[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Kerkstraat 346

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 81-03--307, Kerkstraat 346

Geacht bestuur,

De bedoeling van de aanvrager is om het gebouw te vergroten waardoor er opslag en atelierruimte op de tweede étage ontstaat. De toegang vanaf de eerste étage is niet getekend. Waarschijnlijk is de tekening door de aanvrager zelf getekend zonder hulp of tussenkomst van een architect of bouwkundige. Het resultaat is, dat de tekening niet compleet is en dat de uit te voeren werkzaamheden niet uit de tekening kunnen blijken.
Op deze gronden zijn wij van mening, dat de aanvrage op deze wijze niet verder in behandeling kan komen c.q. dat de gevraagde vergunning moet worden geweigerd.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.H. Jonker

Amsterdam, 22 september 2003