Kandidatuur Walther Schoonenberg voor het bestuurslidmaatschap

Hoewel zijn dienstverband bij de vereniging wordt beëindigd, is Walther Schoonenberg van plan zich te blijven inzetten voor het behoud en herstel van de Amsterdamse binnenstad. Ook zou hij de deur naar de vereniging nog niet geheel achter zich dicht willen trekken. Op aandringen van verschillende kanten heeft hij zich daarom kandidaat gesteld voor het bestuur. Inmiddels is de voordracht door meer dan 150 leden ondertekend en aan het bestuur aangeboden.

Zoals u misschien weet was Walther Schoonenberg vóórdat hij in 2011 werd aangesteld als bureausecretaris, achtereenvolgens voorzitter en secretaris van de vereniging geweest (2000-2011). Tijdens die periode is de VVAB uitgegroeid tot een bloeiende vereniging die opkwam voor het behoud en herstel van de Amsterdamse binnenstad en haar monumenten. Als belangrijke onderwerpen waarvoor hij zich destijds heeft ingezet, zouden wij behalve het behoud van het Binnengasthuisterrein, bijvoorbeeld ook de herbouw van de Hogesluis en de aanwijzing van de binnenstad als Unesco Werelderfgoed willen noemen. Wat destijds helaas niet lukte, was het weer open graven van gedempte grachten, maar vanwege de klimaatcrisis is dit onderwerp nu opnieuw actueel en zelfs als beleidsvoornemen opgenomen in de nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie. Op dit ogenblik maakt hij zich onder meer sterk voor het behoud van het voormalige Burgerweeshuis (Amsterdam Museum).

Als bestuurder zou Walther Schoonenberg zich willen inzetten voor een vereniging, die bereid is actie te voeren voor de verwezenlijking van haar statutaire doelstelling, die het debat hierover niet uit de weg gaat en daarbij - zo nodig - het gebruik van juridische middelen niet schuwt. Verder staat hij een 'bestuur op afstand' voor, dat meer verantwoordelijkheid geeft aan het bureau en de vrijwilligers. En tenslotte zou hij als bestuurder als vraagbaak kunnen fungeren voor zijn eventuele opvolger.

De voordracht is ondertekend door 150 leden.

[Agenda ALV]

(Uit: Binnenstad 304, juni/aug. 2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Fijn bericht!

 A.J. van der Plaats 30/8/2021 18:49:56

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.