Het achterhuis van Nieuwezijds Kolk 11

En van de condities in de - met tegenzin - verleende Monumentenvergunning voor het project De Kolk hield in dat het merkwaardige achterhuis met traptoren van het monumentale pand Nieuwezijds Kolk nr. 11 zou worden herbouwd achter Nieuwezijds Kolk nr. 7. Op 27 september 1995 vroeg de opdrachtgever ABN/AMRO ontheffing van die herbouwverplichting "in verband met de vondst van het Kasteel van Aemstel".
Het achterhuis van NZ Kolk 11 met de traptoren.

Dat verbaasde ons. Nr. 7 ligt namelijk aan de westzijde van het complex, aan de kant van de Nieuwezijds Voorburgwal, en de muren van het kasteel zijn gevonden aan de oostzijde, bij de Nieuwendijk. Bovendien zijn wij van mening dat de bank, die vele miljoenen investeert in een voor monumentenzorg onaanvaardbaar project, niet zonder meer ontheven hoeft te worden van deze kleine compensatie. Onze vereniging en het Wijkcentrum d'Oude Stadt hebben "bedenkingen" ingediend, met het verzoek de gevraagde vergunning niet te verlenen.
Er heeft sindsdien nader overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de bank over de wijzigingen in het bouwplan. In dat kader heeft de gemeente de herbouwverplichting overgenomen, op een nader te bepalen locatie in de binnenstad. Daartegen maken wij geen bezwaar. Het heeft toch zin om de gang van zaken kritisch te volgen.
Over het bewuste achterhuis, dat met een half ondergrondse gang toegankelijk was vanuit de Nieuwezijds Kolk, heeft een artikel gestaan in Binnenstad 152, getiteld Wat verdwijnt aan de Nieuwezijds Kolk.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 156, februari 1996)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.