2e Goudsbloemdwarsstraat 28

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

Betreft: bouwaanvrage 81-03-0228, 2e Goudsbloemdwarsstraat 28

Geacht bestuur,

Van 17 tot en met 30 juli een bouwaanvrage voor 2e Goudsbloemdwarsstraat 28 ter inzage. Wij delen u mede dat wij menen dat er bezwaren bestaan tegen het honoreren van deze aanvrage.
Het gaat om het maken van een dakterras op een nagenoeg voltooid, geheel gerenoveerd en uitgebreid pand, één huis van de hoek van de 2e Goudsbloemdwarsstraat en de Lindengracht. Er is een dakkapel gebouwd achteraan in het linker dakvlak, vanuit de goot, en er is een dakluik gemaakt, beiden waarschijnlijk in afwijking van de bouwvergunning. Ook is er op de zolderverdieping een trap gemaakt naar genoemd luik. Verder is het de bedoeling het te maken dakterras te voorzien van een hek, dat aan de voorzijde 1 meter achter de daklijst blijft en aan de achterzijde 50 cm.
Door de ligging en de hoogte van het pand zal het hek goed zichtbaar zijn vanaf de Lindengracht, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde. Vanaf straatniveau in de 2e Goudsbloemdwarsstraat is het vrijwel onzichtbaar.
Gezien het algemene beleid tot het tegengaan van dakterrassen die vanaf de openbare ruimte goed zichtbaar zijn lijkt dit terras ons niet aanvaardbaar. Het feit dat het in deze ingebouwde situatie niet mogelijk is op een andere wijze een buitenruimte van enige formaat te scheppen is voor ons onvoldoende aanleiding om een ander standpunt in te nemen.
Wij menen daarom dat aan dit bouwplan niet kan worden meegewerkt.

Hoogachtend,
namens de Vereniging tot Behoud van de Jordaan,

Theo Hoff,
voorzitter.

Amsterdam, 20 juli 2003

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.