Algemene Ledenvergadering 2021

Vrijdag 10 september 2021, 17.00 uur, Zuiderkerk

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Financieel jaarverslag 2020
  a. toelichting door de penningmeester
  b. Verslag van de kascommissie
  c. Vaststelling van het Financieel jaarverslag en dechargeverlening
  [Jaarrekening 2020 en begroting 2022] [Toelichting] [Kasstroomoverzicht] [Verslag kascontrolecommissie] [Commentaar op kascommissie]
 3. Vaststelling van de notulen van de Algemene ledenvergadering van 25 februari 2021, gepubliceerd in Binnenstad 301/302
 4. Nabeschouwing vorige ALV
 5. Afscheid oud-bestuursleden
  Rogier Noyon, Els Iping en Betty Nijmeijer
 6. Benoeming nieuwe bestuursleden
  a. Voordracht bestuur: Govert Janssen, als voorzitter, Yifat Levron en Dick van Kuijk (tweede termijn)
  b. Voordracht leden ex art. 4, lid 3 van de statuten: Walther Schoonenberg
  c. Korte speech van de nieuwe voorzitter
 7. Rondvraag en sluiting

Nawoord. Op deze ALV werd een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit Govert Janssen (voorzitter), Yifat Levron en Walther Schoonenberg. Op de eerste bestuursvergadering direct na de ALV werd Walther Schoonenberg benoemd tot secretaris.

[Notulen] (PDF-bestand)

(Uit: Binnenstad 304, jun./aug. 2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Jammer dat je alleen met vaccinatiebewijs, geldige negatieve test of herstelbewijs aan de vergadering kan deelnemen, ik wens niet mee te werken aan die tweedeling van de maatschappij , dus zal ik mijn stem verloren laten gaan.

 Sheila Briedé-Roqué 7/9/2021 05:42:49

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.