Eerste Weteringdwarsstraat 64

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000AE Amsterdam

Betreft: Bouwaanvraag 82-03-0077, 1e Weteringdwarsstraat 64

Geacht bestuur,

Van 26 juni tot en met 9 juli 2003 ligt bovengenoemd bouwplan ter inzage.
Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij enige bezwaren hebben tegen dit plan.
Het pand maakt onderdeel uit van een serie Orde 2, genomineerd als Gemeentelijk Monument. Op grond daarvan dient ons inziens enige zorgvuldigheid te worden betracht als met name aan de gevels wijzigingen worden aangebracht. De wijzigingen betreffen de raamkozijnen en ramen van de achtergevel. De kozijnen blijven in het plan gehandhaafd (?), de stolpramen en bovenlichten worden verwijderd en vervangen in aluminium ramen, waarbij het onderste deel een draai/kiep raam wordt en het bovenraam een vast raam wordt. Deze aluminiumramen worden tegen de buitenzijde van de kozijnen gemonteerd waardoor de dieptewerking die bij houten ramen gebruikelijk is, verdwijnt.
Tevens wordt de buitenzijde van het kozijnhout tevoren afgewerkt met een zwart pvc afdekprofiel. Dit plan lijkt ons moeilijk verenigbaar met de toekomstige GM-status van het pand en bovendien in het algemeen niet wenselijk.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.J. Sandburg

Amsterdam, 26 juni 2003

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.