Bloemgracht 15

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Geacht bestuur,

Van 11 april tot en met 24 april 2002 liggen een bouwaanvraag en een monumentenaanvraag voor het veranderen van de derde verdieping en het maken van een dakterras op het perceel Bloemgracht 15 ter inzage. Wij menen tegen een onderdeel van deze aanvraag bezwaar te moeten maken.

Volgens de ter inzage gelegde tekening bevinden zich in het onderste deel van de kap aan de linkerzijde al een raam en een dakkapel. Wellicht is dat een vergunde situatie, maar in ieder geval niet de bestaande situatie.
Nu wordt voorgesteld de dakkapel uit de goot op te trekken en van de bovenzijde van deze dakkapel tot de nok een groot glaspaneel aan te brengen. Tegen deze oplossing menen wij ernstig bezwaar te moeten maken. De kap van het monument wordt door deze ingreep op een grove manier aangetast. Voor die aantasting lijkt bovendien helemaal geen klemmende reden te zijn bezien vanuit de indeling en het gebruik van de woning. Omdat het naastgelegen pand lager is en het om een grachtenpand gaat komt de dakkapel duidelijk in het zicht vanaf de overzijde van de gracht.
Tegen de als bestaand getekende dakkapel hebben wij geen bezwaar. Ook het in de breedte enigszins uitbreiden van deze dakkapel lijkt ons aanvaardbaar. In ieder geval dienen echter naar onze mening aan de onder- en bovenzijde van de kapel enkele pannen aanwezig te blijven.
Wij zijn van oordeel dat aan het gewraakte onderdeel van het bouwplan niet moet worden meegewerkt.

Hoogachtend,
Namens de Vereniging tot Behoud van de Jordaan,

Theo Hoff,
voorzitter.

Amsterdam, 19 april 2002

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.