De Lamp 107

december 1987

  • Geurt Brinkgreve 70 jaar (Frans Hupsch)
  • Stad en Verkeer: een nieuwe polemiek (Geurt Brinkgreve)
  • Onze geliefde en heilige koe (motto: voor de discussie) (G. Hasselaar)
  • Het Hoogduitse Synagogencomplex (J.F. van Agt)
  • Ons Stadhuis - En nu? (Geurt Brinkgreve)
  • Amsterdam Gemeten - Westermarkt 5 (H. Rowaan)
  • Uit de kaart springt de stad te voorschijn - boekbespreking (Richter Roegholt)
  • F.M. Wibaut, Mens en Magistraat herdrukt (Richter Roegholt)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Colofon

De redactie van het verenigingsblad 'Binnenstad' bestaat uit: Wilfred van Leeuwen (hoofdredacteur), Juliet Oldenburger (eindredacteur), Rob de Nooy (vormgever), Onno Boers, Gert Eijkelboom, Guido Hoogewoud en Vincent van Rossem.
De verantwoordelijkheid voor gesigneerde stukken berust geheel bij de auteur.

De meeste foto's in de oude nummers van Binnenstad zijn gemaakt door fotograaf Maarten Brinkgreve (voor zover niet anders vermeld). Onze huidige fotograaf is Wim Ruigrok.