Phoenix, verdwijnend of herrijzend Amsterdam

Het boek bestaat uit 96 pagina's, waarvan circa een derde foto's; vooral van voor en na monumentenherstel.
Het boek is per bestellen voor € 16,50 incl. verzendkosten.

Van de legendarische wondervogel Phoenix, die uit de as van zijn brandstapel herrijst, werd de naam geleend voor dit boek over de spectaculaire herleving van de historische binnenstad van Amsterdam in de jaren 1950 – 1975. Toen in 1953 een gemeentelijk bureau Monumentenzorg werd ingesteld, gold de woonfunctie van de binnenstad nog als een helaas aflopende zaak. In beleidsvoornemens en plannen lag het toekomstbeeld vast van een internationale zakencity met hoogbouw en veel verkeersruimte. Krotopruiming en stadsvernieuwing moesten daarvoor het terrein vrijmaken. Van de karakteristieke oude woonhuizenstad konden dan hoogstens fragmenten overblijven. In de jaren vijftig tekende zich het begin van een tegenbeweging af. Er ontstond een Maatschappij voor stadsherstel. Acties uit de burgerij vroegen stopzetten van de slopingen. De botsing tussen de conflicterende toekomstbeelden werd scherp, vooral in de Nieuwmarktbuurt en de Jordaan. In 1997 betekende de aanwijzing van de binnenstad tot beschermd stadsgezicht een formele overwinning van de behoud- en herstelgedachte, die nog nader moet worden vastgelegd in de bouwpraktijk. Het boek Phoenix, verdwijnend of herrijzend Amsterdam biedt indrukken en gegevens over de veelzijdige inspanningen uit de burgerij om het voortvretende verval te doen omslaan in de herleving, die nu allerwegen zichtbaar is.

Herenstraat 37-39-41 (Stadsherstel, 1967) Volledige herbouw van winkel-woonhuizen.

De auteurs zijn Geurt Brinkgreve, dr. Léon Deben, Frans Heddema, drs. Merel Ligtelijn en drs. Peter Prins. Hoe hoog de golven van tegenstrijdige meningen over de toekomst van de binnenstad opspatten komt naar voren in de vraaggesprekken van Merel Ligtelijn met vijf ooggetuigen, twee oud-wethouders en een oud-hoofdambtenaar en twee oud-journalisten. Op passages die hem in het bijzonder raken reageert Brinkgreve in persoonlijk gestelde brieven aan de geïnterviewden.

[Publicaties]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.