Meer handhaving nodig

De Bond Heemschut en de VVAB hebben gezamenlijk een notitie aan het stadsdeel Centrum aangeboden waarin zij meer aandacht voor de handhaving bij monumenten vragen. In de notitie doen de erfgoedorganisaties enkele aanbevelingen.
Er verdwijnt nog wel eens wat in de container.

Hoewel de Amsterdamse binnenstad in theorie een goede bescherming kent staat het historische karakter door de illegale activiteiten toch onder druk. Bij monumenten zijn diverse werkzaamheden vergunningplichtig. Voor ingrijpende werkzaamheden aan de buitenzijde en binnenzijde dient een vergunning te worden aangevraagd. De meeste eigenaren zorgen keurig voor hun monument. Helaas gaat er ook wel wat fout. Zo ontstaat er regelmatig schade aan ons erfgoed, schade die moeilijk of niet te herstellen is. Soms worden ook monumentale zaken uit historische interieurs gesloopt en gedumpt of verkocht. Door illegale bouwactiviteiten gaan, wanneer we niet opletten, langzaam aan waardevolle onderdelen van de beschermde binnenstad voor altijd verloren.

Voor de Bond Heemschut en de VVAB is het duidelijk dat het stadsdeel het belang ziet van een goede begeleiding van eigenaren, toezicht op bouwactiviteiten en zo nodig handhaving. In de gezamenlijke notitie vragen de erfgoedorganisaties het toezicht en de handhaving verder aan te scherpen. Alleen wanneer toezicht en handhaving op orde is, kan de monumentenzorg in Amsterdam groeien en bloeien, schrijven de organisaties.

In de gezamenlijke notitie doen de erfgoedverenigingen de volgende aanbevelingen:

  • Beter en permanent informeren van de monumenteneigenaren.
  • Overleg met eigenaren goed organiseren.
  • Meldingsplicht goed organiseren.
  • Keihard optreden bij constatering bewust illegaal handelen (stilleggen en herstel afdwingen).
  • Extra mankracht voor toezicht en handhaving
De notitie werd op 11 juli 2016 aangeboden aan stadsdeelvoorzitter Oranje.

[Notitie] (PDF-bestand)


(WS, 21/8/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.