam, uit leden met een bouwkundige en juridische achtergrond.

Wilt u de Werkgroep Waakhond iets vragen? Gebruik dan a.u.b. ons contactformulier.

Email this to someone Deel deze pagina!

Water

De Werkgroep Water bestaat sinds eind 2002 en kijkt naar de wildgroei op het water, de belangrijkste openbare ruimte van de binnenstad. Wanneer dat nodig is, wordt actie ondernomen.

Balans

De vereniging wil dat het gemengde karakter van de binnenstad als een echte levende stad in stand blijft. Binnen de VVAB bestaat een Werkgroep Balans die zich met dit vraagstuk bezighoudt.
De contactpersoon van deze werkgroep is Els Iping.

Excursies

Excursies en andere activiteiten worden georganiseerd door de Excursiecommissie. De contactpersoon van de commissie is Peter Poelstra. [Agenda]

Brieven

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen. Bekijk daarom ook de actuele lijst van uitgegane stukken.