Twintig Amsterdamse prenten

Jubileum-uitgave van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, met een inleiding door Nicolaas Wijnberg, maart 2000.

Te bestellen voor € 11,- incl. verzendkosten.

Een heel apart project van de vereniging is de uitgave van de reeks 'Prenten van Amsterdam'. Van weinig steden in Europa zijn in de 17de en 18de eeuw zoveel prenten, meestal kopergravures, gemaakt als van Amsterdam. De trots van de burgerij op hun weergaloze stad spreekt uit werken zoals het Grachtenboek van Caspar Philips en de Atlas van Fouquet. In de periode van verval, tussen de Franse tijd en de opleving na de opening van het Noordzeekanaal, verflauwde die grafische productie, maar in het laatste kwart van de 19de eeuw waren er weer kunstenaars die hun motieven vonden in de oude stad, Breitner en Willem Witsen zijn onder hen de meest bekende, maar niet de enigen geweest. De praktische functies van de grafiek, de reproduceerbare, visuele documentatie, werd in die tijd overgenomen door de fotografie. Wie nu de toeristenstromen gadeslaat, krijgt soms de indruk dat het plaatjesschieten de plaats heeft ingenomen van zelf kijken. Onder de lawines van fotoboeken over Amsterdam liggen echter ook uitgaven die aantonen dat het kunstenaarsoog zich zowel van een camera kan bedienen als van een tekenstift. De camera wordt dan als artistiek uitdrukkingsmiddel een aanvulling, maar geen vervanging van de vanouds bekende grafische technieken, die een grotere vrijheid bieden ten aanzien van de door ieder waarneembare realiteit; de prenten zijn echter beperkter in hun oplage.

De eerste van onze serie prenten van Amsterdam: 'De Gouden Eeuw', houtgravure door Lou Strik, 1978
'Scheepswerf De Walvis op het Prinseneiland', Nicolaas Wijnberg, 1999

Om toch de vraag naar originele grafiek met Amsterdam als onderwerp in leven te houden, besloot het verenigingsbestuur in 1978 om elk jaar aan een grafisch kunstenaar de opdracht te verlenen, een ets of litho te maken in een oplaag van 150 genummerde en gesigneerde exemplaren die bestemd zijn voor de donateurs- leden. De ontwerper is vrij in de keuze van zijn techniek en van zijn onderwerp, het kan een stadsbeeld zijn of een eigen uitbeelding van de actualiteit of van de geschiedenis. De enige omschrijving van de opdracht is 'herkenbaar Amsterdam'. De serie begon met een houtgravure door Lou Strik, getiteld 'Gouden eeuw'. De twintigste prent, van Nicolaas Wijnberg, heeft als onderwerp één van de laatste scheepswerven op het Prinseneiland.

Het boekje "Twintig Amsterdamse Prenten" is uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de vereniging. Een inleiding van Nicolaas Wijnberg bevat een uiteenzetting over de verschillende grafische technieken, hun geschiedenis en hun toepassing. Ook voor de niet-vakman wordt daarin het verschil duidelijk tussen ets, litho, houtsnede, zeefdruk en zo meer.

N.B. De prenten zélf zijn hier te bestellen: Amsterdamse prenten.

[Publicaties]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.