[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Eerste Weteringdwarsstraat 56-58

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000AE Amsterdam

Betreft: Bouwaanvraag 81-03-0212, monumentenaanvraag 03-03-0134, 1e Weteringdwarsstraat 56-58

Geacht bestuur,

Van 26 juni tot en met 9 juli 2003 ligt bovengenoemd bouwplan ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij een aantal bezwaren hebben tegen dit plan. De tekeningen roepen een aantal vragen op.

  1. Het is ons niet duidelijk hoe de trap van de straat tot de toegang er uit heeft gezien. Was dit een houten trap haaks op de gevel? De bestaande toestand is niet meer aanwezig daar het pand al wordt verbouwd.
  2. De stoep wordt geheel vernieuwd en opgemetseld in schoon metselwerk. Het lijkt alsof de treden ook in schoon metselwerk worden uitgevoerd, zie de rollagen in het gevelaanzicht en doorsnede A-A. De trede onder de deur lijkt van hardsteen. Het hekwerk wordt in hout uitgevoerd.
  3. In de achtergevel worden twee ramen van de 1e verdieping als volgt gewijzigd: de schuiframen worden vervangen door naar binnen draaiende stolpramen.
Al met al lijkt ons het plan niet zorgvuldig uitgewerkt en roept veel vragen op. Wij verwachten dat u het met ons eens zult zijn.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.J. Sandburg

Amsterdam, 26 juni 2003