Monumenten- of Documentenzorg?

Geurt Brinkgreve
Amsterdam, februari 1979.

Te bestellen voor € 10,- inclusief verzendkosten.

Monumentenzorg of Documentenzorg? (PDF bestand)

Dit boekwerkje bestaande uit 16 pagina's is verschenen naar aanleiding van een geschil van de Stichting West-Indisch Huis met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (tegenwoordig Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) over het al dan niet slopen van een negentiende-eeuwse uitbouw op de binnenplaats van het West-Indisch Huis aan de Haarlemmerstraat.

Dat meningsverschil ging over de vraag of bij een restauratie een oude toestand mag worden teruggebracht, als daarvan voldoende informatie aanwezig is. Daardoor wordt een deel van de bouwgeschiedenis van het monument weggewist, maar ontstaat een architectonisch gaver en bruikbaarder gebouw.

De binnenplaats met de 19de eeuwse aanbouw na de brand van december 1975. Naar de mening van de RDMZ moest deze aanbouwen bewaard blijven: de bouwgeschiedenis is belangrijker dan de architectonische gaafheid of bruikbaarheid van het gebouw.

De reconstructietekening door architectenbureau G. de Klerk: de aanbouw is verdwenen en de oude ingang met een stoep, evenals de ingang van de zgn. Piet Heijn-kelders, is ingetekend. De ramen in de zuidgevel zijn weer in het zicht gekomen, waardoor de zaal daarachter, die gebruikt gaat worden als trouwzaal, weer daglicht krijgt.

Het uiteindelijke resultaat. Het monument was door de aanpassing beter bruikbaar. De Rijksdienst liet niet het gebruik maar de kunsthistorische documentatie van eerdere bouwperioden prevaleren.

Een oude vraag die nog steeds actueel is: Monumenten- of Documentenzorg?

[Publicaties]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.