Vooraankondiging

Algemene Ledenvergadering 2021

Vrijdag 10 september 2021, 15.30 uur

Voorlopige agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. a. Financieel jaarverslag 2020; toelichting door de penningmeester
  b. Verslag van de kascommissie
  c. Vaststelling van het Financieel jaarverslag en dechargeverlening
 3. Vaststelling van de notulen van de Algemene ledenvergadering van 25 februari 2021, gepubliceerd in Binnenstad 301/302
 4. Nabeschouwing vorige ALV
 5. Bestuurssamenstelling
  a. Vertrokken bestuursleden: Rogier Noyon, Yellie Alkema, Dick Beumer, Els Iping en Betty Nijmeijer [Vertrek Rogier Noyon]
  b. Voorgedragen bestuursleden: Govert Janssen (voorzitter), Yifat Levron en Dick van Kuijk (nieuwe termijn)
 6. Rondvraag en sluiting

N.B. De locatie en stukken ter zake zullen uiterlijk twee weken vóór de ALV bekend worden gemaakt op deze pagina.

Het bestuur ziet ernaar uit voor het eerst sinds lange tijd weer samen te komen. In verband met de corona-pandemie zijn er aan deze bijeenkomst mogelijk wel restricties verbonden en dient u zich uiterlijk 1 dag van tevoren voor de vergadering aan te melden via: secretariaat@amsterdamsebinnenstad.nl

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.