[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Lijnbaansgracht 166 A

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 81-03-0306, Lijnbaansgracht 166 A

Geacht bestuur,

De bouwaanvrager gaat uit van een vergroting van de dakopbouw door middel van de verwijdering van het huidige dak, het aanbrengen van een opbouw en daarop een dak.
De linker bouwmuur van de nieuwe opbouw zou ongeveer 1 M. beneden de goot van het dak uitkomen: derhalve een duidelijke knik, die waarschijnlijk dient om de belending aan de linkerzijde meer zicht en ruimte te geven.
Het resultaat zou zijn dat de opbouw een scheve daklijn krijgt, terwijl het frontaanzicht van de voorgevel vreemd, ongebruikelijk en lelijk is. Een dergelijke constructie, die in Amsterdam niet pleegt voor te komen, verstoort het aanzicht van de voorgevel en verstoort eveneens het daklandschap van beide panden.
Wij verzoeken u de vergunning niet te verlenen.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.H. Jonker

Amsterdam, 22 september 2003