Werkgroep Water

Naar model van de Werkgroep Waakhond kijkt de Werkgroep Water naar de bouwplannen op het water. De eerste bijeenkomst van deze werkgroep vond plaats op 10 december 2002 in aanwezigheid van een grote groep boze bewoners van de Prinsengracht, in verband met de kwestie De Lieve.
Voorbeeld van een nieuw gemaakte 'woonboot', de Bas Boot. Gaan er meer van zulke drijvende huizen in de grachten verschijnen?
Meer lezen: Vereniging verzoekt illegale woonboot te verwijderen.

Naar het oordeel van de vereniging kan van uitbreiding van het wonen op het water in de binnenstad geen sprake zijn. De vereniging voert zonodig juridische procedures om uitbreiding van het wonen op het water te voorkomen. Tot nu toe kon alleen de komst van een illegaal schip op de Amstel worden voorkomen.

Er zijn wel belangrijke politieke resultaten bereikt. Op 26 april 2003 vond na afloop van de ledenvergadering een discussiemiddag plaats over het water, waarbij stadsdeelwethouder Frankfurther aanwezig was. (Zie: Verslag van het debat over het water.) Een eerste resultaat is binnen: de Commissie van Welstand en Monumenten gaat voortaan (de stedenbouwkundige inpasbaarheid van) alle nieuwe woonboten beoordelen. (Zie: Welstand gaat alle nieuwe woonboten beoordelen.) Bovendien heeft de deelraad zich uitgesproken voor een aanscherping van de vervangings- en welstandsregels voor woonboten.
Op 7 juni 2005 vond de goed bezochte inspraakavond over de beleidsnota "Visie op het water van de binnenstad" van het stadsdeel plaats. Dat heeft effect gehad: de beleidsnota werd daarna drastisch aangepast, in de goede richting. [Meer lezen]
Op 15 juni 2011 (inderdaad, zes jaar later) vond een eveneens zeer goed bezochte inspraakavond plaats over het bestemmingsplan Water, dat de uitwerking is van de hierboven genoemde beleidsnota. [Meer lezen]
Veel wensen van de vereniging zijn vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan water. Een nieuw onderwerp echter is de dreigende legalisering van hotelboten. [Meer lezen]

De Werkgroep heeft ook gereageerd op de nota 'Varen in Amsterdam'. [Meer lezen]

Wilt u de Werkgroep Water iets vragen? Gebruik dan a.u.b. ons contactformulier.

Meer lezen?

Enkele artikelen in Binnenstad:

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

De Werkgroep Water adviseert het bestuur over wateraangelegenheden. Wilt u meedoen? Zie oproep hier onder.

Waakhonden gezocht

We zoeken naar nieuwe leden voor de Werkgroep Water. Als u geïnteresseerd bent in de woonboten- problematiek en het gemeentelijk beleid t.a.v. van het water in de binnenstad kritisch wilt volgen, neemt dan contact met ons op.