Amstel 56-58, de Kleine Komedie

Zienswijze

Aan het college van Burgemeester
en wethouders van Amsterdam
p/a Dienst Binnenstad
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Geacht college,

Als afgevaardigde van de commissie Waakhond van de Vereniging van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad vraag ik uw aandacht voor de volgende zienswijze inzake de bouwaanvraag: 01-02-0061, Amstel 56-58 - Halve Maansteeg 7, voor het aanbrengen van een luifel boven het entreegedeelte van het pand.
De Kleine Komedie, alias de Franse Schouwburg werd eind achttiende eeuw ontworpen door de befaamde architect Abraham van der Hart, bouwmeester van gewaardeerde gebouwen als het Maagdenhuis en het Nieuwe Werkhuis (Sarphatihuis).
Alle ontworpen in een sobere klassisistische stijl.
De verhoudingen in deze gevels zijn zo goed gekozen dat nadere accentuering of ornamentering achterwege konden blijven, geheel naar de smaak van de tijd.
Dat betekent dat met latere ingrepen of toevoegingen aan de gevels zeer terughoudend moet worden omgegaan. Duidelijk een gebouw om zuinig op te zijn.
Het huidige gebruik als theater stelt zo z'n eigen eisen: metalen beneden-ramen, verhoogde stoep, banale balustrade, volgehangen met vitrines, verlichtingselementen, uitgebouwde metalen tochtsluis, gevelbelettering. Hoeveel ingrepen kan een monument verdragen? Ik zou willen pleiten de nu aangevraagde glazen luifels achterwege te laten.
Het praktische nut staat in geen enkele verhouding tot de verdere verstoring van het gevelbeeld.

Hoogachtend,

namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

E.A. Bos

Amsterdam, 7 maart 2002

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.