Dossiers

Welkom

Oudekerksplein 15

(PDF-bestand)
Uitgegaan: Rapportage van de afspraken met mevr Grandjean inzake de instelling van een begeleidingsgroep
Geadresseerde: St. Oude Kerk
Afzender: VVAB
Datum: 17/01/2014
Internetadres: https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20140117-oudekerk.pdf
Bestandsgrootte: 51 Kb

Er bevinden zich in onze database 122 brieven met dit onderwerp:

    BeschrijvingAfzender Datum
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Beantwoording van de heer Sark over de kerkbanken van de Oude Kerk. GA 10/05/2021
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Brief aan mevr Grandjean (STOK) over het in ontvangst nemen van een boekje over de nieuwste tentoonstelling in de Oude Kerk die over de VVAB zelf gaat. VVAB 01/05/2021
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Email aan de heer Stark van de gemeente over het historisch meubilair van de Oude Kerk - zie ingetrokken bezwaarschrift 6 december 2018 VVAB 30/04/2021
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Email aan mevr Grandjean van de STOK over het historisch meubilair van de Oude Kerk - zie ingetrokken bezwaarschrift 6 december 2018 VVAB 30/04/2021
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Uitnodiging aan het bestuur van mevr Grandjean (STOK) deel te nemen aan de opening van een tentoonstelling waarin de VVAB voorkomt op 25 mei 2021. STOK 28/04/2021
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Uitspraak in het hoger beroep inzake het rode raam in de Heiligegrafkapel van de Oude Kerk: ongegrond. RvS 19/03/2021
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Afd Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een extra termijn van 6 weken nodig om tot een uitspraak te komen. RvS 15/02/2021
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Notities ter zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op 8 januari 2021 VVAB 08/01/2021
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Schriftelijke pleitnota voor de zitting op 8 januari 2021, opgesteld door Wieringa Advocaten. VVAB 28/12/2020
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Brief aan de Afdeling met een verzoek de termijn voor een reactie te verlengen tot tenminste twee dagen na ontvangst van een verweerschrift. VVAB 11/12/2020
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Nader stuk van vergunninghouder doorgestuurd door de Afdeling aan de VVAB: men laat met een foto zien dat de impact van het rode raam op het interieur van de Oude Kerk minimaal is. RvS 08/12/2020
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Uitnodiging voor de behandeling van het hoger beroep inzake het rode raam in de Oude Kerk op een zitting bij de Raad van State op 8 januari 2021, om 13.00 uur. RvS 27/10/2020
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Gemeente informeert ons dat de onvervangbare Crabeth-glas-in-lood ramen naar een restauratieatelier in Tilburg gaan om gerestaureerd te worden. SAC 22/10/2020
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Brief aan mevr Grandjean, directeur van de Stichting Oude Kerk, als reactie op haar brief van 9 juli. VVAB 04/08/2020
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Ter kennisgeving de brief van de STOK inzake de gronden van ons hoger beroep: geen reactie daarop. RvS 15/07/2020
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Brief van mevr Grandjean, directeur van de Stichting de Oude Kerk (STOK) waarin zij ons mededeelt dat de VVAB 'medezeggenschap' heeft in de Oude Kerk, maar bepaald niet haar enige stakeholder is. Verder de mededeling dat de huidige tentoonstelling wordt afgebroken vanaf 17/8 en plaatsvindt onder gemeentelijk toezicht. STOK 09/07/2020
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Afwijzing handhavingsverzoek inzake de tentoonstelling in de Oude Kerk. GA 30/06/2020
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Gronden van het hoger beroep inzake het rode raam in de Oude Kerk. VVAB 27/05/2020
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Ontvangstbevestiging van ons proforma-hoger beroep tegen het rode raam in de Oude Kerk. Gronden kunnen tot/met 13 mei 2020 worden ingediend. RvS 15/04/2020
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Brief van mevr Grandjean waarin wordt aangekondigd dat onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan de Oude Kerk worden stopgezet, dat budgetten worden besteed aan de lopende kosten en de tentoonstelling voorlopig niet wordt afgebroken. STOK 15/04/2020
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Proforma hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank inzake het rode raam in de Oude Kerk VVAB 14/04/2020
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Uitspraak van de rechtbank in de beroepsprocedure tegen het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. De gemeente heeft de belangen van de gebruiker en de monumentenzorg zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Het beroep is ongegrond. RA 06/03/2020
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Handhavingsverzoek inzake de tentoonstelling in de Oude Kerk. VVAB 14/02/2020
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Ontvangstbevestiging van de intrekking van het bezwaarschrift tegen de tentoonstelling in de Oude Kerk. De gemeente sluit het dossier. GA 05/02/2020
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Intrekking proforma-bezwaar tegen het vergunningsvrij behandelen van de tentoonstelling in de Oude Kerk. Hiervoor komt een handhavingsverzoek in de plaats. VVAB 04/02/2020
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Aanvullende stukken met betrekking tot de beroepszaak tegen het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. De gemeente adviseert het beroep van Stichting tot Behoud van de Oude Kerk ongegrond te verklaren. RA 04/02/2020
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Vijf nadere stukken in beroep tegen het rode raam in de Oude Kerk, waaronder een contraexpertise van Sjoerd Soeters. VVAB 31/01/2020
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Beantwoording van raadsadres inzake de Oude Kerk, tevens uitnodiging voor een gesprek. GA 28/01/2020
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Raadsadres inzake de Oude Kerk i.v.m. behandeling raadsvragen in de raadscommissie 8 januari 2020 VVAB 07/01/2020
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Herhaalverzoek voor het toezenden van stukken en het stellen van een termijn. VVAB 06/01/2020
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Proforma bezwaar tegen het als vergunningsvrij behandelen van de tentoonstelling in de Oude Kerk met verzoek om termijn en nazending van stukken. VVAB 11/12/2019
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Ter kennisgeving binnengekomen: Persbericht van de Stichting tot Behoud van de Oude Kerk, ondermeer over de nieuwe tentoonstelling SBOK 22/11/2019
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Aankondiging van de behandeling van de beroepszaak van de VVAB tegen het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. De behandeling is dinsdag 11 februari 2020 om 10:30 uur. RA 15/11/2019
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Verzoek om verhinderdata voor de zitting van de rechtbank inzake de rode raam-zaak. RA 02/10/2019
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Handhavingsbrief met bestuursdwang van de gemeente Amsterdam, gericht aan de St. Oude Kerk, om onmiddellijk maatregelen te nemen ter bescherming van het unieke Crabethraam. GA 30/09/2019
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Intrekking van het bezwaarschrift tegen diverse restauratiewerkzaamheden aan de Oude Kerk, ter kennisgeving van SBOK. Er zijn aanvullende stukken bij de vergunningsaanvraag opgenomen die herplaatsing van de kerkbanken in de meest recente herstelde staat garanderen. SBOK 23/05/2019
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Nader stuk in de zaak rode raam Oude Kerk: Advies van CRK, d.d. 20 maart 2019. RA 04/04/2019
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Gronden van het beroep inzake het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk VVAB 14/02/2019
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Ontvangstbevestiging van het verzoek tot het intrekken van het bezwaar tegen diverse restauratiewerkzaamheden aan de Oude Kerk. GA 13/02/2019
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Intrekking bezwaarschrift tegen de vergunning voor diverse restauratiewerkzaamheden aan de Oude Kerk. VVAB 05/02/2019
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Zittingsplanning voor de beroepszaak tegen de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie inzake het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. RA 18/01/2019
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Ontvangstbevestiging van het beroepsschrift tegen de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie inzake het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Er wordt een termijn van vier weken toegekend om de gronden in te dienen (15 februari). RA 18/01/2019
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Pro Forma Beroepsschrift tegen de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie inzake het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 16/01/2019
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Beantwoording schriftelijke vragen door raadsleden over het Rode raam in de Oude Kerk GA 12/12/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Reactie aan de gemeente over het advies van de bezwaarschriftencommissie VVAB 10/12/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Besluit op bezwaar inzake het rode raam Heilig Grafkapel Oude Kerk met bijlagen GA 08/12/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Email van Wieringa Advocaten naar aanleiding van de beslissing op bezwaar inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Wieringa Advocaten 07/12/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Advies van de bezwaarschriftencommissie inzake het rode raam in de Oude Kerk SAC 23/11/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Pleitnota van Wieringa Advocaten namens de VVAB aan de bezwaarschriftencommissie over het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 09/10/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Pleitnota voor de bezwaarschriftencommissie van de Gemeente Amsterdam inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 09/10/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Pleitnota voor de bezwaarschriftencommissie van de Stichting tot Behoud van de Oude Kerk tegen het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel in de Oude Kerk. SBOK 09/10/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Toezending aanvullende stukken in de bezwaarprocedure tegen het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Optie voorzetbeglazing. GA 08/10/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Antwoord van mevr Grandjean, St Oude Kerk, aan het Amsterdam Overleg op brief aan haar over bespreking in AEO over Heilig Grafkapel STOK 01/10/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Brief van het Amsterdam Erfgoed Overleg, mede namens de VVAB, aan mevr Grandjean, St Oude Kerk over Heilig Grafkapel VVAB 30/09/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Proces-verbaal descente RA 24/09/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Advies van RCE inzake het plan een glas-in-loodraam te vervangen door een rood raam in de Oude Kerk: 'verdient niet de voorkeur'. RCE 19/09/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Uitnodiging voor mondelinge toelichting van bezwaarschrift op 9 oktober om 12:00 uur tegen rood glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. GA 14/09/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Email aan de Rijksdienst met aanvullende stukken inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 10/09/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Toegestuurd bezwaarschrift van Stichting tot Behoud van de Oude Kerk tegen het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. SBOK 07/09/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Beantwoording van de uitnodiging per email door Stichting de Oude Kerk om een gesprek aan te gaan over het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 04/09/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Uitspraak inzake de voorlopige voorziening met betrekking tot het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. RA 24/08/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Pleitnota Wieringa advocaten inzake de voorlopige voorziening met betrekking tot het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 22/08/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Pleitnota Gijs Heutink advocaten van de Oude Kerk inzake de voorlopige voorziening met betrekking tot het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. RA 22/08/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Toegezonden aanvullende stukken inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel Oude Kerk: aanvullend CRK-advies, reactie op notitie Wevers, aanvullend CRK-advies, technisch verslag raam Massop, column Trouw. RA 21/08/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Zending aan de rechtbank van aanvullende stukken. Nieuwe versie van de notitie inzake bouwhistorische waarde van Wevers & Van Luipen architecten en bouwhistorici. VVAB 20/08/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Toezending aanvullende stukken inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Toelichting standpunt, email-conversatie, statutenwijziging, museumnorm, jaarverslag 2017, subsidie Mondriaanfonds, subsidie Italian Council, toelichting vergunningsaanvraag, toelichting kunstenaar, presentatie CRK, restauratieplan, werkomschrijving, overzicht onthulling. RA 20/08/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Aanvullende stukken inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Toegangsflyer, foto's, monumentenregister, Advies Monumenten en Archeologie, notitie Wevers. VVAB 17/08/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Toezending van aanvullende stukken, inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk, door de gemeente Amsterdam. Toelichting aanvraag, monumentenregister, behandelstatus CRK, beleidskader monumenten, welstandsnota. GA 16/08/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Rapport-Wevers 'Wijziging beglazing Heilige Grafkapel Oude Kerk te Amsterdam' Wevers 16/08/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Tweede advies van Monumenten en Archeologie aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. GA 15/08/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Adviezen van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, nieuw advies van 15 aug. 2018 en eerdere adviezen 16 mei, 13 juni en 4 juli. GA 15/08/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Toezending aanvullende stukken inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Verzoek van de advocaat van de Oude Kerk tot een descente en toewijzing ervan. RA 14/08/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Mededeling van de rechtbank inzake nieuwe binnengekomen stukken met betrekking tot het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk aan het Oudekerksplein 15. RA 09/08/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Uitnodiging voor de zitting op 21 augustus inzake de voorlopige voorziening met betrekking tot het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. Spoedverzoek, omgevingsvergunning, bezwaar VVAB, bezwaar Heemschut, planning. RA 08/08/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Ontvangstbevestiging van het verzoek tot een voorlopige voorziening inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. RA 07/08/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Verzoek tot voorlopige voorziening inzake het raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. VVAB 05/08/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Brief van Stichting de Oude Kerk met daarin de weigering van het verzoek van de VVAB om de werkzaamheden aan het raam in de Heilig Grafkapel op te schorten tot na de afronding van de bezwaarschriftprocedure. STOK 01/08/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Bezwaarschrift inzake Omgevingsvergunning OLOnr. 3541693 van de Oude Kerk wat betreft vervanging raam van de Heilig Grafkapel VVAB 31/07/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Bezwaarschrift inzake Omgevingsvergunning OLOnr. 3541693 van de Oude Kerk wat betreft vervanging raam Heilig Grafkapel VVAB 31/07/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Reactie op brief Stichting de Oude Kerk van 26 juli 2018 en verzoek uitstel werkzaamheden aan raam Heilig Grafkapel. VVAB 30/07/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Reactie van de Oude Kerk op verzoek tot aanhouding uitvoering verleende omgevingsvergunning. STOK 26/07/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Verzoek tot aanhouding uitvoering verleende omgevingsvergunning inzake: aanbrengen rood raam Heilig Grafkapel VVAB 25/07/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Eerste advies van Monumenten en Archeologie aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit inzake het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. GA 21/07/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een rood raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk 13/07/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Brief van Guido Hoogewoud aan het bestuur dat u terug treedt als vertegenwoordiger van de VVAB in de begeleidingsgroep Oude Kerk Guido Hoogewoud 27/06/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Het advies van de adviseur Beeldende Kunst Openbare Ruimte aan de CRK over het rode glas-in-loodraam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. 25/06/2018
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Brief aan de nieuwe voorzitter van de St. Oude Kerk STOK 18/06/2018
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Reactie op de brief van mevr Grandjean. VVAB 12/07/2016
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Reactie van mevr Grandjean op onze brief. STOK 11/04/2016
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Reactie op de brief van mevr Grandjean inzake het beleid van de Stichting de Oude Kerk inzake de Oude Kerk en de inventaris van dit rijksmonument. VVAB 08/04/2016
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Brief aan mevr Grandjean vanwege uitnodiging voor discussie over dakplatform. VVAB 17/07/2015
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Brief van mevr Grandjean ivm dakterras op de Oude Kerk. STOK 10/06/2015
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Reactie op brief mevr Grandjean inzake het dakterras op de Oude Kerk. VVAB 26/05/2015
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Brief van mevr Grandjean over de steigerconstructie op de Oude Kerk, niet n.a.v. onze brief daarover maar vanwege aandacht van de media daarvoor. STOK 18/05/2015
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Brief aan het bestuur van de St. Oude Kerk over steigerconstructie op dak van de Oude Kerk. VVAB 11/02/2015
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Intrekking hoger beroep bij de Raad van State vanwege bereiken van overeenstemming over de toreningangplannen van de Oude Kerk. VVAB 11/07/2014
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Ter kennisgeving aan ons verstrekt: het nieuwe meerjarenplan van de St. Oude Kerk. STOK 04/07/2014
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Nader stuk inzake het beroep van de VVAB bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechter. RvS 02/07/2014
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Gronden voor beroep tegen uitspraak rechtbank Amsterdam inzake de toreningangplannen. VVAB 16/06/2014
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Proforma beroep bij de afd. bestuursrechtspraak Raad van State inzake uitspraak rechtbank inzake toreningangplannen Oude Kerk. VVAB 16/05/2014
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Voorzieningenrechter verklaart het beroep van de vereniging inzake de toreningangplannen van de Oude Kerk ongegrond. Er is geen voorlopige voorziening verkregen. Er bestaat de mogelijkheid tot hoger beroep. RA 28/04/2014
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Pleitnotities voor de zitting van de voorzieningenrechter over de toreningangplannen Oude Kerk. VVAB 11/04/2014
Oudekerksplein 15 Ingekomen: In het kader van onze beroepsprocedure beantwoordt het stadsdeel een vraag van de voorzieningenrechter over het eigendom van kerk en toren. SAC 08/04/2014
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Mededeling van het stadsdeel dat er geen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zolang niet is besloten op het verzoek tot een voorlopige voorziening. SAC 26/03/2014
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Zitting van de voorzieningenrechter zal plaatsvinden op 11 april a.s. RA 19/03/2014
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Brief over het te betalen griffierecht voor de voorlopige voorziening. RA 15/03/2014
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Verzoek om voorlopige voorziening inzake Oudekerksplein 15, de toreningang van de Oude Kerk. VVAB 14/03/2014
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Pro forma-beroep bij de rechtbank inzake Oudekerksplein 15, de toreningang van de Oude Kerk. VVAB 14/03/2014
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Ontvangstbevestiging van verzoek om voorlopige voorziening inzake de Oudekerkstoren (toreningang van de Oude Kerk). RA 14/03/2014
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Ontvangstbevesting van beroep tegen toreningangplannen. RA 14/03/2014
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Uitspraak van de bezwaarcommissie inzake het bezwaar tegen de toreningangplannen van de Oude Kerk: ontvankelijk maar ongegrond. SAC 06/03/2014
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Reactie op nader stuk inzake de toreningang van de Oude Kerk voor de bezwaarcommissie (zoals afgesproken op de zitting). VVAB 20/01/2014
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Rapportage van de afspraken met mevr Grandjean inzake de instelling van een begeleidingsgroep VVAB 17/01/2014
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Beantwoording van tijdens de zitting over de toreningang van de Oude Kerk gestelde vragen. BMA vindt het niet erg als er in een authentiek monument als de Oude Kerk een futuristische inbouw wordt geplaatst. Beantwoorden voor 14 januari 2014. SAC 10/12/2013
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Nadere stukken inzake toreningang-plannen Oudekerksplein 15 (Oudekerkstoren). VVAB 28/10/2013
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Uitnodiging voor zitting bezwaarcommissie inzake Oudekerksplein 15 op 29 oktober 2013. SAC 03/10/2013
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Brief van het stadsdeel doorgestuurd door rechtbank dat tijdens de bezwaarprocedure de werkzaamheden niet zullen worden uitgevoerd. RA 01/10/2013
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Ontvangstbevestiging van verzoek om voorlopige voorziening met een verzoek binnen een week de gronden daarvan in te zenden. RA 30/09/2013
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Bezwaarschrift toreningang Oude Kerk (Oudekerksplein 15) VVAB 26/09/2013
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Verzoek voor een voorlopige voorziening bij rechtbank Amsterdam voor stilleggen toreningang Oude Kerk (Oudekerksplein 15) VVAB 26/09/2013
Oudekerksplein 15 Ingekomen: Ter visie gelegde omgevingsvergunning voor de toreningang van de Oude Kerk, door stadsdeel op verzoek aan ons toegestuurd. Er kan bezwaar gemaakt worden tot 30 september. SAC 19/08/2013
Oudekerksplein 15 Uitgegaan: Brief over bouwleges Oude Kerk VVAB 14/10/2008

[Dossiers]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.