[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Kerkstraat 461

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: Aanvraag bouwvergunning, bouwaanvraag 01-02-0591, monumentenaanvraag 03-02-0000, Kerkstraat 461

Geacht bestuur,

Van 31 oktober 2002 tot en met 13 november 2002 ligt bovengenoemd bouwplan ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij bezwaren hebben tegen dit plan.
Het bezwaar geldt de volgende gevelwijziging:
De nu gave entreepartij, bestaande uit een deurkozijn met bovenlicht gescheiden door een kalf heeft zijn hardstenen onderdorpel nu nog op ca. 20 cm. boven het straatniveau. Het niveauverschil wordt overbrugd door een in het plaveisel opgenomen hardstenen bloktrede.
Er wordt nu voorgesteld deze bloktrede te verwijderen, de deur te laten zakken tot straatniveau en in verband daarmee het kalf naar beneden op te dikken overeenkomstig het buurpand. Het lijkt in het voorstel alsof de deur de bestrating inzakt.
Ons is niet duidelijk wat de reden is van deze ingreep. Volgens de summiere gegevens op de tekening wijzigt binnen het vloerpeil niet.
Aangezien de verhoudingen er niet beter op worden en ons de zin van de ingreep ontgaat lijkt deze gevelwijziging niet gewenst.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.J. Sandburg

Amsterdam, 1 nov. 2002