Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Raadhuisstraat 49 VVAB (wh) 27/12/2007 Naam van het Nadia Hotel hoog aan de gevel van het monumentale blok. Ernstige beeldaantasting.
Nieuwezijds Kolk 33 VVAB (wh) 20/12/2007 Nieuwe aanvraag voor o.a. een dakterras bovenop, nu met interne toegang. Op deze plaats nog steeds onaanvaardbaar.
Fagelstraat 44-58, Jacob Catskade 37-41 VVAB 14/12/2007 Brief aan het stadsdeelbestuur Westerpark over dreigende sloop van waardevolle panden voor nieuwbouw.
Keizersgracht 164 VVAB (wh) 13/12/2007 Hoge pergola in tuin, waarbij gegevens over plaats/aansluiting op andere gebouwen en reden van hoogte ontbreken. Daarom bezwaar.
Marnixstraat 188 VBJ 13/12/2007 Veel te groot dakterras met "klompenhok" en ramen in voordakvlak.
Prinsengracht 827 VVAB (wh) 06/12/2007 Schoorsteen voor open haard dicht achter de voorgevel, uitstekend boven de nok.
Rozenstraat 72 VVAB 06/12/2007 Pro-forma bezwaarschrift bij Raad van State tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam
Terrassen VVAB 30/11/2007 Reactie op Terrassennota met verzoek om te komen tot Welstandsbeleid en een betere handhaving ten aanzien van horecaterrassen (met foto's).
Elandsgracht 57 VBJ 29/11/2007 Verbouwing waarbij achterwaarts wordt uitgebreid en de achtergevel wordt verhoogd. Daar te brede balkons en niet acceptabel dakterras op uitgebouwde plat dak achter de kap.
Keizersgracht 164 VVAB (wh) 08/11/2007 Interne aanpassingen aan bruidssuite en in achterhuis. Lijkt acceptabel, maar bezwaar tegen volstrekte onduidelijkheid wat nu onder deze aanvrage valt en wat eventueel via deze aanvraag mede wordt gelegaliseerd.
Prinsengracht 421 VVAB (wh) 08/11/2007 Verhogen van het pand en wijzigen van de voorgevel waarbij de karakteristieke gevel wordt vervangen door een hogere met een zeer vreemde asymmetrische aansluiting aan het buurpand. Verglaasde onderpui ongewenst.
Goudsbloemstraat 46 VBJ 01/11/2007 Onduidelijke vervanging kozijn; in algemene zin gepleit voor handhaving karakter.
Nieuwe Prinsengracht 2 VVAB (wh) 01/11/2007 Geen bezwaar tegen wijziging 3e en 4e verd. tot hotel. Voorbehoud t.a.v. 5e verdieping wegens ontbrekende gevels en doorsneden.
Bestemmingsplan Groot-Waterloo VVAB 30/10/2007 Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Groot Waterloo (begrensd door Nieuwe Herengracht, PH Kade, Oudeschans, Zwanenburgwal en Amstel). Onze zienswijze heeft vooral betrekking op de toekomst van het Mr.Visserplein.
Vinkzicht VVAB (wh) 26/10/2007 Zienswijze inzake vrijstelling voor bouw hotel na sloop van de panden Kinkerstraat 56 t/m 72 en Da Costakade 166 t/m 170
Marnixkade 47 VBJ 18/10/2007 Invulling ruimte tussen twee kappen en 3e dakraam akkoord. Dakterras bovenop ontoelaatbaar.
Bloemgracht 65A-71 VVAB (wh) 11/10/2007 ontwerp-bouwverg. + art.19 renovatie achterbebouwing; geen serieuze monumentale waarden en besluit zonder voorbebouwing zonder voorbebouwing daarin te betrekken onmogelijk.
Willemsstraat 192-194 VVAB (wh) 04/10/2007 Vervangen onderstuk op 194 door sterk afwijkende platte nieuwbouw met aan de straatzijde een trappenhuis met bijna geheel glazen gevel.
Elandsstraat 7 VBJ 25/09/2007 Veranderen 1e verd. aanbouw en maken dakterras daarop. Voorzieningen i.v.m. privacy nodig. Bezwaar nu daarmee totaal geen rekening is gehouden.
Foeliestraat 30 VVAB (wh) 13/09/2007 Vervanging van een vriendelijk pand in orde 3 door een uit oogpunt van welstand, volkshuisvesting en milieu ongewenst nieuwbouwpand.
Keizersgracht 420-422 VVAB (wh) 13/09/2007 Aanvragen voor uitbreiding ven de (illegale?) antenne-installaties van resp. Orange en KPN op het vm. Gereformeerd Gymnasium. Zeer schadelijk voor het stadsbeeld en in strijd met de richtlijnen.
Prinsengracht 323 VVAB (wh) 13/09/2007 Verandering entree Pulitzerhotel. Twijfel over geheel glazen onderpui en over bronzen jalouzie / rooster halverwege de inspringing over de volle hoogte voor de terugliggende gevel.
Kerkstraat 163-165 VVAB (wh) 06/09/2007 Verhogen van het pand zonder volumevergroting maar met aantasting van de hoogtevariatie in de gevelwand.
Amstelstraat 29-31 / Wagenstraat 13-17 VVAB 30/08/2007 Aantasting van het individuele karakter van de in 1970 gerestaureerde panden - RACM dreigt met schrappen van rijkslijst
Egelantiersgracht 62 VBJ 23/08/2007 Dakterras op laag pand. Te ver naar voren en te zichtbaar.
Singel 182 VVAB (wh) 23/08/2007 Aanbrengen airco aan achtergevel van net gerenoveerd monument. Ondanks zeer beperkte zichtbaarheid aantasting monument. Had bij renovatie intern moeten worden opgelost.
Amstelstraat 29-31 / Wagenstraat 13-17 VVAB 12/08/2007 Verzoek tot een bouwstop - bouwen zonder vergunning
Keizersgracht 453 VVAB (wh) 09/08/2007 Dakkapel.te hoog voor de kap en voor groot deel op vlieringniveau. Gaat om een monument.
Anjeliersstraat 197 VBJ 26/07/2007 Verbouwing bestaand pand waarbij de achterste helft wordt vervangen en voorzien van een totaal van de omgeving afwijkende achtergevel.
Nieuwe Kerkstraat 22-26-28 VVAB (wh) 26/07/2007 Drastisch vergroten van de drie gebouwen waarvan 26 orde1. Totale structuurverandering, Lijkt niet aanvaardbaar, zeker niet voor nummer 26.

123[Volgende]

Aantal records=88

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.