Ten geleide

De gedachte om een mededelingenblad uit te geven is in de bestuursvergaderingen van de Vereniging Vrienden van Diogenes al vaak ter sprake geweest. Er waren steeds argumenten genoeg om het niet te doen. De kosten, en het werk, het gedoe met verzending en adreswijzigingen, en tenslotte de ervaring dat zoveel verenigingsblaadjes ongelezen de prullemand invliegen.

Toch gaan we het proberen, bescheiden van omvang en voorlopig zeker niet meer dan vier keer per jaar, maar wel regelmatig en, laten we hopen: leesbaar. Degenen die zich gedurende de enkele jaren dat de Vereniging Vrienden van Diogenes bestaat als lid hebben opgegeven, ontvangen een jaarverslag, een heel enkele keer een uitnodiging voor een excursie of een vergadering, en verder verzoeken om hun contributie te betalen. Dat is te weinig. De vereniging heeft tot doel het werk van de Stichting Diogenes te steunen. Dan mag men toch wel van tijd tot tijd iets horen over de stand van zaken. De besturen van de vereniging en de stichting hebben bovendien besloten om evenals in 1963 en 1964 gebeurd is, de jaarverslagen van 1966 en 1967 te combineren in een boekje, dat in het voorjaar 1968 verschijnen zal.
Vandaar de wenselijkheid om het eerste nummer van dit bulletin thans te doen verschijnen.

Het werk van Diogenes is een onderdeel van het gehele vraagstuk wat er met de Amsterdamse binnenstad in de komende tientallen jaren gaat gebeuren. Diogenes vormt samen met Stadsherstel, Hendrick de Keyser, Studentenhuisvesting en nog een aantal stichtingen voor afzonderlijke gebouwen (de Oude Kerk, het Claes Claesz Hofje, de Ronde Lutherse e. d.) een kracht die permanent gericht is op het herstel en het weer bruikbaar maken van de historische bebouwing en op het tot stand brengen van woongelegenheid in de binnenstad voor mensen die juist daar graag willen wonen.
Elk oud huis dat uit het puin herrijst, versterkt de argumenten vóór de regeneratie en tegen de verdere vernieling van onze kostbare binnenstad. Ook daarover willen wij in dit bulletin berichten opnemen.

Tenslotte nog dit. De grote beroering over het bank-plan in de Vijzelstraat heeft aangetoond dat Amsterdam binnen de Singelgracht voor tallozen iets volkomen anders betekent dan welke andere stadswijk ook. De schaal, de sfeer, de leefbaarheid de bewoonbaarheid van de oude stad bleken ineens veel méér mensen ter harte te gaan dan de kring der oudheidkundige verenigingen die al sinds het eind van de vorige eeuw voor deze zaken opkomen. Velen willen wat doen voor het behoud van de schoonheid van Amsterdam. Het lidmaatschap van onze vereniging betekent rechtstreeks aan dit doel meewerken.

Wij hopen - maar daarover leest u elders in dit blaadje meer - dat de lamp van Diogenes het aantal leden gestadig zal doen groeien.

(Uit: De Lamp van Diogenes 1, juni 1967)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.