Postarchief

 Onderwerp Afzender DatumBeschrijving
Oudekerksplein 15 VVAB 27/05/2020 Gronden van het hoger beroep inzake het rode raam in de Oude Kerk.
Leidsekade 100-101 VVAB 26/05/2020 Aanvraag voor aanwijzing tot gemeentelijk monument van de orde 1-panden Leidsekade 100 en 101
Balans VVAB 21/05/2020 Actieplan Stad in Balans van meer dan 20 Amsterdamse organisaties, waaronder de VVAB. Het Actieplan werd op 21 mei 2020 overhandigd aan de leden van de Amsterdamse gemeenteraad.
MUPI VVAB 18/05/2020 Gronden voor het pro forma bezwaarschrift tegen twee digitale MUPI's aan de Prins Hendrikkade.
Terrassen VVAB 15/05/2020 Brief aan de gemeente over de tijdelijke terrasuitbreiding in Amsterdam na versoepeling van de beperkingen als gevolg van de Covid-19 uitbraak.
Vakantieverhuur VVAB 15/05/2020 Zienswijze inzake de vergunningplichtigheid voor vakantieverhuur. De VVAB pleit voor meer buurten waarin een vergunning niet is toegestaan.
Weesperplein 21 VVAB 14/05/2020 Intrekking van het bezwaar inzake een van rechtswege vergunning. Er loopt een beroep van de gemeente tegen de aanvrager dat we afwachten.
Universiteitskwartier VVAB 13/05/2020 Reactie van de VVAB op de planvorming Universiteitskwartier n.a.v. het overleg dat wij met de projectgroep van de gemeente hebben gehad.
Bullebakbrug VVAB 12/05/2020 Intrekking beroep tegen sloop en herbouw van de Bullebakbrug.
Singel 91 VVAB 08/05/2020 Handhavingsverzoek tegen een niet vergund dakterras op Singel 91.
Prostitutie VVAB 02/05/2020 Brief aan de Raadscommissie Algemene Zaken met het verzoek de coronacrisis aan te grijpen om raamprostitutie te verbieden.
Herengracht 180 VVAB 24/04/2020 Handhavingsverzoek tegen de verwijdering van de raamroosters op Herengracht 180.
Singel 14 VVAB 24/04/2020 Handhavingsverzoek tegen de traforuimte tegenover Singel 14.
MUPI VVAB 21/04/2020 Emailwisseling met gemeente over het bezwaarschrift tegen twee digitale MUPI's langs de Prins Hendrikkade, vergund door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Gabriël Metsustraat 2-4-6 VVAB 20/04/2020 Adhesiebetuiging voor de aanvraag tot aanwijzing van Gabriël Metsustraat 2, 4 en 6 als gemeentelijk monument.
Oudekerksplein 15 VVAB 14/04/2020 Proforma hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank inzake het rode raam in de Oude Kerk
Weesperplein 21 VVAB 10/04/2020 Reactie op uitnodiging van Tanger Advocaten om in gesprek te gaan over het bezwaarschrift tegen de van rechtswege verleende vergunning voor Weesperplein 21.
Beleidskader Voetganger VVAB 09/04/2020 Inspraakreactie concept-Beleidskader Ruimte voor de Voetganger
Bullebakbrug VVAB 09/04/2020 Proforma-beroep tegen beslissing op bezwaar. Termijn voor nadere gronden gevraagd.
Dam 13 VVAB 02/04/2020 Handhavingsverzoek tegen de reclame aan Dam 13. Er is andere reclame aangebracht dan aangevraagd en vergund.
MUPI VVAB 02/04/2020 Pro forma bezwaarschrift tegen twee digitale MUPI's aan de Prins Hendrikkade.
Buitenreclame VVAB 22/03/2020 Schriftelijke inspraakreactie inzake het conceptbeleidsplan Kader Buitenreclame
Rembrandtplein VVAB 18/03/2020 Brief aan het stadsdeelbestuur over de onwenselijkheid van een nieuw kunstwerk op het Rembrandtplein na de verwijdering van de Nachtwachtgroep.
Weesperplein 21 VVAB 13/03/2020 Bezwaarschrift tegen de van rechtswege verleende vergunning voor Weesperplein 21. De vergunning is met hetzelfde OLO-nummer eerder al geweigerd.
Rondleidingen VVAB 04/03/2020 Verzoek aan de raadscommissie FEZ om steun voor het voorstel om het Ontheffingsbeleid Rondleidingen van toepassing te laten zijn op groepen van maximaal 8 personen in plaats van maximaal 5.
Amstel 107-111 VVAB 25/02/2020 Beroepsschrift tegen de vergunning van een bouwvolume op het achterterrein van Amstel 107-111.
Warmoesstraat 115 VVAB 24/02/2020 Zienswijze inzake de aanvraag voor verruiming van de openingstijden op Warmoesstraat 115.
MUPI VVAB 19/02/2020 WOB-verzoek om het contract met JCDecaux ter inzage te krijgen.
Prins Hendrikkade 20 VVAB 19/02/2020 Bezwaar tegen de vergunning voor o.a. twee led-schermen achter de ramen van de Albert Heijn aan de Prins Hendrikkade 20.
Rembrandtplein 45 VVAB 19/02/2020 Handhavingsverzoek tegen de led-schermen bij Rembrandtplein 45.

12345678910111213141516...[Volgende]

Aantal records=1528

Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Om deze documenten in PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.