[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Nieuwe Herengracht 15

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 01-02-0546, monumentenaanvraag 03-02-0246, Nieuwe Herengracht 15

Geacht bestuur,

Van 3 tot en met 16 oktober 2002 liggen een bouwaanvraag en een monumentenaanvraag voor het veranderen tot kantoor en twee woningen van het bovengenoemd pand ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij menen tegen een onderdeel van deze aanvragen bezwaar te moeten maken.
Tot het bouwplan behoort onder meer het maken van een dubbele dakkapel op vlieringniveau. Omdat die dakkapellen niet boven de daklijst uitkomen zijn zij vanaf straatniveau nauwelijks te zien. Alleen ter linkerzijde is wat waar te nemen, m.n. in de winter. Vanuit de hogere verdiepingen van de woningen aan de achterzijde van het pand, dus aan de Nieuwe Amstelstraat, zullen de dakkapellen echter zeer goed te zien zijn.
Aangezien de dakkapellen een ernstige aantasting van het daklandschap vormen en hiertegenover bovendien slechts een bescheiden ruimtewinst voor de aanvrager staat is het bouwplan op dit punt onzes inziens niet aanvaardbaar.
Wij zijn dan ook van oordeel dat aan dit onderdeel van het bouwplan niet moet worden meegewerkt.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 9 oktober 2002