Parkeren onder water

De gedachte om geen ondergrondse, maar een onderwaterse parkeergelegenheid te maken, is al vaker geopperd, doch het is, voor zover ons bekend, voor het eerst dat er een concreet voorstel ter tafel ligt, en wel op initiatief van de rondvaartrederij Kooy.
Dwarsdoorsnede van de Kloveniersburgwal met ondergronds parkeren.

Wat Kooy en zijn technische adviseurs voorstellen is om onder de Kloveniersburgwal en de Geldersekade dubbeldekse tunnelbuizen te bouwen, inwendig 31 m breed en met elkaar 800 m lang. Dat levert 3500 parkeerplaatsen op. Boven het tunneldak staat dan nog 1,5 m water, genoeg voor de enkele boten die daar varen. Het bezwaar dat tegen eerdere voorstellen in deze richting gold, namelijk dat de op- en afritten een te grote aantasting van de kademuren en het grachtenprofiel zouden zijn, vervalt in het plan-Kooy, door het verticale transport van de auto's per lift te doen plaatsvinden. Op de walkant staan dan op enkele punten kleine gebouwtjes, waar men binnenrijdt. Het transport beneden gebeurt automatisch, zonder bestuurder, door een systeem van transportbanden.

Volgens de prognose zal 15 % van de beschikbare ruimte gebruikt worden door bewoners, 15 % door mensen die in de binnenstad werken, en 70 % door bezoekers die gemiddeld twee uur willen parkeren. Een groot voordeel is dat er geen ondergrondse kabels en leidingen verlegd hoeven te worden, terwijl ook de huidige verkeerscirculatie ongewijzigd kan blijven, omdat de garages toegankelijk zijn vanuit de Amstel en de Prins Hendrikkade. De voorbereidingstijd wordt geschat op anderhalf jaar, de bouwtijd op twee jaar.
Zou het gemeentebestuur het plan-Kooy in de komende maanden aanvaarden, dan kan eind 1997 een aanzienlijk deel van de stadskern van de parkeeroverlast bevrijd worden.
Het klinkt te mooi om waar te zijn. Er zullen zeker heel wat bezwaren van technische, economische en politieke zijde tegen het voorstel-Kooy ingebracht kunnen worden. Het zou ongetwijfeld voor de stad en voor de bezoekers aan en de werkers in de binnenstad gezonder zijn, wanneer zij per fiets of via een snel en frequent openbaar vervoer hun doel zouden bereiken. De fiets is echter voor ouderen en bij slecht weer geen aantrekkelijk alternatief, en aan het openbaar vervoer moet nog heel wat verbeterd en uitgebreid worden, voordat tram, bus en metro voldoende capaciteit en comfort bieden om de auto thuis te laten. Hoewel wij nog steeds van mening zijn dat het Amring-idee beter is dan een ondertunneling van de binnenstad hetzij via de Nieuwezijds Voorburgwal, hetzij via Damrak - Rokin - Vijzelstraat, is het een feit dat de ondergrondse Noord-Zuidlijn algemeen als eerste prioriteit wordt beschouwd. Daarvoor moeten dan alle kabels en leidingen worden opgegraven en verplaatst. Onder het water hoeft dat niet. Het lijkt ons dat de parkeergarages van Kooy al jarenlang in gebruik kunnen zijn, voordat de eerste ondergrondse trein van het Centraal Station naar het Weteringplantsoen kan rijden. Toch iets om even over na te denken.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 138, febr. 1993)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.