[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Burgerinitiatief ElandsGRACHT ingediend

Actie voor het opengraven van de Elandsgracht in 2002
Op de deelraadsvergadering van 15 december 2005 werd door Marianne Buddingh namens het Comité Burgerinitiatief ElandsGRACHT 432 handtekeningen aan het stadsdeel Amsterdam-Centrum aangeboden. Daarmee is het Burgerinitiatief ruim voldoende ondertekend: volgens de referendumverordening zijn 250 handtekeningen nodig. Dat betekent dat de eerste stap op weg naar een referendum over de Elandsgracht is gezet.

Op 24 november werd het Comité Burgerinitiatief ElandsGRACHT opgericht. Het Comité bestaat uit bewoners van de Elandsgracht en omgeving, maar ook uit andere buurten van de binnenstad, om aan te geven dat de schoonheid van de binnenstad, waar de Elandsgracht een onderdeel van is, de gehele binnenstad aangaat. De woordvoerder is Marianne Buddingh.

In het door het stadsdeelbestuur opgestelde ‘Plan van Aanpak Inrichting Openbare Ruimte Jordaan’ wordt voorgesteld de Elandsgracht niet open te graven. Het Burgerinitiatief stelt echter voor het stadsdeelplan uit te voeren, zoals beschreven in het ‘Haalbaarheidsonderzoek Opengraven Grachten’ van 24 augustus 2004: het maken van een gracht in de Elandsgracht met daaronder een parkeergarage voor 400 auto’s ter compensatie van de bovengronds op te heffen parkeerplaatsen. Dit plan heeft een goede financiële onderbouwing en voert een belangrijk onderdeel van het Programakkoord uit: het opengraven van één gracht.
Het Comité stelt zich op het standpunt dat de grachten van groot belang zijn voor de kwaliteit en schoonheid van de stad. In een ‘beschermd stadsgezicht’ moet worden uitgegaan van de bijzondere karakteristieken van het gebied. Het opengraven van de Elandsgracht brengt die schoonheid terug. Herstel van de waterstructuur is tevens herstel van de stedenbouwkundige structuur, aangetast door de vele dempingen in de negentiende en de twintigste eeuw. In de éénentwintigste eeuw vervult water bovendien een belangrijke functie van waterberging. Dat er winkels zijn, ziet het Comité niet als een bezwaar: er zijn genoeg voorbeelden in Nederland waar water en winkels heel goed samengaan.

Het Comité maakt daarbij in haar persbericht de volgende kanttekeningen:

Het Comité stelt dat zij het als haar taak ziet aan te tonen dat er een groot draagvlak is voor een dergelijk plan. Dit wordt bevestigd door de telefonische enquêtes die door de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren zijn uitgevoerd – vooral de combinatie van gracht en parkeergarage sprak een ruime meerderheid van de geënquêteerde binnenstadsbewoners bijzonder aan.

[Meer lezen]

(WS, 16/12/2005)