[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Keizersgracht 296

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 81-03-0339, Keizersgracht 296 C

Geacht bestuur,

De aanvraag betreft het maken van een zadeldakvormige opbouw op het huidige platte dak.
Hier tegen zien wij een aantal bezwaren.
De vormgeving van de huidige voorgevel kent een lijst-vormige beeindiging aan de bovenzijde.
De traditionele indeling van de gevel ondersteunt het harmonieuze totaalbeeld van de Keizersgracht.
Het zou een tegenstrijdige aanpak zijn de voorgestelde dakvorm op deze plaats toe te passen, ondermeer omdat bij verbouwing/vernieuwing van gevels omstreeks 1800 de lijstgevel veelal juist diende om een zadeldak te maskeren.
De voorgestelde constructie is daarnaast ongewenst omdat ze disharmonisch is en terecht nergens in de grachtengordel voorkomt.
De toepassing van een dwarskap met hellende voor- en zijkanten of anders een zgn. 'leugenaar' te complementeren met een elegante dakkapel zou een passender beeld opleveren.
Wij geven u in overweging het plan in deze zin aan te laten passen.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

E.A. Bos

Amsterdam 21oktober 2003