Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Marnixstraat 323 VVAB (wh) 23/12/2008 Bezwaar tegen het in strijd met de Woningwet (geen positief maar een negatief, niet door het DB terzijde gelegd, welstandsadvies) verlenen van een bouwvergunning voor een onduidelijk plan in strijd met de welstandsnota.
Prins Hendrikkade t/o 545 VVAB (ww) 08/12/2008 Zienswijze verbouwingsvergunning woonboot Volkracht 3
Egelantiersgracht 20 A VVAB (wh) 27/11/2008 Vergroten en legaliseren balkon/waranda met afdak in krappe tuin achter rijksmonument. Wat betreft Monumentenzorg en RO niet wenselijk.
Prinsengracht t/o 69 VVAB (ww) 25/11/2008 Verbouwingsvergunning woonboot Nooitgedacht
Marnixstraat 321 VVAB (wh) 20/11/2008 Nieuwe aanvraag, nu voor grote balkons aan achtergevel. Erg groot en niet toelaatbaar in ensemble.
Plantage Middenlaan 18 VVAB (wh) 20/11/2008 Vervangen bovenlichten met roeden in orde 2 pand door isolatieglas zonder roeden. Een andere oplossing voor de isolatie is wenselijk. Na positief welstandsadvies vergund.
Kroonlantaarn AKC 17/11/2008 Brief aan wethouder over de te lang durende plaatsing nieuwe grachtenlantaarns
Marnixstraat 323 VVAB (wh) 13/11/2008 Verbouwen pand waarbij o.a. de kapverdieping wordt voorzien van legramen aan voor- en achterzijde. Betreft een orde 2 pand dat een ensemble vormt met 3 andere panden. Tekeningen kloppen niet met elkaar.Deze kap is niet mogelijk.
Prinsengracht 787 VVAB (wh) 13/11/2008 Veranderen en vergoten van de dakverdieping op een onduidelijke maar in ieder geval onacceptabele manier.
Vijzelstraat 113-119 / Kerkstraat 240-244 VVAB (wh) 13/11/2008 Uitbreiding condensors tegen zijgevel van hoge pand Vijzelstraat 115 boven goot van lage monument Vijzelstraat 113 bijna tot de voorgevel. Nog verdere aantasting van straatbeeld en monument. Gepleit voor verbetering v.d. situatie.
UNESCO Werelderfgoed VVAB 04/11/2008 Intentieverklaring waarin de VVAB zich als stakeholder van het UNESCO Werelderfgoed heeft verklaard
Utrechtsestraat 35 VVAB (wh) 27/10/2008 Ophogen pand in niet passende vorm en met ook daarop nog een niet aanvaardbare dakopbouw.
Plantage Middenlaan 40 VVAB (wh) 23/10/2008 Monumentenaanvraag afwijkend van bouwaanvraag, d.w.z. zonder (ongewenste) verhoging achteruitbouw en met grotere invulling in het hoofdgebouw. Afstemming noodzakelijk.
Thorbeckeplein 11 VVAB (wh) 23/10/2008 Herhaald verzoek om handhaving n.a.v. weigering reclame-aanvraag 85-08-0184
Plantage Middenlaan 40 VVAB (wh) 16/10/2008 Principeaanvraag voor o.a. verhoging van 2-laags achterhuis van gemeentelijke monument met 2 lagen + kap. Totale diepte 24 meter.
Spuistraat 30 VVAB (wh) 16/10/2008 N.a.v. recente informatie vragen om een quick scan om te bepalen of dit orde 2 pand een gemeentelijk monument moet worden i.v.m. de aanwezigheid van een veel ouder casco achter de 19e-eeuwse gevel. (brief d.d. 011208) Aanvrage niet in behandeling genomen wegens onvoldoende gegevens.
Mr. Visserplein VVAB 14/10/2008 Herinrichting Mr.Visserplein maakt van het plein een autocorridor. Stedenbouwkundige visie ontbreekt.
Oudekerksplein 15 VVAB 14/10/2008 Brief over bouwleges Oude Kerk
Lijnbaansgracht 31-32 / Willemsstraat 175-183 VVAB (wh) 09/10/2008 Slopen Lijnbaansgracht 31-32 en nieuwbouw 4 woningen en sloop Willemsstraat 179 en 181 en maken garage voor 2 auto’s in Willemsstraat 181 en 183. Maken van onsamenhangende gevel aan de Lijnbaansgracht waarin een benedenpui die een mislukte verwijzing naar de Nassaubioscoop is wordt gecombineerd met een op de gracht niet passende bovengevel. Aandringen op ander, de bioscoopgevel respecterend en passend ontwerp.
Overhoeks VVAB 08/10/2008 Concept Beeldkwaliteit / welstandscriteria Strip Overhoeks
Rozengracht 117 VVAB (wh) 02/10/2008 Aantasting van monument door verlichte naamsaanduiding ter plaatse van de bestaande die een onderdeel is van het oorspronkelijke ontwerp. Na onzichtbare wijziging vergund. Activering van BMA is niet gelukt.
Thorbeckeplein 11 VVAB (wh) 02/10/2008 Verlichte naamsaanduiding op illegaal aangebrachte zeer lelijke platen voor de ramen van dit monument. Geweigerd wegens strijd met de reclamerichtlijnen maar zonder enige verwijzing naar de illegale situatie.
Kerkstraat 2 VVAB (wh) 25/09/2008 Maken mansardekap met dakkapel die niet past bij de gevel. Tegen dat laatste bezwaar.
Waterlooplein 369-399 VVAB (wh) 25/09/2008 Aanvraag voor slecht vormgegeven gebouwd terras in strijd met bestemmingsplan.
Haarlemmerplein VVAB (wh) 24/09/2008 Bestemmingsplanwijziging i.v.m. uitspraak van de Raad van State voldoet niet, over de hoogtebepalingen in het nieuwe ontwerp bestemmingsplan
Waarderingskaart VVAB 20/09/2008 Brief over de gebrekkige orde 2-bescherming, herziening waarderingskaart gewenst
Oude Schans t/o 44 VVAB (ww) 18/09/2008 Vervangingsvergunning woonboot Nelly
Haarlemmerstraat 2 VVAB (wh) 04/09/2008 Plaatsen antenne voor telecom op het dak van het hoekpand met de engel. Zeer storend
Marnixstraat 248-250 VVAB (wh) 28/08/2008 Dichtbouwen ruimte onder op- en afritten Europarking t.b.v. grand café. Doorloop achter garage om wordt geblokkeerd door afsluiting trap tussen daklozenopvang en garage. Stedenbouwkundig en architectonisch onaanvaardbaar.
Brouwersgracht 130-134 VVAB (wh) 21/08/2008 Veranderen gehele complex van voormalige schuilkerk, orde 2 pand. Wijziging en verhoging van de voorgevel. Problemen met achterbebouwing.

123[Volgende]

Aantal records=86

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.