Werkgroep Water

De Werkgroep Water kijkt naar de problematiek van het water in de Amsterdamse binnenstad. De eerste bijeenkomst van deze werkgroep vond plaats op 10 december 2002 in aanwezigheid van een grote groep boze bewoners van de Prinsengracht, in verband met een woonbotenkwestie.
Een succes van de Werkgroep Water: De VVAB kon bewerkstelligen dat deze nieuw gemaakte 'woonboot', in feite een drijvende bungalow, uit de binnenstad werd verwijderd.

De werkgroep Water heeft zich de afgelopen jaren o.m. bezig gehouden met de twee nota's Varen van de gemeente in het kader van het Nieuwe Programma Varen.

De komende jaren wil de werkgroep Water de volgende twee problemen aanpakken:

Zwartboek wrakken

In het binnenwater van het beschermd stadsgezicht van Amsterdam liggen veel half gezonken boten, sterk verwaarloosde boten en wegrottende vlonders en 'tuintjes'. Zelfs een monumentale boot als de Waterboot aan het Amstelveld ligt te verloederen omdat de eigenaar het laat af weten en de gemeente deze niet aanschrijft.
Dit probleem speelt al jaren en het hoeft geen betoog dat de droeve aanblik van deze wrakken het beschermd stadsgezicht geen eer aandoet en de beeld- kwaliteit van het water aantast.
Het welstandsbeleid voor boten, varend en liggend, is vorig jaar door de gemeente aangescherpt en er is zelfs een aparte paragraaf voor monumentale schepen aan toegevoegd. Reden te over om met dit welstandsbeleid in de hand de huidige wrakken in beeld te brengen en aldus een Wrakboek samen te stellen en aan te bieden aan het college van B & W. ter stimulering van handhaving, sanering en herstel. Het wordt hoog tijd!

Het goederenvervoer over het water stimuleren

Tot 100 jaar geleden werden de meeste materialen in de Amsterdamse binnenstad over het water aangevoerd, denk aan etenswaren die vanaf de voedselmarkt op de Prinsengracht over de stad werden gedistribueerd of handelswaar, dat over water naar de pakhuizen werd getransporteerd. Zelfs huisvuil werd via boten afgevoerd naar de vuilverbranding in Noord.
Met de opkomst van de auto verdwenen de vrachtboten geleidelijk en kwamen hier zware vrachtauto’s voor in de plaats. Het water werd daarna in hoofdzaak gebruikt voor recreatie en incidenteel voor een klein vrachtje. Met als gevolg dat de kades veel te intensief werden gebruikt en te zwaar belast.

En nu zitten we met de brokken, letterlijk en figuurlijk: kademuren storten in, kades en wallen glijden van hun palen en fundamenten van monumentale panden worden door de hevige trillingen aangetast. Het herstel gaat zeker jaren duren en de kosten hiervoor lopen in de miljarden! Om dit niet nog meer uit de hand te laten lopen zouden bruggen, kades en wallen ontzien moeten worden door zwaar vrachtverkeer terug te dringen. Daarbij is het opzetten van grootschalig goederenvervoer over het water de enige structurele oplossing.
Dit vraagt een forse omslag, die ook nog eens snel moet. Wij zien dit als een taak voor zowel particuliere bedrijven als de overheid, dus de gemeente. De gemeente zou hierin volgens ons een leidende rol en voorbeeldfunctie moeten vervullen door op korte termijn een tweewekelijkse huisvuilinzameling over het water op te zetten. Voor wie denkt dat dit onmogelijk is: Utrecht is Amsterdam hierin al voor gegaan.

Wij willen dit stimuleren door bijvoorbeeld een raadsadres te schrijven, meer bekendheid te geven aan geslaagde pogingen elders en/of ludieke acties van vuilophaal over het water.
Ieder zware vuilniswagen, die nog over de kades en wallen rijdt is er een te veel!

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

De Werkgroep Water adviseert het bestuur over wateraangelegenheden. De contactpersoon van de werkgroep is bestuurslid Betty Nijmeijer.

Wilt u de werkgroep iets vragen? Gebruik dan a.u.b. ons contactformulier.