[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Haarlemmer Houttuinen 37, 39 en 41-43

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 81-03--438, monumentenaanvraag 03-03--306, Haarlemmer Houttuinen 37, 39 en 41-43

Geacht bestuur,

De bovengenoemde aanvragen hebben betrekking op een viertal karakteristieke panden met monumentenstatus, welke al zeer lang geleden tezamen deel uitmaakten van het havenfront aan de west-zijde van de stad.
In een in een korter verleden liggende periode is er helaas nogal ruw omgesprongen met de indeling van de onderpuien - zie situatie op de tekeningen welke de huidige situatie documenteren. Een nieuw gebruik van de panden biedt nu de gelegenheid om de vormgeving - rekeninghoudend met de nieuwe bestemming - belangrijk te verbeteren.
De voorgestelde wijzigingen voldoen daaraan echter ons inziens op geen enkele wijze: de overmaatse glasgevels zonder plint met een agressief modernistische uitstraling hebben geen enkele samenhang met de erboven liggende gevels.
Een en ander leidt tot een ongewenst disharmonische totaalvorm, slecht voor de harmonie van gevel- en straatbeeld ter plaatse.
Wij pleiten daarom voor de afwijzing van deze plannen en zouden graag zien dat een passender aanpak ontwikkeld wordt voor zowel de voor- alsook de achtergevels.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

E.A. Bos

Amsterdam, 30 december 2003