Rozenstraat naast 151

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvrage 01-01-0143, Rozenstraat naast 151

Geacht bestuur,

Van 7 november tot en met 4 december 2002 ligt in het kader van vrijstelling en/of anticipatie een bouwaanvrage voor een gebouw naast Rozenstraat 151 ter inzage. Wij vinden nog steeds dat dit plan absoluut niet past in zijn omgeving. Er zou daarom geen medewerking aan de bouw moeten worden verleend.

Eerder is voor dit perceel een bouwaanvrage geweigerd. Met betrekking tot die bouwaanvraag hadden wij een zienswijze ingediend. Een kopie daarvan vindt u hierbij. Onze zienswijze werd in belangrijke mate gesteund door de welstandscommissie.
De nu voorliggende aanvraag wijkt op onderdelen af van de eerder geweigerde aanvraag. Naar onze mening is er echter nog steeds sprake van een plan dat qua vormgeving niet past in zijn omgeving. Ook aan de terechte opmerkingen die de welstandscommissie over het eerste ontwerp heeft gemaakt is op een aantal punten niet voldaan. Desondanks lijkt deze commissie nu wel akkoord te gaan met het ontwerp. Wij begrijpen dat niet helemaal.
Wij zijn dan ook van mening dat ook aan dit ontwerp niet moet worden meegewerkt.

Hoogachtend,

namens de Vereniging tot Behoud van de Jordaan,

Theo Hoff,
voorzitter.

Amsterdam, 15 november 2002

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.