[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Prinsengracht 516

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: Aanvraag bouwvergunning 01-02-0716, monumentenaanvraag 03-02-0, Prinsengracht 516

Geacht bestuur,

Van 19 december 2002 tot en met 2 januari 2003 ligt bovengenoemd bouwplan ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij ernstige bezwaren hebben tegen dit plan. De bezwaren gelden onder andere de slechte presentatie van de tekeningen.
Er zijn grote verschillen in het tekenwerk bij vergelijking van de bestaande- met de nieuwe toestand van met name de voorgevel.
Zowel de breedte van de penanten, de kozijngroottes, de grootte van de dakkapel, als de kaphoogte doen vrezen dat de niet te vergelijken overige tekening onderdelen niet goed te beoordelen zijn. Toch ondernemen wij, onder voorbehoud tot herziene verbeterde tekeningen, een poging een oordeel te vellen over de verbouwingsplannen.
Op het platte dak wordt een opbouw gemaakt ter plaatse van het trappenhuis zodat dit doorgetrokken kan worden tot een te maken terras op de achterhelft van het pand. Deze dakopbouw wordt ca. 2,25 m. hoog. Rondom het terras komt een hekwerk van een stalen frame met hardglazen panelen (?). Dit wordt niet gespecificeerd aangegeven op de tekening.
De bestaande dakkapel in het achter dakschild wordt flink vergroot en beslaat 60% van de dakschild- breedte.
Vergelijk ook hier de kaphoogte-verschillen tussen de bestaande- en de nieuwe toestand. Het pannendak (?) wordt gewijzigd in zinken roefendak.
Al met al leidt het plan bij de Vrienden tot gevoelens van bezwaren.

Hoogachtend, namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.J. Sandburg

Amsterdam, 28 december 2002